WIG20 | StrefaInwestorow.pl

WIG20

Karty podstawowe

2306.67
-14.85
-0.64%
17:15
Poprzednia wartość: 
2321.52
Otwarcie: 
2317.45
Zasięg dzienny: 
2320.49
 - 
2301.63
Obrót: 
1.47 bil.

Indeks WIG20 jest obliczany od 16 kwietnia 1994 roku, na podstawie wartości portfela akcji 20 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku GPW. Pierwsza wartość indeksu wynosiła 1000 pkt. WIG20 jest indeksem typu cenowego, co oznacza że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę jedynie ceny zawartych w nim transakcji, a nie uwzględnia się dochodów z tytułu dywidend. W indeksie WIG20 nie może uczestniczyć więcej niż 5 spółek z jednego sektora giełdowego. Indeks WIG20 jest indeksem bazowym dla indeksów WIG20short i WIG20lev.

Źródło: GPW