WIG | StrefaInwestorow.pl

WIG

Karty podstawowe

58657.32
-926.57
-1.56%
17:15
Poprzednia wartość: 
59583.89
Otwarcie: 
59505.11
Zasięg dzienny: 
59541.69
 - 
58444.25
Obrót: 
282.94 mld

Indeks WIG to pierwszy indeks giełdowy i jest obliczany od 16 kwietnia 1991 roku. Pierwsza wartość indeksu WIG wynosiła 1000 pkt. Obecnie WIG obejmuje wszystkie spółki notowane na Głównym Rynku GPW, które spełnią bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach. W indeksie WIG obowiązuje zasada dywersyfikacji, mająca na celu ograniczenie udziału pojedynczej spółki i sektora giełdowego. Jest indeksem dochodowym i przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru.

Źródło: GPW.