WIG20 | StrefaInwestorow.pl

WIG20

Karty podstawowe

2173.09
-41.27
-1.86%
2019-05-23
Poprzednia wartość: 
2214.36
Otwarcie: 
2212.60
Zasięg dzienny: 
2212.60
 - 
2172.96
Obrót: 
4.32 bil.

Indeks WIG20 jest obliczany od 16 kwietnia 1994 roku, na podstawie wartości portfela akcji 20 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku GPW. Pierwsza wartość indeksu wynosiła 1000 pkt. WIG20 jest indeksem typu cenowego, co oznacza że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę jedynie ceny zawartych w nim transakcji, a nie uwzględnia się dochodów z tytułu dywidend. W indeksie WIG20 nie może uczestniczyć więcej niż 5 spółek z jednego sektora giełdowego. Indeks WIG20 jest indeksem bazowym dla indeksów WIG20short i WIG20lev.

Źródło: GPW