GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii OSNP0229 spółki POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
02 kwi 2024, 17:42

GPW: w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii OSNP0229 spółki POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.

Uchwała Nr 439/2024 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii OSNP0229 spółki POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A.

§1

Na podstawie § 3 ust. l i 2 oraz § 5 ust. l Regulaminu Alternatywnego Systemu

Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu

na Catalyst 2.000 (dwa tysiące) obligacji na okaziciela serii OSNP0229

spółki POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI BANK POLSKI S.A., o wartości

nominalnej 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych) każda.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Zobacz także: PKO BP SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości