GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
28 lut 2024, 18:10

GPW: w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez BNP PARIBAS ISSUANCE B.V.

Uchwała Nr 255/2024 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 28 lutego 2024 r. w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW certyfikatów strukturyzowanych wyemitowanych przez BNP PARIBAS ISSUANCE B.V.

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1, § 3a ust. 1 i 2, § 5 oraz § 8 ust. 1 i 2 Regulaminu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia dopuścić do obrotu giełdowego na rynku równoległym certyfikaty strukturyzowane wyemitowane przez BNP PARIBAS ISSUANCE B.V. w ramach 2 (dwóch) serii certyfikatów, o których mowa w Załączniku do niniejszej Uchwały, w liczbie certyfikatów danej serii wskazanej w tym Załączniku w kolumnie „Wolumen emisji”.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik

do Uchwały Nr 255/2024

Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

z dnia 28 lutego 2024 r.

Lp.Kod ISIN certyfikatówNazwa skrócona certyfikatówWolumen emisji
1.XS2680140808BNPPBNPI082633.379
2.XS2680141285BNPPSOTO022613.096

kom abs

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości