Skarbiec Holding zmienia filozofię działania, aby dostosować się do warunków rynkowych | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
09 lis 2016, 14:15

Skarbiec Holding zmienia filozofię działania, aby dostosować się do warunków rynkowych

W I kwartale roku obrotowego 2016/2017 skonsolidowany zysk netto Skarbiec Holding wyniósł 9,6 mln zł wobec 3,34 mln zł zysku za pierwszy kwartał poprzedniego roku. Zysk operacyjny wzrósł do 11,84 mln zł wobec 4,12 mln zł. Także przychody ze sprzedaży były wyższe i wyniosły 27,02 mln zł wobec 20,75 mln zł rok wcześniej. To pierwsze efekty zmiany filozofii działania i dopasowywania oferty do potrzeb rynku.

Zmiana filozofii działania, aby lepiej odpowiadać na potrzeby rynku

W czasie konferencji podsumowującej wyniki Zarząd spółki potwierdził, że będzie dalej pracował nad dostosowaniem swojej oferty do warunków rynkowych i potrzeb klienta.

Dotychczas branża była funkcjonowała, tak jakby klient był w pełni świadomy, jaka jest właściwa alokacja aktywów, ale nie zawsze tak jest. Klient w Polsce w większości nie ma takich kompetencji. Oczekuje, że to doradca albo fundusz weźmie za to odpowiedzialność i będzie dbał o bezpieczeństwo portfela, zwłaszcza ryzyko utraty jego wartości. Właśnie dlatego wierzymy w fundusze typu absolute return i to na nich się koncentrujemy. Nie mamy żadnego patentu na nieomylność rynkową, więc staramy się rozmawiać z klientami w taki sposób, aby najpierw ustalić ile można stracić. Coraz więcej doradców też tak myśli i to dobrze dla rynku.

Tomasz Stadnik, Wiceprezes Zarządu, CIO Skarbiec TFI S.A.

Spełnione obietnice z debiutu, spodziewana dywidenda w 2017 roku i dalszy rozwój

Od debiutu na GPW, licząc dywidendy Skarbiec pozwolił zarobić inwestorom ponad 20%. Teraz, w związku z dobrymi wynikami za III kwartał 2016 r. Zarząd deklaruje wypłatę znaczącej dywidendy w 2017 roku, czyli na poziomie zbliżonym do poprzednich lat.

Zarząd deklaruje też, że chce walczyć o zwiększanie udziału w rynku. Skarbiec chce to osiągnąć poprzez dalsze upraszczanie oferty i dopasowywanie jej do potrzeb rynku.

Kupuj Skarbiec Holding – pozytywna rekomendacja od Haitong Banku

Spółka ma plan na dalszy wzrost, czego potwierdzeniem jest pozytywna rekomendacja Haitong Banku. 7 listopada analitycy tej instytucji podnieśli rekomendację dla spółki Skarbiec Holding do "kupuj" z "neutralnie". Cena docelowa akcji została podniesiona do 38,1 zł z 32 zł

Haitong uwzględnia przy tym o 6% wyższą, niż wcześniej zakładano, wartość aktywów pod zarządzaniem (AuM) w funduszach o wysokiej rentowności, w sytuacji gdy udało się odwrócić spadkowy trend aktywów. Dodatkowo, na decyzję ma wpływ zakładana o około 19% wyższa dywidenda z zysku netto za rok 2016, którą spółka może zaoferować inwestorom dzięki wysokiemu wynagrodzeniu zmiennemu, które Skarbiec odnotował w III kwartale 2016 roku (który jest pierwszym kwartałem roku obrachunkowego 2017), oraz wyższe mnożniki cena/zysk dla zagranicznych funduszy inwestycyjnych, które podniosły wycenę Skarbca

czytamy w raporcie.

Skarbiec TFI S.A. #SKH powstał w 1997 roku i jest licencjonowaną instytucją finansową, podlegającą nadzorowi KNF, której głównym przedmiotem działalności jest zarządzanie funduszami inwestycyjnymi i portfelami instrumentów finansowych. Oferta Skarbiec TFI obejmuje fundusze różnorodne pod względem polityki inwestycyjnej, oczekiwanej stopy zwrotu, jak i poziomu akceptowanego ryzyka inwestycyjnego.

Źródło: Strefa Inwestorów, #SKH

Ostatnie wiadomości