Grupa PCC EXOL kontynuuje wzrosty | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
09 lis 2016, 09:39

Grupa PCC EXOL kontynuuje wzrosty

Chemiczna Grupa PCC EXOL bardzo dobrymi wynikami finansowymi kończy III kwartał 2016 roku. Grupa, na czele z giełdową spółką PCC EXOL, specjalizuje się w produkcji składników detergentów, kosmetyków jak i specjalistycznych produktów przemysłowych, stosowanych między innymi w takich branżach jak czyszczenie i mycie przemysłowe, farby i lakiery, obróbka metalu czy budownictwo.

Po trzech kwartałach zysk EBITDA Grupy PCC EXOL wyniósł 35,2 mln zł, wzrastając o 6,4 mln zł wobec analogicznego okresu roku ubiegłego (+22,2%). Zysk netto osiągnął wartość 16,9 mln zł i uległ poprawie o 6,4 mln zł w porównaniu do trzech kwartałów zeszłego roku (+61%). Natomiast przychody ze sprzedaży Grupa wypracowała na poziomie 404,6 mln zł, odnotowując tym samym wzrost wartościowy o 16,1 mln zł. wobec 9 miesięcy 2015 roku.

Wyższy poziom zysku netto wynikał przede wszystkim ze wzrostu marży na sprzedaży do poziomu 16,8% (tj. o 1,9 p.p. 1-3Q/1-3Q) oraz z polepszenia wyniku na działalności finansowej o 1 mln zł w stosunku do roku ubiegłego (tj. o 12,5%).
Strategia Grupy zakłada zwiększanie udziału produktów specjalistycznych, i to na nich realizowana jest znaczna część marży.

Na osiągnięte rezultaty konsekwentnie przekłada się również wzrost rentowności w grupie produktów masowych, które w dalszym ciągu mają istotny udział w sprzedaży.

Grupa realizuje kolejne projekty rozwojowe. Stale poszukuje nowych zastosowań dla produktów już oferowanych, pozyskuje kolejnych klientów czy też wdraża nowe produkty. W szczególności na uwagę zasługuje wprowadzony do oferty w III kwartale br. produkt o jakości farmaceutycznej. Jest to produkt o bardzo restrykcyjnych wymaganiach, którym Spółka udowadnia, że w procesie produkcyjnym jest w stanie sprostać niezwykle trudnym wymaganiom jakościowym.

Wyniki ostatnich kwartałów pokazują, że potrafimy efektywnie pracować nad zwiększaniem marż i osiąganiem coraz wyższych poziomów rentowności – mówi Mirosław Siwirski, Prezes Zarządu PCC EXOL. Grupa skupia się na rozwijaniu produktów specjalistycznych, na których uzyskiwane wyższe marże kompensują nieco niższy wolumen sprzedaży

stwierdza Rafał Zdon.

Dobre rezultaty nie byłyby możliwe bez systematycznego inwestowania w zaplecze techniczne działu badawczo-rozwojowego oraz w instalacje przemysłowe – mówi Rafał Zdon, Wiceprezes Zarządu PCC EXOL. Rozpoczęliśmy właśnie rozbudowę instalacji, zamierzamy zwiększać wolumeny sprzedawanych produktów

dodaje.

Dzięki inwestycji, spółka planuje sprzedawać więcej wyrobów o zastosowaniach przemysłowych, wykorzystywanych między innymi do redukcji piany w procesie produkcji cukru, produkcji papieru, w gorzelniach czy w oczyszczalniach ścieków.

Dodatkowo spółka planuje również budowę instalacji do produkcji delikatnych składników, mających zastosowanie w kosmetykach i środkach higieny osobistej.

Atutami PCC EXOL są elastyczność produkcji, szybkość wdrażania nowych produktów i indywidualne podejście do klienta. Dzięki ścisłej współpracy działu badawczego spółki z przedstawicielami klienta, powstają produkty odpowiadające jego specyficznym potrzebom i oczekiwaniom. Osiągnięte w ten sposób rezultaty pozwalają nie tylko budować trwałe relacje, ale i uzyskiwać wyższe marże.

Spółka angażuje się w innowacyjne projekty. Przy wsparciu dotacji z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w kwocie 2,5 mln zł PCC EXOL rozpoczęła projekt badań nad rozwojem innowacyjnych produktów dla branży farb i lakierów. Kluczowe dla klientów właściwości aplikacyjne będą miały wpływ na polepszenie krycia, połysku oraz odporności na szorowanie oferowanych przez nich produktów.

Spółka w ramach dywersyfikacji i równoważenia struktury finansowania swojej działalności, zdecydowała się na emisję obligacji korporacyjnych. W drugim i trzecim kwartale br. przeprowadziła z sukcesem dwie emisje obligacji, z 5,5-procentowym kuponem, na łączną kwotę 45 mln zł.

Akcje spółki są notowane na GPW od sierpnia 2012 r. i są uczestnikiem indeksu WIG-chemia.

Źródło: PCC Exol #PCX

Ostatnie wiadomości