GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii A23, B23 i C23 wyemitowanych przez GMINĘ NIEPOŁOMICE | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
22 lut 2024, 19:36

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii A23, B23 i C23 wyemitowanych przez GMINĘ NIEPOŁOMICE

Uchwała Nr 218/2024 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Catalyst obligacji na okaziciela serii A23, B23 i C23 wyemitowanych przez GMINĘ NIEPOŁOMICE

§ 1

Na podstawie § 36, § 37 oraz § 38 ust. 1 i 3 Regulaminu Giełdy oraz § 2 ust. 1 Działu IV Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia:

1) wprowadzić z dniem 27 lutego 2024 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym następujące obligacje na okaziciela wyemitowane przez GMINĘ NIEPOŁOMICE:

a) 4.000 (cztery tysiące) obligacji serii A23, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLO267200106”,

b) 10.000 (dziesięć tysięcy) obligacji serii B23, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLO267200114”,

c) 10.000 (dziesięć tysięcy) obligacji serii C23, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PLO267200122”;

2) notować obligacje, o których mowa w pkt 1) lit. a), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „NIE1125”;

3) notować obligacje, o których mowa w pkt 1) lit. b), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „NIE1130”;

4) notować obligacje, o których mowa w pkt 1) lit. c), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą „NI11135”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości