GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii G i H spółki BUDLEX FINANCE Sp. z o.o. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
04 mar 2024, 18:57

GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii G i H spółki BUDLEX FINANCE Sp. z o.o.

Uchwała Nr 282/2024 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 marca 2024 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii G i H spółki BUDLEX FINANCE Sp. z o.o.

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1 i 2 oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst następujące obligacje na okaziciela spółki BUDLEX FINANCE Sp. z o.o.:

1) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) obligacji serii G, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda,

2) 22.000 (dwadzieścia dwa tysiące) obligacji serii H, o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każda.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom amp/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości