WIG20 | StrefaInwestorow.pl

WIG20

Karty podstawowe

2296.90
32.83
1.45%
2017-04-24
Poprzednia wartość: 
2264.07
Otwarcie: 
2283.16
Zasięg dzienny: 
2304.25
 - 
2283.16
Obrót: 
538.95 mld

Indeks WIG20 jest obliczany od 16 kwietnia 1994 roku, na podstawie wartości portfela akcji 20 największych i najbardziej płynnych spółek z Głównego Rynku GPW. Pierwsza wartość indeksu wynosiła 1000 pkt. WIG20 jest indeksem typu cenowego, co oznacza że przy jego obliczaniu bierze się pod uwagę jedynie ceny zawartych w nim transakcji, a nie uwzględnia się dochodów z tytułu dywidend. W indeksie WIG20 nie może uczestniczyć więcej niż 5 spółek z jednego sektora giełdowego. Indeks WIG20 jest indeksem bazowym dla indeksów WIG20short i WIG20lev.

Źródło: GPW