WIG20 | StrefaInwestorow.pl

WIG20

Karty podstawowe

2099.88
-15.30
-0.72%
2020-02-20
Poprzednia wartość: 
2115.18
Otwarcie: 
2115.39
Zasięg dzienny: 
2116.08
 - 
2098.12
Obrót: 
813.84 mld

Indeks WIG20 jest obliczany od 16 kwietnia 1994 roku, na podstawie wartości portfela akcji 20 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku GPW. Pierwsza wartość indeksu wynosiła 1000 pkt. WIG20 jest indeksem typu cenowego, co oznacza że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę jedynie ceny zawartych w nim transakcji, a nie uwzględnia się dochodów z tytułu dywidend. W indeksie WIG20 nie może uczestniczyć więcej niż 5 spółek z jednego sektora giełdowego. Indeks WIG20 jest indeksem bazowym dla indeksów WIG20short i WIG20lev.

Źródło: GPW