Muza SA - Dywidendy | StrefaInwestorow.pl

Muza SA - Dywidendy

Karty podstawowe

Dywidenda za rokOstatni dzień, w którym można kupić akcje z prawem do dywidendyStopa dywidendyDzień wypłaty dywidendyDywidenda na akcję
2020 22.09.2021 9.35% 08.10.2021 0.65 zł
2002 14.05.2003 --- 04.06.2003 0.50 zł

*Zaliczka na poczet dywidendy
**Dywidenda wypłacana w ratach

Zobacz listę najbliższych wypłat dywidend wszystkich spółek z GPW