GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii Sl spółki KREDYT INKASO S.A. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
02 kwi 2024, 17:32

GPW: w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii Sl spółki KREDYT INKASO S.A.

Uchwała Nr 437/2024 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 2 kwietnia 2024 r. w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst obligacji na okaziciela serii Sl spółki KREDYT INKASO S.A.

§1

Na podstawie § 7 ust. l, 2 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz § 2

ust. l Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd

Giełdy postanawia:

l) określić dzień 4 kwietnia 2024 r. jako dzień pierwszego notowania

w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst 49.999 (czterdzieści dziewięć

tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) obligacji na okaziciela serii Sl

spółki KREDYT INKASO S.A., o wartości nominalnej 100 EUR (sto euro) każda,

oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem

„PLKRINK00337";

2) notować obligacje, o których mowa w pkt l), w systemie notowań ciągłych

pod nazwą skróconą „KRI0328".

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom mra

Zobacz także: Kredyt Inkaso SA - notowania, wyniki finansowe, dywidendy, wskaźniki, akcjonariat

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości