Skrót wiadomości - piątek, 21 czerwca, 17.00 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
21 cze 2024, 17:02

Skrót wiadomości - piątek, 21 czerwca, 17.00

Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.

MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI

W ciągu najbliższych dwóch/trzech kwartałów nie ma przestrzeni do obniżki stóp procentowych - powiedział w radiu TOK FM, członek RPP Ludwik Kotecki. Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Niemiec, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł w czerwcu 43,4 pkt. wobec 45,4 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w I wyliczeniu. Na rynku szacowano, że indeks wyniesie 46,4 pkt.

Członkini Rady Polityki Pieniężnej Gabriela Masłowska ma nadzieję, że w 2025 r. pojawią się warunki do obniżenia stóp procentowych - wynika z wypowiedzi Masłowskiej dla agencji Bloomberg.

Członkowie RPP L. Kotecki, P. Litwiniuk i członkini J. Tyrowicz głosowali przeciw przyjęciu sprawozdania finansowego NBP za 2023 r. - podano w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

NBP zwiększył w maju zasoby złota do 12,013 mln uncji z 11,682 mln uncji - wynika z bazy danych NBP.

Przewidywane na okres najbliższych 12 miesięcy obciążenie Polski spłatą zobowiązań zaciągniętych przez rząd wyniosło na koniec maja 2024 r. wynosi 11.219 mln euro wobec 11.217 mln euro miesiąc wcześniej - wynika z danych Narodowego Banku Polskiego.

W maju Rada Polityki Pieniężnej odrzuciła wniosek o podwyżkę stóp procentowych o 200 pb., który poparła jedynie członkini RPP Joanna Tyrowicz - podał NBP. Pozostali obecni na posiedzeniu byli przeciw.

W maju ceny skupu podstawowych produktów rolnych, tj. pszenicy, żyta, żywca wołowego, żywca wieprzowego, drobiu i mleka krowiego w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku spadły o 11,3 proc., po spadku o 13,8 proc. miesiąc wcześniej - podał Główny Urząd Statystyczny.

W czerwcu 2024 r. publikowane wskaźniki pokazują zróżnicowaną sytuację w poszczególnych sektorach gospodarki, w kilku z nich jednak wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury, zarówno wyrównany, jak i niewyrównany sezonowo, pogarsza się nieznacznie w ostatnich miesiącach - podał Główny Urząd Statystyczny. Dodał, że pozytywnie wyróżnia się sytuacja w transporcie i gospodarce magazynowej oraz w gastronomii i zakwaterowaniu, gdzie koniunktura oceniana jest lepiej niż w maju.

Ceny budowy budynków wzrosły w kwietniu o 0,4 proc - podał Główny Urząd Statystyczny.

Posiedzenia Komitetu Stabilności Finansowej w zakresie zarządzania kryzysowego (KSF-K) nie mają ustalonego harmonogramu, członkowie Komitetu dbają jednak, by posiedzenia odbywały się regularnie - poinformowało Ministerstwo Finansów, w odpowiedzi na pytania PAP Biznes. Jak wskazał MF, sektor finansowy jest stabilny, silnie skapitalizowany, zapewniający bezpieczeństwo i rozwój.

Wskaźnik zaufania przedsiębiorców we Francji wyniósł w czerwcu 99 pkt. wobec 99 pkt. w poprzednim miesiącu - poinformował w komunikacie instytut statystyczny INSEE.

Sprzedaż detaliczna w Wielkiej Brytanii, z uwzględnieniem sprzedaży paliw, w maju wzrosła o 2,9 proc. miesiąc do miesiąca, podczas gdy poprzednio spadła o 1,8 proc., po korekcie z -2,3 proc. - poinformowało w komunikacie biuro statystyczne. Analitycy spodziewali się mdm +1,6 proc.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Niemiec, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł w czerwcu 43,4 pkt. wobec 45,4 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w I wyliczeniu. Na rynku szacowano, że indeks wyniesie 46,4 pkt

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Niemiec, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł w czerwcu 53,5 pkt. wobec 54,2 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w I wyliczeniu. Na rynku szacowano 54,4 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Francji, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł w czerwcu 45,3 pkt. wobec 46,4 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w I wyliczeniu. Na rynku szacowano 46,8 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług Francji, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł w czerwcu 48,8 pkt. wobec 49,3 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w I wyliczeniu. Na rynku szacowano 50 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym strefy euro, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł w czerwcu 45,6 pkt. wobec 47,3 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w I wyliczeniu. Na rynku oczekiwano 48 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł w czerwcu 52,6 pkt. wobec 53,2 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w I wyliczeniu. Na rynku szacowano 53,5 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze przemysłowym Wielkiej Brytanii, przygotowywany przez S&P Global, wyniósł w czerwcu 51,4 pkt. wobec 51,2 pkt. miesiąc wcześniej - podano w komunikacie w I wyliczeniu. Na rynku oczekiwano 51,3 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług w Wielkiej Brytanii, wyniósł w czerwcu 51,2 pkt. wobec 52,9 pkt. na koniec poprzedniego miesiąca - podano w I wyliczeniu S&P Global. Na rynku szacowano, że indeks wyniesie 53 pkt.

Indeks PMI composite w USA, przygotowywany przez S&P Global, wzrósł w czerwcu do 54,6 pkt. z 54,5 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w I wyliczeniu. Analitycy spodziewali się 53,5 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze przemysłowym, przygotowywany przez S&P Global, wzrósł w czerwcu do 51,7 pkt. z 51,3 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w I wyliczeniu. Analitycy spodziewali się 51,0 pkt.

Indeks PMI, określający koniunkturę w amerykańskim sektorze usługowym przygotowywany przez S&P Global, wzrósł w czerwcu do 55,1 pkt. z 54,8 pkt. w poprzednim miesiącu - podano w I wyliczeniu. Analitycy spodziewali się 54,0 pkt.

Amerykański indeks wyprzedzający koniunktury Conference Board w maju spadł o 0,5 proc. - podała Conference Board. Analitycy oczekiwali, że indeks spadnie o 0,3 proc.

Sprzedaż domów na rynku wtórnym w USA w maju wyniosła 4,11 mln w ujęciu rocznym vs oczekiwane 4,10 mln - podało w raporcie Krajowe Stowarzyszenie Pośredników w Handlu Nieruchomościami (National Association of Realtors).

BUDŻET, DŁUG

W środę 26 czerwca 2024 r. Ministerstwo Finansów zorganizuje przetarg sprzedaży obligacji skarbowych zamiast planowanego w miesięcznym planie przetargu zamiany - podał w komunikacie resort finansów.

Szefowa MRPiPS Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapewniła w piątek, że nie ma rozmów na temat ograniczenia wydatków na świadczenia społeczne w związku z objęciem Polski przez KE procedurą nadmiernego deficytu.

SPÓŁKI

PKP Cargo musi poprawić płynność finansową, będzie rozważać różne opcje pozyskania finansowania - poinformował PAP Biznes Marcin Wojewódka, p.o. prezesa PKP Cargo. Spółka liczy, że w najbliższych tygodniach pozyska nowe zamówienia.

Jastrzębska Spółka Węglowa podpisała porozumienie płacowe ze stroną społeczną w spółce w sprawie wzrostu funduszu płac w 2024 roku - poinformowała spółka w komunikacie. Ustalono że wzrost funduszu płac wyniesie 3,4 proc

Rada nadzorcza PKO BP uchyliła opinie wyrażone w zakresie uchwał walnego zgromadzenie dotyczące udzielenia absolutoriów członkom zarządu i rady nadzorczej za 2023 rok - podał bank w komunikacie.

Walne zgromadzenie Neptis zdecydowało, że z zysku osiągniętego w 2023 roku na dywidendę spółka przeznaczy 2 mln zł, co daje 2 zł dywidendy na akcję - podała spółka w komunikacie.

Spółka zależna Benefit Systems podpisała warunkową umowę zakupy sieci klubów fitness Flais w Bułgarii - poinformowała spółka w komunikacie. Łączna wartość transakcji wyniesie ok. 15 mln euro.

Asbis Enterprises szacuje, że miał w maju 2024 r. skonsolidowane przychody na poziomie ok. 228 mln USD wobec 224 mln USD w maju 2023 r., co oznacza wzrost o ok. 2 proc. - poinformowała spółka w komunikacie.

GPW wyznaczyła pierwszy dzień notowań akcji PTWP, podmiotu dominującego w grupie PTWP, na 26 czerwca. Akcje spółki są notowane na rynku NewConnect, a przeniesienie notowań nastąpi bez emisji nowych akcji - poinformowała spółka w komunikacie.

PKP Intercity wystąpił do EIB o finansowanie w wysokości 2,6 mld zł, m.in. na zakup taboru - podano w komunikacie.

Atal rozpoczął sprzedaż 295 mieszkań i 6 lokali usługowych w ramach II etapu inwestycji realizowanej we Wrocławiu przy ul. Strachowickiej - poinformował deweloper w komunikacie prasowym.

Creotech Instruments liczy na poważne kontrakty w obszarze satelitarnym w 2024/2025 i związany z nimi istotny wzrost przychodów - poinformował PAP Biznes Jacek Kosiec, wiceprezes zarządu.

PolTREG podpisał umowę z Uniwersyteckim Centrum Klinicznym w Gdańsku na współpracę przy prowadzeniu procesu leczniczego pacjentów z cukrzycą typu 1 - podała spółka w komunikacie. Umowę zawarto na okres 3 lat lub do osiągnięcia łącznej wartości zamówień realizowanych przez PolTREG na rzecz UCK w kwocie 10,8 mln zł netto.

Walne zgromadzenie Celon Pharma zdecydowało o wypłacie dywidendy w wysokości 0,08 zł na akcję, czyli łącznie 4,08 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.

HyperPic, projekt spółki Vigo Photonics został wybrany do dofinansowania w ramach konkursu IPCEI - Microelectronics/ Communication Technologies, realizowanego przez NCBR z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Kwota dofinansowania to ponad 440 mln zł, a całkowita wartość projektu wynosi ponad 853 mln zł - podał NCBR w komunikacie.

Ultimate Games sprzedał wszystkie posiadane akcje w spółkach NPC Games, Ultimate Games Mobile i Grande Games, ale planuje współpracę z podmiotami w charakterze wydawcy - podała spółka w komunikacie.

Komisja Nadzoru Finansowego nałożyła na BNP Paribas Bank Polska karę pieniężną w wysokości 500 tys. zł za nienależyte sprawowanie stałej kontroli czynności faktycznych i prawnych wykonywanych przez Retail Parks Fund FIZAN - podała KNF w komunikacie.

Prowly .com podwyższył cenę akcji w wezwaniu na Brand24 z 45,5 zł do 47 zł - poinformował Santander Biuro Maklerskie, podmiot pośredniczący w wezwaniu. Spółka Semrush, podmiot dominujący wobec wzywającego, poinformował, że to ostateczna propozycja i nie będzie kolejnego podwyższenia ceny w wezwaniu.

Alior Bank Oddział w Rumunii podpisał umowę sprzedaży portfela kredytów gotówkowych o wartości ok. 84,5 mln zł z rumuńskim Patria Bankiem - poinformował bank w komunikacie prasowym.

Akcjonariusze Instalu Kraków zdecydowali, by z zysku netto za 2023 rok przeznaczyć na dywidendę 18,2 mln zł, co daje 2,5 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

Drozapol-Profil, w wyniku rozliczenia zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji, nabył 348.534 zdematerializowane akcje własne na okaziciela, reprezentujące łącznie ok. 5,70 proc. kapitału zakładowego oraz 4,03 proc. ogólnej liczby głosów na WZ - podała spółka.

Akcjonariusze Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police zdecydowali o dalszym istnieniu spółki - poinformowały Police w komunikacie.

Akcjonariusze Zametu zdecydowali o wypłacie 41,3 mln zł dywidendy z zysku netto za 2023 rok oraz części środków z kapitału rezerwowego, co daje 0,39 zł na akcję - podała spółka w komunikacie.

Politra, spółka inwestycyjna Luisa Amarala głównego akcjonariusza Eurocashu, chce przyspieszenia dnia dywidendy na 23 sierpnia z 23 września proponowanego przez zarząd - podała spółka w komunikacie.

WP Holding wypłaci z zysku netto za 2023 rok oraz z zysków zatrzymanych maks. 60 mln zł dywidendy, co daje 2 zł dywidendy na akcję - poinformowała spółka w komunikacie.

WALUTY

Kurs EUR/PLN wahał się w piątek w przedziale ok. 4,321 i ok. 4,335, a po południu znajduje się w okolicach poziomu odniesienia. Krzywa rentowności poszła w dół na całej długości. Zdaniem ekonomistów, w ciągu tygodnia eurozłoty może przebić poziom 4,30. Rentowności SPW powinny stabilizować się lub rosnąć.

Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,0688 USD i 169,82 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.

ENERGETYKA, PALIWA

Wszyscy tzw. sprzedawcy zobowiązani energii elektrycznej i gazu, którzy muszą składać wnioski taryfowe do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) złożyli je - poinformował w piątek PAP urząd.

Rośnie zainteresowanie odbiorców "zieloną" energią elektryczną kontraktowaną na wiele lat w przód - ocenia prezes Enefit Polska Łukasz Musiałkiewicz. Jak mówi PAP, na polskim rynku są problemy z wieloletnim kontraktowaniem, stąd rosnąca popularność kontraktów PPA.

Zarówno treść porozumienia sektorowego, jak i model współpracy w ramach rady koordynacyjnej oraz grup roboczych powinny odpowiadać potrzebom sektora offshore i być dostosowane do obecnej sytuacji rynkowej, a także obowiązujących przepisów - napisało Ministerstwo Klimatu i Środowiska w informacji prasowej z ostatniego posiedzenia rady.

Minister klimatu i środowiska Paulina Hennig-Kloska zaakceptowała rekomendację ws. ceny maksymalnej za energię elektryczną z morskich farm, jaka może być wskazana w ofertach złożonych w aukcji przez wytwórców - poinformował w komunikacie resort. Dodał, że planuje rozpocząć konsultacje rozporządzenia ws. ceny maksymalnej w III kwartale. Cenę tę chce jak najszybciej poznać branża.

OPINIE, PROGNOZY

Analitycy PKO BP oczekują lekkiego hamowania wzrostu średnich cen transakcyjnych mieszkań do 5-8 proc. w perspektywie roku - napisano w raporcie.

Rynek gamingowy w Polsce przeżywa dynamiczny rozwój; w kolejnych latach największą średnioroczną stopą wzrostu odznaczać się będzie segment gier na konsole - podała w raporcie firma badawcza PMR.

Drożejące w hurcie paliwa mogą wkrótce przełożyć się na koszty tankowania na stacjach benzynowych – prognozują w raporcie eksperci e-petrol.

W pierwszym tygodniu wakacji możliwe są podwyżki średnio do 10 groszy na litrze benzyny i oleju napędowego i do 5 groszy na litrze autogazu - prognozują w raporcie eksperci BM Reflex. W kolejnych tygodniach ceny benzyny i oleju napędowego mogą wzrosnąć od 20 do 30 groszy na litrze.

POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE

40 proc. startupów korzysta z finansowania programów rządowych, dotacji i grantów - wynika z raportu przygotowanego przez PARP.

Premier Donald Tusk odwołał Bohdana Pretkiela z funkcji Rzecznika Finansowego – poinformował PAP rzecznik prasowy Biura Rzecznika Finansowego Maciej Sawa.

Odsetek inwestorów spodziewających się w ciągu sześciu miesięcy trendu wzrostowego na GPW wzrósł o 3,1 pkt. proc. i wyniósł 51,5 proc. Odsetek respondentów oczekujących trendu spadkowego jest wyższy o 3,2 pkt. proc. i wynosi 25,7 proc. - wynika z cotygodniowego sondażu Indeksu Nastrojów Inwestorów.

Czołgi K2 będą produkowane w Polsce, strona koreańska deklaruje jak najszybszy transfer technologii - przekazał w piątek szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Dodał, że Polska aspiruje do tego, by być centrum serwisowym dla sprzętu koreańskiego zarówno zakupionego na krajowe potrzeby, jak i innych państw europejskich.

UOKiK wydał dwie zgody na utworzenie operatorów systemu kaucyjnego, pierwsza dotyczy transakcji z udziałem producentów napojów bezalkoholowych z m.in. Coca-Cola HBC, Colian i Żywiec-Zdrój, druga to zgoda na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy przez producentów piwa: Carlsberg Polska, Kompanii Piwowarskiej oraz Grupy Żywiec - podał Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Produkcja stali surowej w UE w maju 2024 r. wzrosła o 1,8 proc. do 11,7 mln ton - wynika z danych stowarzyszenia World Steel Association.

GDDKiA widzi przestrzeń i potrzebę mechanizmów certyfikacji wykonawców - podała GDDKiA w komunikacie.

Termin publicznych konsultacji dokumentu dotyczącego przeglądu i oceny alternatywnych indeksów stopy procentowej został wydłużony do 1 lipca 2024 r. - podała KNF na stronach internetowych.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców jest przeciwny projektowi ustawy o wprowadzeniu dwóch niedziel handlowych w miesiącu - podano w opinii Rzecznika do projektu.

Projekt ustawy dot. preferencyjnych kredytów hipotecznych #naStart znajduje na etapie analiz uwag i opinii - poinformował resort rozwoju i technologii w odpowiedzi na interpelację poselską.

WYDARZENIA Z KRAJU

Podniesie wynagrodzenia nauczycieli o 30-33 proc., działania na rzecz odbudowy prestiżu nauczycieli poprzez zapewnienie im większej autonomii, konsultowanie zmian programowych i włączenie w procesy decyzyjne, opracowanie nowej podstawy programowej - tak Barbara Nowacka podsumowała efekty swojej dotychczasowej pracy na czele resortu edukacji. Zwracając się do nauczycieli podczas zakończenia roku szkolnego w Łebie, określiła ich jako "sól polskiej edukacji". Dodała, że nauczyciele są dla ministerstwa absolutnym priorytetem.

Przy ministrze edukacji powstaną nowe rady; w najbliższych dniach ma zostać powołane ciało doradcze, w skład którego wejdą organizacje pozarządowe. Nabór będzie otwarty - poinformowała w piątek szefowa MEN Barbara Nowacka.

Prokurator Krajowy Dariusz Korneluk uchylił w maju polecenia, które nakładały na prokuratorów obowiązek uczestnictwa w postępowaniach w sprawach transkrypcji zagranicznych aktów małżeństwa osób tej samem płci oraz aktów urodzenia dziecka, w których jako rodzice wpisane są osoby tej samej płci - poinformowała w piątek Prokuratura Krajowa.

Prezydent Andrzej Duda zapowiedział, że z prezydentem Chin Xi Jinpingiem będzie rozmawiał m.in. o relacjach gospodarczych i pokoju na Ukrainie. Podkreślił, że terytorium Ukrainy ma ogromne znaczenie dla chińskiej inicjatywy Pasa i Szlaku.

To zawsze problem, kiedy opóźniają się dostawy - powiedział prezydent Andrzej Duda o decyzji USA ws. pocisków Patriot. Zaznaczył jednocześnie, że sojusznicy wspierają naszą osłonę, także poprzez samoloty sojusznicze, które patrolują polskie niebo.

Ministerstwo Sprawiedliwości planuje usunięcie z rozporządzenia ws. Funduszu Sprawiedliwości paragrafu 11, który pozwala zawierać umowy bez konkursów. Wiceszefowa MS Zuzanna Rudzińska-Bluszcz liczy, że do zmiany dojdzie w najbliższych tygodniach.

Lasy Państwowe skierowały zawiadomienie do prokuratury wobec 11 osób, w tym b. szefa LP Józefa Kubicy, w związku z wydaniem w latach 2020-2023 ponad 26 mln zł na "działania medialne promujące polityków środowiska Suwerennej Polski" - poinformowało w piątek obecne kierownictwo przedsiębiorstwa.

Po incydencie z udziałem samolotu bojowego MiG-29 w okolicach wsi Szaleniec w powiecie malborskim czasowo odsunięto od realizacji zadań lotniczych pilota maszyny – poinformował PAP rzecznik 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku mjr Maciej Kędzierski.

Sąd Dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym w Rzeszowie uniewinnił w piątek sędziego Dariusza Mazura od zarzutu uchybienia godności urzędu sędziego. Wyrok nie jest prawomocny.

Sąd Rejonowy w Hajnówce (Podlaskie) uniewinnił w piątek Włodzimierza Cimoszewicza od zarzutu potrącenia rowerzystki na przejściu i umorzył - z powodu przedawnienia orzekania - postępowanie w sprawie wykroczenia dotyczącego opuszczenia przez polityka miejsca tego zdarzenia.

Na karę 2 lat i 4 miesięcy bezwzględnego więzienia skazał w piątek Sąd Rejonowy we Wrześni księdza Matusza N. 39-letni były proboszcz jednej z parafii w Kostrzynie (pow. poznański, woj. wielkopolskie), odpowiadał za seksualne wykorzystanie małoletniego chłopca.

WYDARZENIA Z ZAGRANICY

Na sesji plenarnej Komisja Wenecka - organ doradczy Rady Europy do spraw prawa konstytucyjnego - przyjęła w piątek wydaną w trybie pilnym opinię o projekcie nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa (KRS). Opinię z pozytywną oceną zmian i uwagami opublikowano w maju. W posiedzeniu w Wenecji uczestniczył wiceminister sprawiedliwości Dariusz Mazur.

Umowa o bezpieczeństwie między Unią Europejską a Ukrainą może zostać podpisana do końca czerwca - poinformowało w piątek źródło unijne. Wyraziło nadzieję, że prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisze ją 26 czerwca.

Komisja Europejska i Europejski Bank Inwestycyjny zawarły porozumienie ws. nowego instrumentu gwarancji kredytów eksportowych o wartości 300 mln euro, aby wesprzeć eksport europejskich firm na Ukrainę.

Ukraińskie wojska zaatakowały w nocy z czwartku na piątek przy pomocy dronów cztery rafinerie ropy naftowej w Rosji - Afipską, Ilską, Krasnodarską i Astrachańską - poinformował w piątek Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy w komunikacie na Telegramie.

Minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba omówił z ministrem Radosławem Sikorskim kwestie dotyczące zapewnienia dodatkowych zdolności ukraińskim siłom obrony powietrznej. Komunikat o rozmowie szefów dyplomacji obu państw ukazał się w piątek na profilu Kułeby na platformie X.

Niemiecki producent broni, firma Rheinmetall, poinformowała, że Bundeswehra zamówiła amunicję artyleryjską o wartości do 8,5 miliarda euro i jest to największe zamówienie w historii spółki.

Niemiecki rząd bada podejrzenie, że "państwo rosyjskie może być odpowiedzialne za pożar w niemieckiej firmie zbrojeniowej Diehl" w berlińskiej dzielnicy Lichterfelde na początku maja - pisze portal dziennika "Bild".

Gang hakerski Qilin, który, jak się uważa, działa z Rosji, opublikował w nocy z czwartku na piątek 400 GB wrażliwych danych, wykradzionych podczas dokonanego na początku czerwca cybarataku na firmę przeprowadzającą testy laboratoryjne dla londyńskich szpitali.

Premierzy Norwegii i Szwecji, Jonas Gahr Store i Ulf Kristersson oraz prezydent Finlandii Alexander Stubb, uzgodnili w norweskim Bodoe inwestycje w "korytarz północny" umożliwiający transport wojsk z norweskich portów na wschód.

Minister finansów i gospodarki Francji Bruno Le Maire zapewnił w piątek, że w przypadku wygranej obozu rządzącego w nadchodzących wyborach parlamentarnych Francja obniży swój deficyt budżetowy do 3 proc. PKB w 2027 roku.

Węgry zostały w ubiegłym roku wyprzedzone pod względem poziomu konsumpcji przez Bułgarię i stały się najbiedniejszym krajem w całej Unii Europejskiej – wynika z badań instytutu ekonomicznego GKI, omawianych przez węgierską prasę.

Po dokooptowaniu 11 europosłów grupa Europejskich Konserwatystów i Reformatorów (EKR) wskoczyła na trzecie miejsce w PE pod względem liczebności, wyprzedzając liberalną Odnowić Europę (OE). Liberałowie będą mieć problem z odzyskaniem pozycji, bowiem opuszcza ich partia Andreja Babisza, a EKR wciąż "łowi" nowe nazwiska.

Chińskie ministerstwo spraw zagranicznych ogłosiło w piątek, że określone podmioty i kadra kierownicza amerykańskiego koncernu zbrojeniowego Lockheed Martin zostały objęte sankcjami za sprzedaż broni Tajwanowi, który według Pekinu jest częścią Chińskiej Republiki Ludowej.

Japońskie ministerstwo spraw zagranicznych poinformowało w piątek o nałożeniu ograniczeń eksportowych na 11 firm z pięciu państw, w tym po raz pierwszy z siedzibą w Chinach, w ramach nowego pakietu sankcji przeciwko podmiotom wspierającym inwazję Rosji na Ukrainę.

Osioł imieniem Diesel, który przed pięciu laty zaginął kalifornijskim właścicielom, odnalazł się niespodziewanie - został sfilmowany w stadzie dzikich jeleni, które, jak się wydaje, ostrzega przed zagrożeniami. Poinformował o tym w piątek portal Times Now.

(PAP Biznes)

ana/ asa/

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości

Pełna treść dostępna jest tylko dla płatnych abonentów StrefaInwestorow.pl.

Zamów abonament Zaloguj się

Rejestracja w serwisie Strefa Inwestorów

Rejestracja w serwisie Strefa Inwestorów odbywa się w ramach naborów. Ostatni nabór odbył się w styczniu 2024 r. W tej chwili dołączenie do społeczności inwestorów nie jest możliwe.
Jeżeli zależy Ci na dostępie do praktycznej wiedzy o inwestowaniu, zapisz się na listę adresową czytelników darmowego e-booka "Jak analizować wykresy giełdowe". Zostawiając swój adres e-mail umożliwisz mi poinformowanie Cię o możliwości rejestracji, kiedy odbędzie się kolejny nabór do serwisu.

Jak analizować wykresy giełdowe

W razie pytań lub wątpliwości możesz pisać na adres: Pawel@StrefaInwestorow.pl (link sends e-mail).

Oto, co zyskujesz dołączając teraz do Strefy Inwestorów:
 • Blog inwestorski - najlepsza wiedza i doświadczenia z moich 19 lat nieprzerwanego inwestowania na GPW (analiza rynku i przede wszystkim akcji spółek notowanych na GPW), a w tym:
  • Komentarze giełdowe - omówienie sesji giełdowej - indeksy i wybrane spółki
  • Podsumowanie tygodnia - komentarz weekendowy - zobacz przykładowy wpis
 • Edukacyjny portfel inwestycyjny Strefy Inwestorów – praktyczne przykłady inwestowania w akcje, głównie z GPW w oparciu o analizę wykresów.
 • Edukacyjny portfel "Petard" – praktyczne przykłady inwestowania w akcje spółek z GPW w oparciu o analizę fundamentalną.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Ewy Walkowiak "W poszukiwaniu sygnałów" - techniki DiNapoli'ego na GPW.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Tomasza Krynickiego "Impuls i korekta" - w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.
 • Wpisy w blogu inwestorskim Rafała Irzyńskiego "Fundamenty i Spekulacja" - w poszukiwaniu okazji inwestycyjnych.
 • Podcast "21% Rocznie EXTRA | Jak inwestować" - cotygodniowe omówienie sytuacji wybranych spółek z polskiej giełdy w przystępnej formie audio.
 • Pakiet Środy z Siłą Relatywną (SzSR), a w nim:
 • Artykuły edukacyjne - praktyczna wiedza w przystępnej formie, gotowa do zastosowania.
 • Dostęp do bieżących dyskusji w gronie innych inwestorów giełdowych.
Bonusy:
 • BONUS SPECJALNY ①: Miesięczny abonament w Sindicator.net - całkowicie bezpłatny dostęp do skanera rynku giełdowego na 1 miesiąc (dostępny od 30 czerwca 2024 r.).
 • BONUS SPECJALNY ②: WIDEO: Inwestowanie w wartość i inwestowanie we wzrost