Eco5tech z 27 proc. wzrostem przychodów w 2023 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
12 lut 2024, 13:47

Eco5tech z 27 proc. wzrostem przychodów w 2023 r.

Eco5tech, notowana na rynku NewConnect, zajmująca się projektowaniem i nadzorami w sektorze budownictwa i implementacją projektowo-wykonawczą innowacyjnych rozwiązań w zakresie Property Technology, w IV kwartale 2023 r. zaraportowała 5,2 mln zł przychodów ze sprzedaży, co oznacza 34% wzrost w porównaniu do analogicznego okresu w 2022 r. Zakończony kwartał był ponownie najwyższym przychodowo okresem w historii Spółki. Narastająco, po czterech kwartałach, Spółka wypracowała 16,9 mln zł przychodów ze sprzedaży (wzrost rdr. o 27%). W IV kwartale jak i całym ubiegłym roku Spółka poniosła znaczące koszty z działalności operacyjnej, co było związane z realizacją portfela zamówień oraz prowadzonym projektem budowlanym. Ostatecznie Eco5tech pokazała stratę w IV kwartale w wysokości 0,66 mln zł, a w całym 2023 r. 0,82 mln zł zysku netto.

- W ubiegłym roku sytuacja w związana z nowymi przetargami publicznymi była trudna. Pomimo tego zdywersyfikowaliśmy źródła przychodów i dzięki temu mieliśmy dwucyfrowy wzrost przychodów ze sprzedaży. Wraz ze wzrostem skali działalności rosną również i koszty. W ostatnim kwartale mieliśmy skumulowanie kosztów, co mocno obciążyło wynik operacyjny i końcowy. – powiedziała Alicja Gackowska, prezeska zarządu Eco5Tech SA.

W IV kwartale 2023 r. nastąpiło zakończenie prac dotyczących umowy z generalnym wykonawcą robót budowlanych na realizację usług ogólnobudowlanych, polegających w szczególności na opracowaniu wielobranżowych dokumentacji projektowych i wdrożeniu nowych technologii PropTech dla budynku biurowo-usługowego. Końcowe rozliczenia z podwykonawcami w ramach tego kontraktu mają nastąpić w kolejnych okresach sprawozdawczych.

Eco5tech sukcesywnie buduje stabilny portfel zamówień. W grudniu ubiegłego roku Spółka zawarła umowę z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwem Nowy Targ na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji pn. Budowa Ośrodka Wypoczynkowo-Szkoleniowego „Leśnik" znajdującym się w Zakopanem Jaszczurówce. Umowa przewiduje również proces rozbiórki budynku oraz pełnienie nadzoru wielobranżowego nad realizacją robót budowlanych. Łączna wartość umowy to 724,5 tys. zł brutto. Czas realizacji wynosi 15 miesięcy.

- Projekt ten będzie realizowany w konsorcjum Eco5tech oraz spółki z branży projektowo-budowlanej. Widzimy też ożywienie na rynku przetargów publicznych, co pozwoli nam wziąć udział w postępowaniach i finalnie budowaniu portfela zamówień na kolejne lata. Bardzo mocno chcemy wejść w procesy przetargowe związane z obronnością. Mamy doświadczenie przy tego typu projektach i tu widzimy dużą szansę dalszego rozwoju Eco5tech. - powiedziała Alicja Gackowska.

Cyfrowy analizator mediów MCA5tech i rozliczenie dofinansowania projektów PropTech

Eco5tech rozwija obszar Property Technology, tworząc innowacyjne technologie wspomagające branżę budowlaną i rynek nieruchomości. Spółka pracuje nad komercjalizacją flagowego rozwiązania MCA5tech - systemem monitoringu i analizy zużycia mediów.

MCA5tech przeznaczony jest do lokalnego zbierania, rejestrowania i analizy danych pochodzących z urządzeń przynależnych do jednego budynku, instalacji lub rozdzielni. Jest to urządzenie, które umożliwia zarówno akwizycję, archiwizację i przetwarzanie danych, jak i prezentację wyników analizy.

- Zebraliśmy liczne pozytywne opinie od naszych klientów na temat funkcjonowania analizatora mediów MCA5tech. W ramach pilotaży zebraliśmy także wiele cennych uwag, które zostaną uwzględnione w funkcjonalnościach systemu, co pozwoli spełnić nawet największe wymagania klientów. Prace nad ulepszeniami już trwają. Pod koniec drugiego kwartału chcemy rozpocząć ofensywę marketingową MCA5tech. – zakończyła Alicja Gackowska.

W czwartym kwartale Spółka zakończyła prace badawczo-rozwojowe zawiązane z projektem pn. „Opracowanie innowacyjnego systemu analizy epidemiologicznej w budynkach”. Spółka złożyła wnioski o finalne rozliczenie projektu i zwrot kosztów w ramach dofinansowania, które może nastąpić w drugim kwartale br.

Źródło: Spółka, #ECT

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości