X-Trade Brokers S.A. | StrefaInwestorow.pl

X-Trade Brokers S.A.

Karty podstawowe

5.56
-0.18
-3.14%
2018-05-18
Poprzednia wartość: 
5.74
Otwarcie: 
5.74
Wolumen: 
33.56 tys.
Zasięg dzienny: 
5.82
 - 
5.52
Obrót: 
189.6 tys.

Grupa XTB jest międzynarodowym dostawcą produktów, usług i rozwiązań technologicznych w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, specjalizującym się w rynku OTC oraz w szczególności w instrumentach pochodnych CFD, będących produktami inwestycyjnymi, z których zwrot uzależniony jest od zmian ceny i wartości instrumentów oraz aktywów bazowych. Najpopularniejszymi instrumentami finansowymi wśród inwestorów korzystających z platform transakcyjnych Grupy są instrumenty pochodne CFD oparte na parach walut, towarach i indeksach. Grupa została założona w Polsce w 2004 r. i od tej pory rozwija się dynamicznie, prowadząc działalność na podstawie licencji udzielonych przez organy regulacyjne w Polsce, Wielkiej Brytanii, Turcji, na Cyprze i w Urugwaju. Grupa prowadzi działalność w dwóch segmentach: działalności detalicznej i działalności instytucjonalnej. Działalność detaliczna Grupy obejmuje głównie prowadzony na rzecz klientów detalicznych internetowy obrót instrumentami pochodnymi opartymi na aktywach i instrumentach bazowych, którymi obrót odbywa się na rynkach finansowych i towarowych. Klientom instytucjonalnym Grupa oferuje technologie, dzięki którym mogą oni pod własną marką oferować swoim klientom możliwość obrotu instrumentami finansowymi. Grupa działa również jako dostawca płynności (ang. liquidity provider) dla klientów instytucjonalnych.