GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst publicznych listów zastawnych na okaziciela serii PLZ-IV-03 wyemitowanych przez PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
15 maj 2024, 17:59

GPW: w sprawie wprowadzenia do obrotu na Catalyst publicznych listów zastawnych na okaziciela serii PLZ-IV-03 wyemitowanych przez PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A

Uchwała Nr 592/2024 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 15 maja 2024 r. w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst publicznych listów zastawnych na okaziciela serii PLZ-IV-03 wyemitowanych przez PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A.

§ 1

Na podstawie § 3 ust. 1 i 2 oraz § 5 ust. 1 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia wprowadzić do alternatywnego systemu obrotu na Catalyst 100.000 (sto tysięcy) publicznych listów zastawnych na okaziciela serii PLZ-IV-03 wyemitowanych przez PEKAO BANK HIPOTECZNY S.A., o wartości nominalnej 1.000 zł (jeden tysiąc złotych) każdy.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

kom abs

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości