WIG | StrefaInwestorow.pl

WIG

Karty podstawowe

60788.89
1053.97
1.76%
2019-01-23
Poprzednia wartość: 
59734.92
Otwarcie: 
59683.59
Zasięg dzienny: 
60937.16
 - 
59615.86
Obrót: 
325.64 mld

Indeks WIG to pierwszy indeks giełdowy i jest obliczany od 16 kwietnia 1991 roku. Pierwsza wartość indeksu WIG wynosiła 1000 pkt. Obecnie WIG obejmuje wszystkie spółki notowane na Głównym Rynku GPW, które spełnią bazowe kryteria uczestnictwa w indeksach. W indeksie WIG obowiązuje zasada dywersyfikacji, mająca na celu ograniczenie udziału pojedynczej spółki i sektora giełdowego. Jest indeksem dochodowym i przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak i dochody z dywidend i praw poboru.

Źródło: GPW.