WIG | StrefaInwestorow.pl

WIG

Karty podstawowe

60973.60
65.85
0.11%
09:44
Poprzednia wartość: 
60907.75
Otwarcie: 
60918.10
Zasięg dzienny: 
60983.00
 - 
60918.10
Obrót: 
791.86 mln

Indeks WIG to pierwszy indeks giełdowy i jest obliczany od 16 kwietnia 1991 roku. Pierwsza wartość indeksu WIG wynosiła 1000 pkt. Obecnie WIG obejmuje wszystkie spółki notowane na Głównym Rynku GPW, które spełnią bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach. W indeksie WIG obowiązuje zasada dywersyfikacji, mająca na celu ograniczenie udziału pojedynczej spółki i sektora giełdowego. Jest indeksem dochodowym i przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru.

Źródło: GPW.