Skrót wiadomości - środa, 12 czerwca, 21.00 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
12 cze 2024, 21:07

Skrót wiadomości - środa, 12 czerwca, 21.00

Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

W czerwcu wskaźnik przyszłej inflacji w Polsce spadł o 0,1 pkt. proc. mdm do 83,2 pkt. – poinformowało w raporcie Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych.

Miesięczny Indeks Koniunktury (MIK), mierzący nastroje gospodarcze przedsiębiorstw w Polsce, spadł w czerwcu o 1,7 pkt. do 99,5 pkt. - wynika z badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

13 czerwca o godz. 10.00 rozpocznie się druga część posiedzenia rządu m.in. z założeniami makro do budżetu na 2025 rok - poinformowała PAP Biznes Kancelaria Premiera. Oprócz założeń makro, na posiedzeniu ma być omawiana płaca minimalna na 2025 rok.

Produkt Krajowy Brutto Wielkiej Brytanii w kwietniu pozostał bez zmian w ujęciu mdm, po zwyżce miesiąc wcześniej o 0,4 proc. - podano w wyliczeniu urzędu statystycznego.

Produkcja przemysłowa w Wielkiej Brytanii spadła w kwietniu o 0,9 proc. mdm, podczas gdy poprzednio było +0,2 proc. - poinformował w komunikacie urząd statystyczny. Analitycy spodziewali się mdm -0,1 proc.

Ceny konsumpcyjne w Chinach w maju wzrosły o 0,3 proc. rdr - podało biuro statystyczne. Analitycy spodziewali się wzrostu o 0,4 proc., po wzroście o 0,3 proc. miesiąc wcześniej.

Ceny konsumpcyjne (CPI - consumer price index) w USA w maju wzrosły o 3,3 proc. w ujęciu rdr, a mdm wyniosły 0,0 proc. - podał amerykański Departament Pracy w komunikacie. Oczekiwano +3,4 proc. rdr i +0,1 proc. mdm.

Fed pozostawił stopy proc. w USA bez zmian na poziomie 5,25-5,50 proc. - podano w komunikacie po posiedzeniu. Fed powtórzył, że dodatkowe zaostrzenie polityki monetarnej będzie zależało od danych makro. Fed prognozuje stopy proc. w USA na poziomie 5,1 proc. na koniec '24 i 4,1 proc. na koniec '25.

BUDŻET, DŁUG

Sprzedaż obligacji detalicznych w maju wyniosła 5,912 mld zł wobec 7,055 mld zł w kwietniu - podał resort finansów w komunikacie.

Ministerstwo Finansów na przetargu zamiany sprzedało pięć serii obligacji (OK0426, PS0729, WZ1129, DS1030 i DS1034) za 4.990,472 mln zł, a odkupiło cztery serie (OK0724, PS1024, PS0425 i WZ0525) za 4.696,972 mln zł - podał resort finansów w komunikacie.

Zadłużenie w obligacjach, według stanu na 14 czerwca, będzie wynosiło 921.359.892 mln zł - podał resort finansów na stronie internetowej.

Ministerstwo Finansów nie prowadzi prac nad podwyżką podatku ryczałtowego dla osób rozliczających najem mieszkań - przekazał w środę resort finansów na platformie X.

SPÓŁKI

Śnieżka jest zadowolona z wyników sprzedaży zrealizowanych w kwietniu i maju oraz pozytywnie patrzy na cały drugi kwartał. Liczy, że w całym 2024 r. rynek farb w Polsce pod względem wolumenów powtórzy wynik z 2023 r. – ocenił prezes Piotr Mikrut. Dodał, że w kolejnych latach rynek ma potencjał do wzrostu.

W ostatnio zawieranych ugodach kredytów w CHF strata banku sięga 80 proc. kredytu - poinformował w OF TV zastępca dyrektora Departamentu Stabilności Finansowej NBP Piotr Kasprzak.

NBP nie widzi żadnych znaczących ryzyk dla sektora bankowego poza kredytami w CHF - poinformował w OF TV zastępca dyrektora Departamentu Stabilności Finansowej NBP Piotr Kasprzak.

Krótkoterminowa płynność sektora bankowego w 2023 roku wyniosła 301,012 mld zł - podał NBP w raporcie.

Nextbike Polska zawarł z Tier Mobility SE, Larq oraz Larq Growth Fund I FIZ porozumienie zakładające m.in. zakończenie sporów oraz sprzedaż wszystkich akcji Nextbike posiadanych przez Larq Growth Fund na rzecz Tier - podały Nextbike i Larq w komunikatach. Larq poinformował, że pracuje nad nową strategią inwestycyjną.

Zarząd PKP Cargo przyjął jednogłośnie zmodyfikowaną uchwałę ws. zmian w zasadach nieświadczenia pracy. Zmiany zostały podjęte na podstawie propozycji związków zawodowych - podało PKP Cargo w komunikacie.

PKP Cargo podpisało list intencyjny w sprawie kontynuacji działań zmierzających do przejęcia przez PKP Polskie Linie Kolejowe 100 proc. udziałów w spółce Cargator - podało PKP Cargo w komunikacie. PKP Cargo i PKP PLK zobowiązały się do jego zakończenia najpóźniej do dnia 31 grudnia 2024 r.

Walne zgromadzenie Asseco Poland zdecydowało o przeznaczeniu 249,6 mln zł z zysku netto za 2023 rok na dywidendę, co daje 3,66 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Bank Pocztowy przeniósł swoją bankowość elektroniczną do chmury Amazon Web Services (AWS); liczy, że dzięki temu możliwy będzie jej szybszy rozwój - poinformował Bank Pocztowy w komunikacie prasowym.

Walne zgromadzenie Decory zdecydowało o przeznaczeniu 31,64 mln zł z zysku za 2023 rok na dywidendę, co oznacza 3 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Akcjonariusze Leny Lighting zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 0,2 zł na akcję z zysku osiągniętego w 2023 roku - podała spółka w komunikacie. Na wypłatę trafi 4,98 mln zł z ubiegłorocznego zysku.

Molecure potwierdziło w testach in vitro zdolność do łączenia z celem i skuteczność drugiej cząsteczki w zahamowaniu mechanizmu translacji patologicznego białka związkami celującymi w mRNA kodujące to białko - podała spółka w komunikacie prasowym.

Zarząd Polskiego Towarzystwa Wspierania Przedsiębiorczości chce z części zysku za 2023 r. przeznaczyć 5,8 mln zł na dywidendę, co daje 4,69 zł brutto na akcję - podała spółka w komunikacie. W dywidendzie nie będą uczestniczyć akcje własne.

Akcjonariusze PA Nova zdecydowali o przeznaczeniu na dywidendę 6,98 mln zł z zysku za 2023 r., co daje 0,7 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie.

Grupa CCC miała w pierwszym kwartale roku obrotowego 2024/25 59,2 mln zł zysku netto jednostki dominującej wobec 140,3 mln zł straty netto w analogicznym okresie rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie.

Millennium Bank Hipoteczny przeprowadził pierwszą emisję 3-letnich hipotecznych listów zastawnych o łącznej wartości nominalnej 300 mln zł. Emisja skierowana była do inwestorów instytucjonalnych. Łączny popyt przekroczył 1,1 mld zł - poinformował bank w komunikacie prasowym.

Captor Therapeutics uzyskał pozytywne wyniki z badania in vivo w projekcie CT-02 - podała spółka w komunikacie.

Rada nadzorcza Orlenu powołała od 13 czerwca 2024 roku Artura Osuchowskiego na stanowisko członka zarządu ds. energetyki i transformacji energetycznej, a Marka Balawejdera od 1 sierpnia na funkcję członka zarządu ds. handlu hurtowego i logistyki - poinformowała spółka w komunikacie.

Fintech Wealthon uzyskał finansowanie dłużne w wysokości 50 mln zł od funduszy zarządzanych przez CVI Dom Maklerski - poinformowała spółka w komunikacie.

WALUTY

Po opublikowaniu danych na temat inflacji CPI w Stanach Zjednoczonych, dolar osłabił się wobec euro do 1,083, a złoty umocnił wobec europejskiej waluty. Kurs EUR/PLN spadł na krótko do ok. 4,322, a obecnie wynosi 4,332. Spadły rentowności SPW, w ślad za obligacjami na rynkach bazowych. Zdaniem ekonomistów, kluczowe dla rynków pozostają wydarzenia popołudniowe, w tym wystąpienie prezesa Fed oraz najnowsza prognoza dotycząca ścieżki inflacji w USA.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,0765 USD i 169,35 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.

ENERGETYKA, PALIWA

Obecnie w krajowym systemie jest ok. 28 GW pracujących w źródłach odnawialnych, a warunki przyłączenia zostały wydane na kolejne 48 GW - poinformował podczas posiedzenia podkomisji ds. infrastruktury krytycznej, górnictwa i energetyki wiceprezes PSE Tomasz Sikorski. Dodał, że wyzwaniem do 2030 r. jest m.in. zapotrzebowanie na tę energię.

Ministerstwo klimatu przewiduje, że w przyszłym tygodniu dojdzie do pierwszego roboczego spotkania z Komisją Europejską ws. przedłużenia rynku mocy dla źródeł węglowych na lata 2025-2028 - poinformowała w środę szefowa departamentu elektroenergetyki i gazu w MKiŚ Aleksandra Świderska.

Projekt ustawy liberalizującej wymogi odległościowe dla inwestycji w lądowe farmy wiatrowe może być procedowany w najbliższych tygodniach - wynika z wypowiedzi wiceministra klimatu i środowiska Miłosza Motyki, podczas prezentacji raportu IEO o polskim rynku fotowoltaiki.

Moc zainstalowana w źródłach PV w Polsce to 17,73 GW, a ubiegłoroczny przyrost to 4,6 GW - wynika z raportu o rynku fotowoltaiki w Polsce Instytutu Energetyki Odnawialnej (IEO). Wśród ryzyk dla branży raport wymienił m.in. niechęć banków do udzielania kredytów na inwestycje PV, problemy z dostępnością gruntów i odmowy warunków przyłączenia.

Zapasy ropy naftowej w USA w ubiegłym tygodniu wzrosły o 3,73 mln baryłek, czyli o 0,82 proc., do 459,65 mln baryłek - poinformował amerykański Departament Energii (DoE).

OPINIE, PROGNOZY

Rynek ubezpieczeń powinien w 2024 roku wzrosnąć, jeszcze lepiej zapowiada się przyszły rok. Składka w ubezpieczeniach OC komunikacyjnych będzie rosła szybciej niż w 2023 roku i ta linia biznesowa powinna stać się ponownie rentowna - poinformował PAP Biznes prezes Polskiej Izby Ubezpieczeń Jan Grzegorz Prądzyński.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny ocenia, że sytuacja sektora bankowego pozostaje dobra, wszystkie banki spełniły wymagania MREL i są dobrze skapitalizowane - poinformował PAP Biznes nowo powołany prezes Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Maciej Szczęsny.

Polski rząd i uczestnicy rynku powinni przeprowadzić kampanię na rzecz zmiany kategorii Polski do poziomu rynku rozwiniętego, co pomogłoby wycenie polskich aktywów - ocenia senior country officer JPMorgan na Polskę Michał Szwarc.

Główną barierą utrudniającą działalność firmom w czerwcu były wysokie koszty pracownicze - wynika z badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

W branży budowlanej w czerwcu nastroje znacznie się poprawiły - wynika z badania Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Jedna czwarta badanych przez PIE firm uważa, że ich sytuacja w ciągu najbliższych trzech miesięcy poprawi się - podał Polski Instytut Ekonomiczny.

Zakończenie remontów w norweskich instalacjach gazowych powinno zmniejszyć presję na rynku gazu - oceniają analitycy E.ON w raporcie podsumowującym sytuację na rynku energii.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

Polska powinna aktywnie proponować na szczeblu unijnym korzystne dla naszego kraju rozwiązania dotyczące unii rynków kapitałowych - ocenili uczestnicy debaty podczas Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie.

PERN planuje połączenie spółek zależnych Naftoserwis i Naftor. Ich zarządy uzgodniły już plan fuzji. Zgromadzenia wspólników, które mają zatwierdzić połączenie, planowane są na koniec lipca. PERN podkreśla, że fuzja wpisuje się w globalne trendy w branży paliwowej i energetycznej.

WYDARZENIA Z KRAJU

Szef MSWiA Tomasz Siemoniak podpisał w środę rozporządzenia w sprawie utworzenia tzw. strefy buforowej przy granicy polsko-białoruskiej – poinformował Wydział Prasowy MSWiA. Dokument został już przesłany do publikacji w Dzienniku Ustaw. Regulacja wejdzie w życie w czwartek.

Sprawa wezwania na przesłuchanie przed sejmową komisję śledczą ds. afery wizowej Daniela Obajtka nie jest zakończona; nie przychodząc na przesłuchanie przez komisję Obajtek okazał pogardę państwu polskiemu - mówił w środę w Studiu PAP poseł Marek Sowa (KO

Dysponentem wniosku o uchylenie immunitetu Michałowi Wosiowi (PiS) jest obecnie komisja regulaminowa; jeśli komisja zdąży do piątku, głosowanie nad wnioskiem w Sejmie odbędzie się na tym posiedzeniu Sejmu, jeśli nie - na następnym - przekazał w środę marszałek Sejmu Szymon Hołownia.

PiS będzie szukać kandydata na prezydenta, który da gwarancję uzyskania powyżej 50 proc. głosów w drugiej turze wyborów, niezależnie od tego, czy przyjdzie mu rywalizować z Rafałem Trzaskowskim, Radosławem Sikorskim czy z Donaldem Tuskiem – poinformował PAP Radosław Fogiel (PiS).

Prokuratura Krajowa poinformowała, że jej wydział spraw wewnętrznych wszczął śledztwo w sprawie 20 sędziów, członków Krajowej Rady Sądownictwa po 2017 roku. Zarzuca się im przekroczenie uprawnień i działanie na szkodę interesu publicznego.

Komisja zajmująca się poselskim projektem noweli ustawy o naprawie ładu korporacyjnego w spółkach Skarbu Państwa powołała podkomisję do spraw rozpatrzenia tego projektu, po czym zakończyła posiedzenie. Pierwsze spotkanie podkomisji zostało zaplanowane na 25 czerwca br.

Koncern zbrojeniowy Lockheed Martin zaoferował Polsce produkcję rakiet GMLRS do systemów artylerii rakietowej HIMARS - podał we wtorek portal Defense News, powołując się na przedstawiciela firmy. Koncern podaje, że prowadzi rozmowy w sprawie produkcji tych rakiet przez polskie zakłady Mesko.

Wynik wyborów do PE pokazał, że czas grzecznej i potulnej Lewicy się skończył; taka Lewica się nie wyróżnia, nie potrafi walnąć mocno pięścią w stół i pokazać, że będzie twardo walczyć o ważne dla wyborców sprawy - powiedział w Studiu PAP współprzewodniczący Razem, poseł klubu Lewicy Adrian Zandberg.

Przewodnicząca komisji śledczej ds. Pegasusa Magdalena Sroka poinformowała w środę, że komisja wezwała na świadka b. ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę. Przesłuchanie Ziobry ma odbyć się 1 lipca - przekazała.

Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny w środę pozytywnie zarekomendowała poprawki zgłoszone przez Senat do ustawy o ochronie sygnalistów. Komisja poparła m.in. wykreślenie prawa pracy z katalogu obszarów, w ramach których będzie można dokonać zgłoszenia naruszeń.

W środę w szpitalu zmarł 28-letni mężczyzna, ciężko pobity przed kilkoma dniami przez trzech nastolatków w Sosnowcu, podczas święta miasta. Zatrzymani przez policję sprawcy mają po 16 lat, odpowiedzą przed sądem rodzinnym. Zostali umieszczeni w schronisku dla nieletnich - podała prokuratura.

Wiceminister klimatu i środowiska Urszula Zielińska poinformowała w środę, że populacja żubrów w Polsce rośnie. W 2022 r. było ich 2603, w tym 2394 na wolności i 209 w hodowlach. Zapewniła, że ochronę dzikich zwierząt, ale i incydenty z ich udziałem, resort traktuje "bardzo poważnie".

WYDARZENIA Z ZAGRANICY

USA zakończyły negocjacje z Ukrainą na temat dwustronnej umowy o bezpieczeństwie, a w czwartek we Włoszech dojdzie do jej podpisania przez prezydentów Joe Bidena i Wołodymyra Zełenskiego - ogłosił w środę doradca ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan.

Resorty finansów i dyplomacji USA ogłosiły w środę szeroki pakiet dodatkowych sankcji mających uderzyć w "gospodarkę wojenną" Rosji i odciąć ją od dostaw kluczowych materiałów i usług, m.in. z Chin. Rosjanie zostaną odcięci też od amerykańskich usług IT.

Dwa najnowocześniejsze rosyjskie myśliwce Su-57 zostały uszkodzone jednocześnie w Achtubińsku w Rosji, prawie 600 km od naszej granicy - poinformował w środę przedstawiciel ukraińskiego wywiadu wojskowego (HUR) Andrij Jusow.

Sojusz ma przejąć koordynację dostaw broni do Ukrainy - ogłosił w środę sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg w Brukseli, gdzie w czwartek rozpocznie się spotkanie ministrów obrony państw NATO. Odniósł się również do rosyjskich prób destabilizacji krajów Sojuszu.

Na szczycie we Włoszech państwa G7 ogłoszą nowe kroki, by użyć zamrożonych rosyjskich aktywów na rzecz pomocy Ukrainie, a także ogłoszą sankcje mające odciąć rosyjski przemysł obronny od potrzebnych materiałów - powiedział we wtorek rzecznik amerykańskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego John Kirby.

Obrona powietrzna Ukrainy odparła nocne ataki Rosji, która użyła do nich dronów i m.in. rakiet lotniczych – poinformował w środę rano dowódca ukraińskich Sił Powietrznych generał Mykoła Ołeszczuk. W centrum Kijowa po raz pierwszy od dłuższego czasu słychać było eksplozje.

Holandia przekaże Ukrainie myśliwce F-16 już tego lata i pozwoli na wykorzystywanie ich do ataków na cele w Rosji – oświadczyła holenderska minister obrony Kajsa Ollongren w opublikowanym w środę wywiadzie dla ukraińskiego portalu Europejska Prawda.

Nie będziemy blokować decyzji NATO w sprawie Ukrainy, na które naciskają inne państwa członkowskie, ale też nie chcemy w nich uczestniczyć – powiedział w środę premier Węgier Viktor Orban na konferencji prasowej z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem.

W niestrategicznych ćwiczeniach sił jądrowych Rosji, których drugi etap rozpoczął się we wtorek, są wykorzystywane pociski rakietowe Iskander – poinformowało w środę ministerstwo obrony w Moskwie.

Prezydent Francji Emmanuel Macron wezwał w środę do połączenia sił umiarkowanych z różnych stron sceny politycznej w obliczu ofensywy radykalnej lewicy i skrajnej prawicy. Skrytykował "nienaturalne" sojusze powstające z lewej i prawej strony sceny politycznej, które "nie są większością" pozwalającą rządzić.

Prezydent Francji Emmanuel Macron powtórzył w środę, że nie poda się do dymisji, jeśli jego obóz polityczny przegra przedterminowe wybory prezydenckie 30 czerwca, w których - według sondaży - może wygrać skrajna prawica.

Szef skrajnie prawicowego Zjednoczenia Narodowego (RN) Jordan Bardella powiedział we wtorek, że dojdzie do "porozumienia" jego partii z prawicowym ugrupowaniem Republikanie. Zapowiedział, że RN poprze kilkudziesięciu kandydatów Republikanów w wyborach parlamentarnych.

Komisja Europejska zdecydowała w środę o nałożeniu tymczasowych ceł na chińskie pojazdy elektryczne z uwagi na "nieuczciwe subsydiowanie" przez Pekin chińskich firm z tego sektora. W ocenie KE subsydia stwarzają zagrożenie dla unijnych producentów.

Unia Europejska chce nałożyć sankcje na największą państwową rosyjską firmę żeglugową Sowkomfłot, co powinno utrudnić Kremlowi finansowanie agresji na Ukrainę - wynika z wewnętrznego dokumentu UE, do którego dotarł Bloomberg. Sowkomfłot jest kluczowym morskim przewoźnikiem rosyjskiej ropy naftowej.

Chiny podejmą wszelkie niezbędne środki w celu ochrony swoich interesów w przypadku dodatkowych ceł na chińskie pojazdy elektryczne - ostrzegł w środę rzecznik MSZ Lin Jian. Ministerstwo handlu wezwało UE do "właściwego" rozwiązywania sporów gospodarczych.

Porozumienie w sprawie rozejmu w Strefie Gazy wciąż jest możliwe do osiągnięcia, ale nie ma gwarancji sukcesu, bo niektóre zmiany żądane przez Hamas nie są możliwe do spełnienia - powiedział w środę sekretarz stanu USA Antony Blinken po spotkaniu z premierem Kataru Mohammedem ibn Abdulrahmanem Al Thanim.

Hamas poinformował we wtorek, że przekazał mediatorom z Kataru i Egiptu swoją odpowiedź na propozycję porozumienia o zawieszeniu broni w Strefie Gazy. Nieznane są szczegóły odpowiedzi, ale w komunikacie wydanym wraz z Palestyńskim Islamskim Dżihadem Hamas wyraził "pozytywną gotowość" do osiągnięcia porozumienia z Izraelem.

Funkcjonariusz terrorystycznej organizacji Hamas, Osama Hamdan, powiedział w środowym wywiadzie dla arabskiego kanału telewizyjnego Al-Araby, że sekretarz stanu USA Antony Blinken "jest częścią problemu, a nie rozwiązania" konfliktu pomiędzy Izraelem a Hamasem.

Grecki statek handlowy zgłosił w środę incydent na Morzu Czerwonym. Jednostka została najpewniej zaatakowana celowo - powiadomiła agencja Reutera, powołując się na źródła i agencje zajmujące się bezpieczeństwem morskim. W wyniku ataku uszkodzona została maszynownia.

We Francji szef prawicowej parti Republikanie, Eric Ciotii został w środę wykluczony z partii po tym, gdy poparł sojusz ze skrajnie prawicowym Zjednoczeniem Narodowym, ugrupowaniem związanym z Marine Le Pen. Decyzję podjęło biuro polityczne partii. Ciotti jej nie uznaje.

Słowacki rząd przyjął w środę, w odpowiedzi na majowy atak na premiera Roberta Ficę, projekty nowelizacji ustaw, które mają ograniczyć prawo do zgromadzeń. Przewidują też przyznanie ochrony osobistej dla większej niż dotąd liczby polityków, w tym szefów partii opozycyjnych.

W Pekinie oficjalnie podpisano umowę, dotyczącą budowy linii kolejowe wiodącej z Chin do Uzbekistanu przez Kirgistan. Ma się ona rozpocząć jeszcze w tym roku i połączy nową trasą Chiny z Europą.

Minister zdrowia Republiki Południowej Afryki Joe Phaahla ogłosił w środę, że 37-letni mężczyzna stał się pierwszą w kraju ofiarą śmiertelną małpiej ospy (mpox). W kraju potwierdzono laboratoryjnie pięć przypadków infekcji tej wirusowej odmiany ospy w ciągu kilku tygodni.

(PAP Biznes)

osz/ ana/ asa/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości

Pełna treść dostępna jest tylko dla płatnych abonentów StrefaInwestorow.pl.

Zamów abonament Zaloguj się

Rejestracja w serwisie Strefa Inwestorów

Rejestracja w serwisie Strefa Inwestorów odbywa się w ramach naborów. Ostatni nabór odbył się w styczniu 2024 r. W tej chwili dołączenie do społeczności inwestorów nie jest możliwe.
Jeżeli zależy Ci na dostępie do praktycznej wiedzy o inwestowaniu, zapisz się na listę adresową czytelników darmowego e-booka "Jak analizować wykresy giełdowe". Zostawiając swój adres e-mail umożliwisz mi poinformowanie Cię o możliwości rejestracji, kiedy odbędzie się kolejny nabór do serwisu.

Jak analizować wykresy giełdowe

W razie pytań lub wątpliwości możesz pisać na adres: Pawel@StrefaInwestorow.pl (link sends e-mail).

Oto, co zyskujesz dołączając teraz do Strefy Inwestorów:
 • Blog inwestorski - najlepsza wiedza i doświadczenia z moich 19 lat nieprzerwanego inwestowania na GPW (analiza rynku i przede wszystkim akcji spółek notowanych na GPW), a w tym:
  • Komentarze giełdowe - omówienie sesji giełdowej - indeksy i wybrane spółki
  • Podsumowanie tygodnia - komentarz weekendowy - zobacz przykładowy wpis
 • Edukacyjny portfel inwestycyjny Strefy Inwestorów – praktyczne przykłady inwestowania w akcje, głównie z GPW w oparciu o analizę wykresów.
 • Edukacyjny portfel "Petard" – praktyczne przykłady inwestowania w akcje spółek z GPW w oparciu o analizę fundamentalną.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Ewy Walkowiak "W poszukiwaniu sygnałów" - techniki DiNapoli'ego na GPW.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Tomasza Krynickiego "Impuls i korekta" - w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Rafała Irzyńskiego "Fundamenty i Spekulacja" - w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.
 • Podcast "21% Rocznie EXTRA | Jak inwestować" - cotygodniowe omówienie sytuacji wybranych spółek z polskiej giełdy w przystępnej formie audio.
 • Pakiet Środy z Siłą Relatywną (SzSR), a w nim:
 • Artykuły edukacyjne - praktyczna wiedza w przystępnej formie, gotowa do zastosowania.
 • Dostęp do bieżących dyskusji w gronie innych inwestorów giełdowych.
Bonusy:
 • BONUS SPECJALNY ①: Miesięczny abonament w Sindicator.net - całkowicie bezpłatny dostęp do skanera rynku giełdowego na 1 miesiąc (dostępny od 30 czerwca 2024 r.).
 • BONUS SPECJALNY ②: WIDEO: Inwestowanie w wartość i inwestowanie we wzrost