Lokum Deweloper SA - Dywidendy | StrefaInwestorow.pl

Lokum Deweloper SA - Dywidendy

Karty podstawowe

Dywidenda za rokOstatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendyStopa dywidendyDzień wypłaty dywidendyDywidenda na akcję
2020 24.09.2021 1.92% 15.12.2021 0.50 zł
2018 02.05.2019 10.64% 14.05.2019 2.00 zł
2017 27.04.2018 4.75% 11.05.2018 0.84 zł
2016 16.06.2017 4.84% 05.07.2017 0.78 zł
2015 15.04.2016 4.82% 04.05.2016 0.62 zł

*Zaliczka na poczet dywidendy
**Dywidenda wypłacana w ratach

Zobacz listę najbliższych wypłat dywidend wszystkich spółek z GPW