Skrót wiadomości - środa 24 kwietnia, 21.05 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
24 kwi 2024, 21:14

Skrót wiadomości - środa 24 kwietnia, 21.05

Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

Stopa bezrobocia w marcu 2024 r. wyniosła 5,3 proc. wobec 5,4 proc. miesiąc wcześniej - podał Główny Urząd Statystyczny.

W końcu marca 159 firm zadeklarowało zwolnienie grupowe 17 tys. pracowników - podał Główny Urząd Statystyczny.

Nowe zamówienia w przemyśle na eksport w marcu 2024 r. w ujęciu rdr spadły o 21,7 proc., po spadku o 3,2 proc. rdr miesiąc wcześniej - podał GUS.

Nowe zamówienia w przemyśle w marcu 2024 r. spadły o 22 proc. rdr, po spadku o 2,7 proc. rdr miesiąc wcześniej - podał Główny Urząd Statystyczny.

Sprzedaż hurtowa przedsiębiorstw handlowych w marcu 2024 r. spadła o 9,1 proc. rdr, a mdm wzrosła o 7,9 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Wydajność pracy w przemyśle, mierzona produkcją sprzedaną na jednego zatrudnionego, w okresie styczeń–marzec br. była o 0,2 proc. wyższa rdr, przy spadku przeciętnego zatrudnienia o 0,9 proc. oraz wzroście przeciętnego miesięcznego nominalnego wynagrodzenia brutto o 12,7 proc. - podał Główny Urząd Statystyczny.

Inflacja CPI w Polsce na koniec 2024 r. znajdzie się w przedziale 4,5-5,0 proc. - poinformował agencją Bloomberg minister finansów Andrzej Domański.

Brak zmian stóp proc. w 2024 r. pozostaje bazowym scenariuszem, słabsze dane makro minimalnie zwiększają prawdopodobieństwo ich cięcia, ale dyskusja na ten temat mogłaby rozpocząć się dopiero pod koniec br., w zależności od prognoz inflacji - powiedział agencji Bloomberg członek RPP Ludwik Kotecki.

Liczba ludności Polski na koniec I kwartału spadła o 133 tys. rdr do 37,595 mln osób - podał GUS.

Przeciętna powierzchnia mieszkania oddanego do użytku w I kw. przez deweloperów wyniosła 61,2 m.kw., o 0,7 m kw. mniej rdr - GUS.

Indeks Ifo, obrazujący nastroje wśród przedsiębiorców niemieckich, wyniósł w kwietniu 89,4 pkt. wobec 87,9 pkt. miesiąc wcześniej - podał instytut Ifo w komunikacie. Analitycy spodziewali się indeksu na poziomie 88,8 pkt.

W USA zanotowano spadek indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA - indeks wyrównany sezonowo spadł o 2,7 proc. w tygodniu zakończonym 19 kwietnia - podało w komunikacie Stowarzyszenie Banków Hipotecznych (MBA).

Zamówienia na dobra trwałe w USA w marcu wzrosły o 2,6 proc. mdm wobec oczekiwanego wzrostu o 2,5 proc. i wzrostu o 1,7 proc. miesiąc wcześniej, po korekcie z +1,3 proc. - poinformował Departament Handlu USA w I wyliczeniu.

BUDŻET, DŁUG

Strata NBP za 2023 r. wyniosła 20,8 mld zł - podał NBP w sprawozdaniu finansowym za ubiegły rok.

NBP w 2023 roku inwestował w ETF rynków USA, strefy euro, Wlk. Brytanii, Kanady i Australii - podał NBP w sprawozdaniu finansowym za 2023 rok.

Ministerstwo Finansów pracuje nad emisją zielonych obligacji, może wyemitować je w IV kw. - poinformował minister finansów Andrzej Domański, cytowany przez agencję Bloomberg, podczas wydarzenia na temat standardów ESG.

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt ustawy tzw. kasowym PIT. Przedsiębiorcy o przychodach o równowartości do 250 tys. EUR, którzy wybiorą tę formę rozliczenia podatkowego, będą płacić podatek PIT dopiero po faktycznym otrzymaniu zapłaty za wydany towar albo wykonaną usługę do 2 lat od dnia wystawienia faktury.

Transfery środków z Unii Europejskiej do Polski w lutym wyniosły 216,3 mln euro - podało Ministerstwo Finansów.

SPÓŁKI

PKP Cargo spodziewa się wzrostu EBITDA grupy w 2024 roku po zwiększeniu przewozów dla inwestycji infrastrukturalnych od III lub IV kwartału tego roku - poinformował PAP Biznes p.o. prezesa i członek zarządu ds. finansowych Maciej Jankiewicz.

PKP Cargo, którego CAPEX w 2023 roku wyniósł 1,72 mld zł, planuje w związku z trwającym spowolnieniem na rynku, mniejsze inwestycje w 2024 roku - poinformował PAP Biznes p.o. prezesa i członek zarządu ds. finansowych Maciej Jankiewicz.

Rada nadzorcza PKP Cargo odwołała prezesa Dariusza Seligę - poinformowała spółka w komunikacie. Czasowe wykonywanie obowiązków prezesa PKP Cargo powierzono Marcinowi Wojewódce.

Skorygowana EBITDA grupy KGHM wyniosła w czwartym kwartale 2023 roku 1.127 mln zł - podała spółka. Wynik okazał się ok. 17 proc. wyższy od konsensusu PAP Biznes, który zakładał 961,6 mln zł skorygowanej EBITDA.

Zarząd Orlenu rekomenduje wypłatę 4,818 mld zł dywidendy za 2023 rok, czyli 4,15 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

JSW szacuje, że w 2024 r. produkcja węgla może wynieść ok. 13,5 mln ton - poinformował wiceprezes Adam Rozmus.

Zarząd JSW w nowym składzie będzie w maju podejmował decyzje w sprawie ewentualnej dywidendy – poinformowali przedstawiciele spółki na konferencji.

Rozbudowa sieci 5G Orange przebiega zgodnie z planem. Technologia jest już dostępna na około 1.400 stacji bazowych - poinformowała podczas telekonferencji prezes Liudmila Climoc.

Grupa Votum w ciągu pół roku zawarła 2,1 tys. kontraktów w ramach projektu sankcji kredytu darmowego (SKD) i uzyskała pierwsze 20 nakazy zapłaty. Votum liczy, że jeszcze w 2024 roku miesięczna liczba zawartych kontraktów w tym segmencie przekroczy 1 tys. - poinformowali w środę przedstawiciele spółki.

Grupa Unimot nie planuje finansować nowej strategii poprzez podwyższenie kapitału, nie wyklucza emisji obligacji - poinformowali przedstawiciele spółki.

Unimot szykuje się do zabezpieczenia i dywersyfikacji dostaw LPG w związku z wejściem w życie sankcji na rosyjski LPG pod koniec roku - poinformowali przedstawiciele spółki na konferencji prasowej. Decyzja o inwestycji w terminal morski zależeć będzie od przyszłości sankcji.

Unimot zakłada w strategii skumulowany zysk netto na poziomie 1 mld zł oraz wzrost EBITDA do poziomu 690 mln zł w 2028 r. - podała spółka w komunikacie dotyczącym strategii na lata 2024-2028. Unimot planuje także coroczną wypłatę dywidendy na poziomie min. 30 proc. zysku netto oraz 700 mln zł inwestycji.

Unimot miał w 2023 roku 243,8 mln zł skor. EBITDA oraz 63,3 mln zł skor. zysku netto wobec odpowiednio 513,7 mln zł i 385 mln zł w 2022 r. - podał Unimot w komunikacie. Zarząd spodziewa się, dzięki wdrożonym działaniom, od II półr. osiągnięcia w rocznym wymiarze optymalizacji kosztowej w wys. 15 mln zł.

Zarząd Unimotu chce przeznaczyć na wypłatę dywidendy 32,8 mln zł, co dałoby 4 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Zarząd Elektrotim rekomenduje przeznaczenie blisko 25 mln zł z zysku za 2023 r. na wypłatę dywidendy, co daje 2,5 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

GTC odnotowało w IV kw. 2023 roku 17,9 mln euro zysku netto przypadającego akcjonariuszom j.d. i 24,7 mln euro EBIT - podała spółka w raporcie. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto wyniesie 6,1 mln euro, a zysk operacyjny 22,4 mln euro.

Zarząd Cognor Holding nie będzie rekomendował wypłaty dywidendy w 2024 r. - poinformował prezes w liście do akcjonariuszy. W IV kw. 2023 r., jak wynika z wyliczeń PAP Biznes, Cognor odnotował ok. 25,7 mln zł EBITDA i 8,2 mln zł zysku netto j.d. Wyniki te okazały się słabsze od oczekiwań rynkowych.

Akcjonariusz HM Invest Piotr Hofman ogłosił wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 88.057 akcji spółki w cenie 48,5 zł za jedną - poinformował podmiot pośredniczący w transakcji Trigon DM.

Murapol ustanowił program emisji obligacji o łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji nieprzekraczającej 500 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Fundusz Orlen VC zainwestował w Euroloop – producenta ultraszybkich stacji ładowania pojazdów elektrycznych - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Mirbud ma umowę na budowę Podkarpackiego Centrum Lekkoatletycznego w Rzeszowie za 193,1 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze Marvipol Development zdecydowali, że spółka przeznaczy na dywidendę 44,1 mln zł z zysku za 2023 rok, czyli 1,06 zł brutto na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze Izostalu zdecydowali, że spółka przeznaczy na dywidendę 2,95 mln zł z zysku za 2023 rok, czyli 0,09 zł na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Remak-Energomontaż chce przeznaczyć na dywidendę 2,1 mln zł, co daje 0,7 zł na akcję - wynika z projektów uchwał na ZWZ zwołane na 22 maja.

Creepy Jar koncentruje się w tym roku nad osiągnięciem wszystkich założonych kamieni milowych związanych z premierą gry StarRupture w trybie wczesnego dostępu - poinformował na konferencji prezes spółki Krzysztof Kwiatek. Spółka rozpoczęła prace nad kierunkiem projektu gry Green Hell 2.

Asbis Poland, spółka zależna grupy Asbis, podwoiła powierzchnię w centrum logistycznym w Raszynie pod Warszawą i zarządza obecnie 5 tys. m kw. powierzchni - podał Asbis w komunikacie prasowym.

Stalexport Autostrady szacuje, że w I kwartale 2024 roku odnotował 57,1 mln zł zysku netto przypadającego na akcjonariuszy jednostki dominującej wobec 38,6 mln zł zysku przed rokiem - poinformowała spółka w komunikacie.

Mostostal Zabrze chce przeznaczyć ok. 34,4 mln zł z zysku za 2023 rok na sfinansowanie nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia - podała spółka w komunikacie.

Operator systemu przesyłowego gazu Gaz-System będzie odgrywał aktywną rolę w procesie transformacji energetycznej, w obszarach transportu biometanu, wodoru i CO2 - powiedział prezes spółki Sławomir Hinc. Potwierdził też zaangażowanie w projekt FSRU w Gdańsku.

Zarząd Aplisens rekomenduje, by z zysku za 2023 r. przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 11,1 mln zł, co daje 1 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Zarząd B-Act rekomenduje, by z zysku za 2023 r. przeznaczyć na wypłatę dywidendy kwotę 685,4 tys. zł, co daje 0,07 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie. B-Act przyjął politykę dywidendową na lata 2023-2025.

Zarząd Echo Investment rekomenduje, by nie wypłacać dodatkowych środków z zysku za rok obrotowy 2023, poza wypłaconą zaliczką w kwocie 90,8 mln zł - podała spółka w komunikacie.

Asseco South Eastern Europe odnotowało w I kw. 2024 r. EBITDA na poziomie 71 mln zł, 2 proc. mniej rdr - podała spółka w raporcie. Analitycy spodziewali się EBITDA na poziomie 71,9 mln zł.

Grupa Esotiq & Henderson zanotowała w 2023 roku 275,5 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, o 13,9 proc. więcej rdr, przy marży brutto na sprzedaży na poziomie 64,6 proc. - podała spółka w komunikacie prasowym.

WALUTY

Po wtorkowym umocnieniu, w środę polska waluta ponownie osłabia się i za euro trzeba obecnie zapłacić ok. 4,33 zł, a za dolara ok. 4,05 zł. Rentowności krajowych obligacji pozostają stabilne. Zdaniem ekonomistów, na razie nie widać tendencji do umacniania polskiej waluty, natomiast rentowności obligacji powinny spadać w średnim terminie.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,0686 USD i 165,57 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.

ENERGETYKA

Zapasy ropy naftowej w USA w ubiegłym tygodniu spadły o 6,37 mln baryłek, czyli o 1,38 proc., do 453,625 mln baryłek - poinformował amerykański Departament Energii (DoE).

OPINIE, PROGNOZY

Ceny mieszkań będą rosnąć w 2024 r., ale dynamika wzrostu z 2023 r. nie powinna się powtórzyć z uwagi m.in. na rosnącą podaż - ocenili analitycy. Bazowym scenariuszem na 2024 r. jest utrzymanie wolumenu sprzedaży rdr, ale kluczowe znaczenie będzie miało wprowadzenie rządowego programu wsparcia #naStart.

Na rynku mieszkaniowym widać optymizm związany m.in. z nowym programem #naStart, co przejawia się w wysokiej liczbie rezerwacji lokali. Jest to jednak efekt psychologiczny, a program ten może mieć mniejszy wpływ na rynek niż "Bezpieczny kredyt 2 proc." - ocenili eksperci podczas webinaru.

Największy czynnik ryzyka dla wzrostu gospodarczego w naszym regionie, czy w naszym kraju to słabość eksportu - powiedział na telekonferencji dyrektor departamentu analiz ekonomicznych i sektorowych banku BNP Paribas BP Michał Dybuła. W opinii analityków banku także ogólny obraz dla inwestycji jest w tym roku wyraźnie słabszy niż w 2023 r. Mocno ma wzrosnąć za to konsumpcja.

Wyniki Orange Polska za pierwszy kwartał 2024 roku nie przyniosły zaskoczeń, a EBITDAaL była wyższa od oczekiwań, ale wsparta one-offem - oceniają analitycy. Całoroczna prognoza telekomu pozostała bez zmian.

Kurs euro/PLN w II kwartale może spaść do 4,20, w drugiej połowie roku może powrócić do 4,3 - oceniają analitycy ING w porannej nocie.

W horyzoncie 1-2 lat ceny gruntów pod zabudowę mieszkaniową będą rosły - oceniają analitycy PKO BP w raporcie poświęconym cenom gruntów.

Vienna Institute for International Economic Studies (WIIW) obniżył prognozę inflacji średniorocznej w Polsce w 2024 roku do 4,5 proc. z 4,7 proc. prognozowanych wcześniej - podał Instytut w kwartalnym opracowaniu.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Ministerstwo Cyfryzacji skierowało projekt ustawy o cyberbezpieczeństwie do konsultacji publicznych - podano na stronie RCL. Wicepremier Krzysztof Gawkowski poinformował, że czas na wymianę urządzeń wysokiego ryzyka to 7 lat, a urządzeń z kategorii krytycznej to 4 lata.

W kolejnych miesiącach należy oczekiwać dalszego spadku dynamiki kredytów mieszkaniowych; zakończenie programu BK2 obniży akcję kredytową w kwietniu o ok. 1,5 mld zł - ocenia Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

Wartość kredytów mieszkaniowych udzielonych w ramach Programu „Bezpieczny Kredyt 2 proc." w marcu wyniosła 1,71 mld zł, co stanowiło 22 proc. łącznej kwoty wszystkich kredytów - podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

Wartość udzielonych kredytów mieszkaniowych w marcu wzrosła w Polsce o 129,2 proc. rdr do 7,685 mld zł - podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK).

Wartość sprzedaży w aptekach w Polsce wzrosła w marcu o 4,3 proc. rdr do 4.675,8 mln zł - poinformowała w raporcie firma badawcza PEX PharmaSequence.

W najbliższych latach kumulują się fundusze z polityki spójności i z KPO; największym wyzwaniem jest 2026 r.- powiedział PAP wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jan Szyszko. Aby wydać wszystkie środki z polityki spójności na czas, resort podniósł poziom certyfikacji wydatków na ten i przyszły rok.

Kilka przedsiębiorstw spożywczych zamierza utworzyć wspólnego przedsiębiorcę reprezentującego w systemie kaucyjnym - podał UOKiK, do którego zgłoszono zamiar koncentracji.

Erli. pl, platforma typu marketplace, w 2024 roku chce przekroczyć 1,4 mld zł GMV, 190 mln zł przychodów i 30 mln zł EBITDA – poinformowała spółka w komunikacie prasowym.

Karę od roku do pięciu lat więzienia za szkody wizerunkowe wyrządzone przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji przewiduje projekt ustawy, przyjęty przez rząd Włoch. To pierwszy w Europie zbiór przepisów dotyczących AI.

W środę sejmowe komisje wprowadziły niewielkie zmiany do projektu noweli, której cel to uszczelnienie importu tzw. minerałów konfliktowych, czyli złota, cyny, tantalu i wolframu. Importerzy będą musieli zagwarantować, by takie towary nie pochodziły z obszarów, które są objęte wojną.

Parlament Europejski przyjął w środę nowe unijne przepisy, służące zredukowaniu liczby plastikowych opakowań. Zakazane zostaną m.in. foliowe opakowania na owoce i warzywa, jednorazowe kubki, plastikowe saszetki na keczup, hotelowe miniaturowe buteleczki na szampon i inne kosmetyki.

Parlament Europejski przyjął w środę nowe przepisy, które mają wzmocnić walkę z praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu w UE. Nowe regulacje zakładają utworzenie we Frankfurcie nowego organu - Urzędu ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu (AMLA).

WYDARZENIA Z KRAJU

Rada Krajowa PO zatwierdziła listy KO do PE. Na pierwszych miejscach list są m.in. członkowie rządu: szef MSWiA Marcin Kierwiński, szef MAP Borys Budka i minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz, który zaraz po zatwierdzeniu list złożył rezygnację z pełnionej funkcji na ręce premiera.

Wraz z rozpoczęciem kampanii do Parlamentu Europejskiego premier wskaże nowego szefa Ministerstwa Aktywów Państwowych, może to nastąpić na początku maja - poinformował dziennikarzy minister aktywów państwowych, Borys Budka, który startuje z listy Koalicji Obywatelskiej w wyborach do PE.

W Polsce konieczne jest wprowadzenie nadzoru nad służbami specjalnymi m.in. ze strony sądów, to jeden z wniosków debaty dotyczącej systemu Pegasus - podkreślił w środę szef MS, prokurator generalny Adam Bodnar, przedstawiając w Sejmie informację o kontroli operacyjnej w Polsce.

Obsadzenie mandatu poselskiego po Macieju Wąsiku będzie możliwe, gdy "odblokuje się" sytuacja w Sądzie Najwyższym - uważa marszałek Sejmu Szymon Hołownia. "Nie podejmuję tej procedury ze względu na poważny kryzys w SN" - dodał. Według niego SN pod rządami prezes Małgorzaty Manowskiej "zawiesił się".

Byli szefowie CBA Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik znajdą się na listach PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego - poinformował w środę prezes PiS Jarosław Kaczyński. Do PE nie zamierza natomiast startować były premier Mateusz Morawiecki. "Ja swój start wykluczam" - powiedział wiceszef PiS.

Agnieszka Buczyńska, Paulina Hennig-Kloska i Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, reprezentujące w rządzie Polskę 2050 nie będą kandydować do Parlamentu Europejskiego - mówił w środę lider Polski 2050, marszałek Sejmu Szymon Hołownia. "Umówiłeś się na robotę, to ją skończ" - wyjaśnił.

Do spotkania prezydenta Andrzeja Dudy z premierem Donaldem Tuskiem w sprawie programu Nuclear Sharing dojdzie pewnie w najbliższym czasie - powiedziała w środę w Programie Pierwszym Polskiego Radia prezydencka minister Małgorzata Paprocka.

Ewentualne rozszerzenie programu Nuclear Sharing na wschodnią flankę NATO, musi być decyzją sojuszniczą, a powściągliwość w tym zakresie jest wskazana – powiedział wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia poinformował w środę, że chce zwrócić wniosek o Trybunał Stanu dla prezesa NBP do wnioskodawców celem uzupełnienia i zwróci się do Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej o opinię w tej sprawie.

Rząd nie przewiduje podwyżek cen wody. Planuje zdecentralizować zarządzenie wodami - poinformował w Sejmie minister infrastruktury Dariusz Klimczak (PSL-TD). Jeżeli Wody Polskie nie będą podejmowały decyzji ws. podwyżek cen wody, samorządy po wyborach będą podnosić ceny wody o kilkadziesiąt procent - uważa Waldemar Buda (PiS).

Rząd przyjął pozytywne stanowisko ws. projektu unijnej dyrektywy rozszerzającej przepisy antydyskryminacyjne - poinformowała na sejmowej komisji ds. UE ministra ds. równości Katarzyna Kotula. Proponowane zmiany mają na celu wprowadzenie zasad równego traktowania osób bez względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną również poza rynkiem pracy.

Izba Pracy oparła swoją właściwość ws. mandatu poselskiego Mariusza Kamińskiego wyłącznie na woli polityka, czyli marszałka Sejmu; jej postanowienie jest więc pozbawione mocy – wynika z opublikowanego w środę pisemnego uzasadnienia kwietniowej decyzji Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN.

Powstaje Kodeks Pracy Operacyjnej, który ma wzmocnić nadzór nad służbami specjalnymi; to efekt debaty dotyczący użycia Pegasusa - podał w środę szef MS, prokurator generalny Adam Bodnar, który w Sejmie przedstawił informację ws. kontroli operacyjnej w Polsce.

Rada Wydawców Stowarzyszenia Gazet Lokalnych wydała oświadczenie w obronie wolności słowa. Czas najwyższy, by ograniczyć politykom wpływ na media metodami administracyjnymi, sądowymi czy też finansowymi - napisano w przesłanym PAP oświadczeniu.

W sobotę odbędzie się konwencja z udziałem polityków i ekspertów; będziemy mówić o wyzwaniach, które są przed Europą i o kierunkach, w których powinna ona zmierzać - zapowiedział rzecznik PiS Rafał Bochenek. Zaznaczył, że nie spodziewa się, by podczas wydarzenia nastąpiła prezentacja kandydatów do PE.

Prokuratura Okręgowa w Płocku przygotowała wniosek o przejęcie przez Prokuraturę Krajową prowadzonych tam śledztw, dotyczących fuzji Orlenu z Lotosem oraz podejrzenia zaniżania przez Orlen cen paliw. Powodem jest duża waga obu postępowań oraz duży zakres zgromadzonego materiału dowodowego.

14 sierpnia Wojska Obrony Terytorialnej zostaną podporządkowane bezpośrednio Sztabowi Generalnemu – poinformował podczas posiedzenia sejmowej Komisji Obrony Narodowej wiceszef MON Cezary Tomczyk. Dowódca WOT gen. Krzysztof Stańczyk dodał, że formacja planuje stworzyć brygady obrony pogranicza.

Ruszyły prace nad utworzeniem Parku Narodowego Doliny Dolnej Odry - poinformował w środę wiceminister klimatu i środowiska Mikołaj Dorożała. Dodał, że granice parku a także koszty przedsięwzięcia zostaną doprecyzowane w podczas konsultacji społecznych.

Chorzowska prokuratura złożyła w miejscowym magistracie wnioski o wznowienie postępowań administracyjnych w sprawie usunięcia drzew z nieruchomości w Chorzowie przy al. Targowej – w sąsiedztwie parku Śląskiego. Sprzeciwia się tej wycince, wskazując na nieodwracalne szkody dla środowiska.

Sąd Najwyższy oddalił wniosek kasacyjny w sprawie dwóch młodych mężczyzn skazanych za rozbój i pobicie obywateli Szwecji. Jednym z nich był wnuk b. prezydenta Lecha Wałęsy. Bartłomiej W. odbywa karę 4 lat więzienia.

W środę Sąd Najwyższy uznał za bezzasadną skargę kasacyjną w sprawie wyroku za napaść na biegłą psycholog, za którą Kajetan P. został skazany na pół roku więzienia. Teraz wyrok ten jest ostateczny.

Sąd dyscyplinarny uwzględnił zażalenie prokuratora generalnego i nakazał rzecznikowi dyscyplinarnemu zająć się ponownie sprawą prokuratora, który we wrześniu 2021 roku chodził nago ulicami Świdnicy na Dolnym Śląsku. Sprawę umorzono w marcu 2024 roku.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY

Prezydent Joe Biden podpisał w środę ustawę o pomocy dla Ukrainy, Izraela i Tajwanu o wartości 95 mld dolarów. Ustawa daje też chińskiej firmie ByteDance rok na sprzedaż TikToka. Prezydent zapowiedział, że nowe transze uzbrojenia wkrótce trafią na Ukrainę

W skład pierwszego pakietu uzbrojenia dla Ukrainy po przyjęciu nowej ustawy przez Kongres USA weszły m.in. rakiety do systemów obrony powietrznej, amunicja artyleryjska, pociski do systemów HIMARS oraz bojowe wozy piechoty Bradley - przekazał w środę Pentagon. Wartość sprzętu to 1 mld USD.

Kanclerz Niemiec Olaf Scholz zamierza pozostać przy swoim sprzeciwie dla dostawy pocisków manewrujących Taurus dla Ukrainy, nawet jeśli USA miałyby dostarczyć pociski ATACMS o zasięgu 300 kilometrów, pisze w środę agencja dpa.

Komisja Europejska wypłaciła w środę Ukrainie kolejną transzę pomocy makroekonomicznej w kwocie 1,5 mld euro. Środki te mają wesprzeć finansową stabilność kraju.

Amerykański Senat przegłosował we wtorek wieczorem pakiet środków na wsparcie Ukrainy, Izraela i Tajwanu o wartości 95 mld USD. Długo oczekiwana ustawa trafi teraz na biurko prezydenta, który zapowiedział, że natychmiast ją podpisze, a sprzęt na Ukrainę trafi w ciągu kilku dni.

Władze Rosji zamierzają dalej rozszerzać "strefę buforową" na Ukrainie w miarę zwiększania zasięgu rakiet, którymi dysponuje Kijów – potwierdził w środę rzecznik Kremla. Dmitrij Pieskow skomentował w ten sposób możliwość dostarczenia Ukrainie amerykańskich pocisków ATACMS.

Drony Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) uderzyły w dwie bazy ropy naftowej w obwodzie smoleńskim na zachodzie Rosji – potwierdził w środę portal Ukrainska Prawda, powołując się na źródła w SBU.

W środę Parlament Europejski przyjął porozumienie polityczne z krajami UE w sprawie nowych przepisów mających na celu poprawę jakości powietrza w UE. Wprowadzają one bardziej rygorystyczne limity dla substancji zanieczyszczających mających poważny wpływ na zdrowie ludzkie.

Parlament Europejski w środę w Strasburgu uchwalił przepisy o unijnej karcie osoby z niepełnosprawnością i europejskiej karcie parkingowej dla osób z niepełnosprawnością. Obie zapewnią ich posiadaczom, a także osobom im towarzyszącym, dostęp do większości udogodnień, do które przysługują posiadaczom kart krajowych.

Parlament Europejski przyjął w środę pierwsze w historii UE przepisy o zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej; mają pomóc zapobiegać gwałtom, a także lepiej chronić kobiety przed cyberprzemocą i nękaniem w internecie, w tym wysyłaniem im obscenicznych treści. UE nie udało się jednak przyjąć wspólnej definicji gwałtu.

Ukraińskie drony uderzyły w dużą rosyjską fabrykę stali w obwodzie lipieckim podczas ataku, który miał miejsce w nocy z wtorku na środę - podała agencja Reuters, powołując się na źródła w ukraińskim wywiadzie.

Prawdziwą przyczyną aresztowania wiceministra obrony Rosji Timura Iwanowa jest zdrada stanu, a nie korupcja – poinformował w środę niezależny rosyjski portal Ważnyje Istorii, powołując się na dwa źródła zbliżone do Federalnej Służby Bezpieczeństwa.

Grecki Sąd Najwyższy wykluczył w środę skrajnie prawicową partię Spartanie z udziału w wyborach do Parlamentu Europejskiego - podała agencja AMNA. Tym samym sąd przychylił się do wniosków kilku innych ugrupowań, które wskazywały na powiązania Spartan ze zdelegalizowaną neonazistowską partią Złoty Świt.

We Włoszech drożeje kawa, co budzi coraz większe zaniepokojenie milionów jej miłośników. Za filiżankę espresso trzeba zapłacić w dużych miastach nawet 1,40 euro (6,02 zł). Coraz mniej jest barów, które serwują ją za mniej niż 1 euro.

Resort obrony Izraela kupił 40 tys. namiotów, które mają być przeznaczone dla ludności cywilnej ewakuowanej z Rafah przed planowaną w tym mieście ofensywą, wymierzoną w palestyńską organizację terrorystyczną Hamas - poinformowała w środę agencja Reutera powołując się na izraelskie źródła rządowe.

Pakistan i Iran wezwały wspólnie Radę Bezpieczeństwa ONZ, aby "powstrzymała reżim izraelski od awanturnictwa w regionie i nielegalnych ataków na sąsiednie państwa". Środowy apel został opublikowany w związku z wizytą prezydenta Iranu Ebrahima Raisiego w Pakistanie - poinformował Reuters.

Chiny "są zdecydowanie przeciwne" włączeniu Tajwanu do uchwalonej przez Kongres USA ustawy o pakiecie pomocowym, w którym przewidziana jest także pomoc wojskowa dla władz w Tajpej - oświadczył w środę chiński Urząd ds. Tajwanu.

Grupa przybyłych do Portugalii ponad 70 imigrantów zajęła bezprawnie mieszkania na zamkniętym osiedlu w Paco de Arcos na zachodnich przedmieściach Lizbony, stolicy kraju. Znajdujące się na jego terenie mieszkania były dotychczas opustoszałe, m.in. z powodu remontu. (FSB).

Prawosławny patriarcha Moskwy Cyryl I ukarał popa Dmitrija Safranowa, który odprawił nabożeństwo przy grobie Aleksieja Nawalnego. Duchowny został zwolniony ze stanowiska proboszcza parafii oraz zakazano mu sprawowania posługi kapłańskiej – poinformował w środę moskiewski patriarchat.

Premier Hiszpanii Pedro Sanchez tymczasowo zawiesił wykonywanie swoich obowiązków szefa rządu w związku z aferą korupcyjną, w którą uwikłana jest jego żona Begona Gomez. W środę sąd w Madrycie uruchomił wobec niej dochodzenie.

Minister edukacji Burkina Faso Jacques Sosthene Dingara poinformował, że zamierza wprowadzić w szkołach nauczanie języka rosyjskiego. Pomysł ten pojawił się po ubiegłotygodniowym wirtualnym spotkaniu odpowiedzialnych za edukację urzędników z Wagadugu i Moskwy.

(PAP Biznes)

gor/ osz/ asa/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości