KSG Agro S.A. | StrefaInwestorow.pl

KSG Agro S.A.

Karty podstawowe

0.92
0.03
3.37%
2018-11-14
Poprzednia wartość: 
0.89
Otwarcie: 
0.92
Wolumen: 
3.29 tys.
Zasięg dzienny: 
0.92
 - 
0.92
Obrót: 
3.03 tys.

KSG Agro jest spółką dominującą w odniesieniu do grupy dwunastu spółek utworzonych oraz działających na terenie Ukrainy w branży rolniczej. Jest holdingiem rolniczym kontrolującym areał o powierzchni 33.700 hektarów. Do głównych zadań Grupy zaliczyć należy produkcję zbóż takich jak kukurydza, pszenica, jęczmień, rzepak oraz soja, jak również produkcję warzyw oraz dostarczanie produktów spożywczych do sieci handlowych. Grupa dąży do umocnienia czołowej pozycji w regionie oraz doprowadzenia do powstania największego, pionowo zintegrowanego holdingu rolnego na terenie centralnej Ukrainy. Kluczowym elementem strategii Grupy jest wzmocnienie wiodącej pozycji w regionie i rozwój działalności, by stać się największym, zintegrowanym pionowo holdingiem w środkowej Ukrainie. Główne cele strategiczne Grupy to: powiększenie banku ziemi do 200 tys. hektarów do 2016 roku; zwiększenie wydajności operacyjnej wykorzystania gruntów do końca 2015 roku; dalszy rozwój działalności w segmencie warzywnym; bliższa współpraca z sieciami handlowymi oraz wykorzystanie pełnego potencjału nawadniania.