GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki QUARTICON S.A. W RESTRUKTURYZACJI notowanych na rynku NewConnect | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
15 maj 2024, 18:30

GPW: w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki QUARTICON S.A. W RESTRUKTURYZACJI notowanych na rynku NewConnect

Uchwała Nr 597/2024 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie szczególnego oznaczania instrumentów finansowych spółki QUARTICON S.A. W RESTRUKTURYZACJI notowanych na rynku NewConnect

§ 1

Na podstawie § 150 ust. 1 pkt 12) Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, że informacje podawane na stronie internetowej Giełdy dotyczące notowań instrumentów finansowych spółki QUARTICON S.A. W RESTRUKTURYZACJI w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect zostaną oznaczone w sposób szczególny poprzez umieszczenie odnośnika w postaci liczby porządkowej oznaczającej: - „emitent złożył wniosek o zatwierdzenie układu przyjętego w postępowaniu o zatwierdzenie układu”.

§ 2

Na podstawie § 20 ust. 5 Statutu Giełdy, Zarząd Giełdy postanawia uchylić szczególne oznaczenie instrumentów finansowych spółki QUARTICON S.A. w RESTRUKTURYZACJI, o którym mowa w § 1 Uchwały Nr 212/2024 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 21 lutego 2024 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom abs

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości