160% z polskiej giełdy na prowadzonym na żywo, od prawie 6 lat, portfelu siły relatywnej | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Piotr Kwestarz
24 maj 2016, 08:48

160% z polskiej giełdy na prowadzonym na żywo, od prawie 6 lat, portfelu siły relatywnej

W Strefie Inwestorów, w części premium analizujemy, informujemy i wraz z całą społecznością inwestorów cały czas uczymy jak udoskonalać sposoby inwestowania. Nic tak dobrze nie sprawdza skuteczności strategii, jak prowadzenie portfela inwestycyjnego na żywo. W Strefie Inwestorów prowadzone są obecnie dwa takie portfele. Jeden jest oparty na analizie technicznej, a drugi na tak zwanej Sile Relatywnej. Dziś omówimy wyniki tego drugiego.

Dlaczego zdecydowaliśmy się rozpocząć prowadzenie portfela Siły Relatywnej

Siła Relatywna nie jest czymś nowym. W Stanach Zjednoczonych od lat prowadzone są badania nad tym sposobem inwestowania. W skrócie i dużym uproszczeniu, strategia polega na inwestowaniu w spółki, które w ostatnim okresie najbardziej urosły.

Jest to więc podejście nieintuicyjne, ale daje bardzo dobre efekty. W szczególności dobrze się sprawdza w długich trendach. Inwestując w ten sposób w trendzie wzrostowym, często uzyskujemy lepszą stopę zwrotu od indeksu. Zaś w trendzie spadkowym tracimy, ale mniej od indeksu.

Analizując w 2010 roku obiecujące wyniki badań oraz przeprowadzając własne historyczne analizy danych, zdecydowaliśmy się na prowadzenie portfela. Jest to portfel prowadzony na wirtualnych pieniądzach, ale prowadzony w czasie rzeczywistym – nie post factum.

Jak na żywo prowadzony jest portfel Siły Relatywnej w Strefie Inwestorów?

Z zebranych danych historycznych, wynika, że najlepsze efekty daje portfel Siły Relatywnej bazujący na zmianach kursu spółek z ostatnich 130 sesji.

Na samym początku posegregowaliśmy więc wszystkie spółki z rynku głównego GPW po ich różnicy pomiędzy kursem ich akcji, a średnią 130 okresową. Do portfela wybraliśmy 10% spółek najsilniej rosnących. Stąd właśnie nazwa metody – Siła relatywna – gdyż kupuje się spółki, których kurs jest relatywnie silniejszy od pozostałych.

W następnym miesiącu, zweryfikowaliśmy portfel, czyli zrobiliśmy tak zwaną „rotację”. Znów posortowaliśmy wszystkie spółki po ich różnicy pomiędzy kursem ich akcji, a średnią 130 okresową. Potem sprawdziliśmy każdą spółkę obecną już w portfelu, czy jest w grupie 20% najsilniej rosnących. Jeśli nie była, to ją sprzedawaliśmy. Z kapitału ze sprzedaży spółek dokupowaliśmy nowe spółki do portfela, które był w pierwszych 10% najsilniejszych. Operację tę powtarzamy co miesiąc już od prawie sześciu lat i będziemy ją kontynuować.

W ten sposób, co miesiąc, portfel jest odświeżany (rotowany) – spółki, które relatywnie już nie rosną najszybciej, opuszczają portfel, a na ich miejsce trafiają nowe, szybko rosnące.

Wszystkie operacje opisujemy, co miesiąc we wpisie w części premium Strefy Inwestorów, „Siła Relatywna – rotacja portfela”.

Historia portfela i wyniki

Rozpoczęliśmy prowadzenie portfela w lipcu 2010 roku. Co miesiąc – czyli 76 razy – kontrolowaliśmy (rotowaliśmy) portfel i zmienialiśmy jego skład. Na początku zainwestowaliśmy wirtualną kwotę 60 tysięcy złotych. Po ostatniej rotacji, na początku maja 2016 roku w portfelu było już ponad 156 tys zł. Tym samym uzyskaliśmy stopę zwrotu w wysokości 160%.

Czy to dużo? By porównać wyniki, trzeba przyjąć jakiś punkt odniesienia. Do portfela Siły Relatywnej dobierane są spółki pod względem zmiany ich kursu, a nie wielkości czy branży. Więc nie możemy tutaj wskazać konkretnego indeksu jako benchmark-u. Porównajmy więc wynik do trzech indeksów: WIG20TR, mWIG40 oraz sWIG80.

Wykres 1. Krzywa kapitału portfela siły relatywnej, indeksu WIG20TR, mWIG40 i sWIG80, lata 2010 – 2016.
Wykres 1. Krzywa kapitału portfela siły relatywnej, indeksu WIG20TR, mWIG40 i sWIG80, lata 2010 – 2016.

Indeks WIG20TR (wraz z dywidendami) w tym samym czasie wzrósł o 4%, czyli zdecydowanie mniej. Inwestując w 2010 roku 60 tys. zł, obecnie mielibyśmy około 62 tys. zł. Najwięcej w badanym okresie wzrósł indeks mWIG40 – o 50%, czyli z 60 tys. zł portfel złożony ze spółek mWIG40 zwiększyłby się do 90 tys. zł, lecz jest to wciąż o wiele mniej od portfela Siły Relatywnej.  

A jak wygląda sytuacja z punktu widzenia ryzyka? Nie obyło się bez trudnych okresów. Przez prawie sześć lat, portfel zanotował dwa duże spadki. Pierwszy, największy, w trzecim kwartale 2011 roku, -26,69% oraz drugi, trwający praktycznie cały 2014 rok -18,19%. Ryzyko (odchylenie standardowe) dla portfela Siły Relatywnej wyniosło 4,96%. Dla porównania, ryzyko dla portfela złożonego ze spółek z indeksu WIG wyniosło w tym samym czasie 4,17%. Wynika z tego, że ryzyko jest trochę wyższe niż dla indeksu WIG, ale znacznie wyższa stopa zwrotu rekompensuje to z nawiązką.

Dla kogo jest taka strategia inwestowania?

Podsumowując, portfel Siły Relatywnej prowadzony w części premium Strefy Inwestorów zdał egzamin praktyczny, a jego wyniki są podobne do wyników badań dla rynku USA i polskiego. W porównaniu do najsilniejszego indeksu mWIG40 portfel przyniósł ponad 3-krotnie wyższy zwrot.

Liczby same się bronią, ale to nie oznacza, że strategia jest dla każdego. Przede wszystkim, jak w każdej strategii ma ona słabsze okresy. Jeżeli ktoś czegoś takiego nie akceptuje, to trudno mu będzie ją wcielić w życie. Bywają okresy, w których portfel siły relatywnej przynosił słabszy wynik niż WIG. Kto nie potrafi przetrwać takich okresów, nie powinien się angażować w to, długoterminowe, podejście inwestycyjne.

Inwestowanie siłą relatywną wymaga konsekwencji. Tutaj musimy zachować żelazną dyscyplinę. Strategia inwestowania siłą relatywną jest zdecydowanie dla inwestorów długoterminowych. Jeżeli ktoś planuje inwestować na giełdzie przez najbliższe 10 lat, to jest to dla niego rozwiązanie godne uwagi.

Niedługo nabór do Strefy Inwestorów

Portfel siły relatywnej prowadzony jest w części premium Strefy Inwestorów. Wpisy z informacjami na temat portfela ukazują się co tydzień, a co miesiąc przeprowadzana jest wspomniana rotacja portfela.

Dołączenie do części premium Strefy Inwestorów możliwe jest tylko w określonym czasie, w trakcie naborów. Najbliższy nabór do Strefy Inwestorów odbędzie się w dniach 30 maja - 3 czerwca 2016 r. W tym czasie nowe osoby będą mogły dołączyć do społeczności inwestorów, a byli użytkownicy będą mieli szansę wznowienia abonamentu. Więcej informacji o dołączeniu do Strefy Inwestorów ukaże się 30 maja 2016 r.

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Sprawdź więcej artykułów i analiz

Więcej praktycznej wiedzy o inwestowaniu na giełdzie, takiej jak analizy, artykuły, czy portfele edukacyjne, znajdziesz w części premium serwisu StrefaInwestorow.pl. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.