GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
22 lut 2024, 12:54

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG

Uchwała Nr 214/2024 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 22 lutego 2024 r. w sprawie wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG

§1

Na podstawie §36,§ 37 i § 38 ust. l i 3 Regulaminu Giełdy oraz § l ust. l i § 2 ust. l Działu V Szczegółowych Zasad Obrotu Giełdowego w systemie UTP, Zarząd Giełdy postanawia:

l) wprowadzić z dniem 23 lutego 2024 r. do obrotu giełdowego na rynku równoległym certyfikaty struktu ryzowane wyemitowane przez RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG w ramach 20 (dwudziestu) serii certyfikatów, o których mowa w Załączniku do niniejszej Uchwały, w liczbie nie większej niż liczba certyfikatów danej serii wskazanej w tym Załączniku w kolumnie „Wolumen

emisji", rejestrowanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. pod kodem wskazanym w Załączniku właściwym dla certyfikatów danej serii;

2) notować certyfikaty strukturyzowane, o których mowa w pkt l), w systemie animatora rynku, pod nazwą skróconą wskazaną w Załączniku do niniejszej Uchwały właściwą dla certyfikatów danej serii;

3) notować certyfikaty strukturyzowane, o których mowa w pkt l), w segmencie instrumentów strukturyzowanych z dźwignią (Segment A).

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

do Uchwały Nr 214/2024

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

z dnia 22 lutego 2024 r.

Lp.Kod ISIN certyfikatówNazwa skrócona certyfikatówWolumen emisji
l.ATOOOOA3AJV1RBITLDAX26100.000.000
2.ATOOOOA3AK99RBITSDAX28100.000.000
3.ATOOOOA3AKA3RBITSDAX29100.000.000
4.ATOOOOA3AKB1RBITSDAX30100.000.000
5.ATOOOOA3AK73RBITSDAX26100.000.000
6.ATOOOOA3AJT5RBITLDAX24100.000.000
7.ATOOOOA3AJU3RBITLDAX25100.000.000
8.ATOOOOA3A3W9RBITLDAX27100.000.000
9.ATOOOOA3AJX7RBITLDAX28100.000.000
10.ATOOOOA3AJY5RBITLDAX29100.000.000
11.ATOOOOA3AJZ2RBITLDAX30100.000.000
12.ATOOOOA3AK08RBITLDAX31100.000.000
13.ATOOOOA3AK16RBITLDAX32100.000.000
14.ATOOOOA3AK24RBITLDAX33100.000.000
15.ATOOOOA3AK32RBITLDAX34100.000.000
16.ATOOOOA3AK40RBITLDAX35100.000.000
17.ATOOOOA3AK57RBITSDAX24100.000.000
18.ATOOOOA3AK65RBITSDAX25100.000.000
19.ATOOOOA3AK81RBITSDAX27100.000.000
20.ATOOOOA3AKC9RBITSDAX31100.000.000

kom abs

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości