WIG20 | StrefaInwestorow.pl
Emisja Obligacji PCC Rokita Lipiec 2017

WIG20

Karty podstawowe

2360.26
18.90
0.81%
2017-07-26
Poprzednia wartość: 
2341.36
Otwarcie: 
2344.28
Zasięg dzienny: 
2363.74
 - 
2344.28
Obrót: 
615.9 mld

Indeks WIG20 jest obliczany od 16 kwietnia 1994 roku, na podstawie wartości portfela akcji 20 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku GPW. Pierwsza wartość indeksu wynosiła 1000 pkt. WIG20 jest indeksem typu cenowego, co oznacza że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę jedynie ceny zawartych w nim transakcji, a nie uwzględnia się dochodów z tytułu dywidend. W indeksie WIG20 nie może uczestniczyć więcej niż 5 spółek z jednego sektora giełdowego. Indeks WIG20 jest indeksem bazowym dla indeksów WIG20short i WIG20lev.

Źródło: GPW