Geotrans osiągnął wysokie zyski i zwiększył przychody ze sprzedaży w III kwartale 2016 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
10 lis 2016, 15:20

Geotrans osiągnął wysokie zyski i zwiększył przychody ze sprzedaży w III kwartale 2016 r.

III kwartał 2016 r. to kolejny okres, w którym Geotrans, podmiot zajmujący się gospodarką odpadową w branży ochrony środowiska, osiągnął wysokie zyski i zwiększył przychody ze sprzedaży, czym potwierdził powtarzalność biznesu. Spółka dzięki przejęciu Kompanii Elektrycznej i pozyskiwaniu nowych kontraktów w ramach podstawowej działalności - w okresie od stycznia do września 2016 r. przekroczyła barierę 20 mln zł sprzedaży.

W III kwartale 2016 r. Geotrans w ramach jednostkowej działalności wypracował 3,7 mln zł przychodów przy 0,7 mln zł wyniku EBITDA i 0,5 mln zł zysku netto. Z kolei w okresie III kwartałów, sprzedaż Grupy (uwzględniając akwizycję Kompanii Elektrycznej) wyniosła 21,8 mln zł, zysk EBITDA to 3,9 mln zł, a zysk netto przekroczył 2,5 mln zł. Firmie zajmującej się odbiorem i zagospodarowywaniem osadów ściekowych oraz ubocznych produktów spalania, sprzyja stabilny rynek, ale i sukcesywnie poprawiająca się pozycja konkurencyjna.

Kolejny dobry III kwartał potwierdza, że nasz podstawowy biznes jest powtarzalny, o czym świadczą prezentowane wyniki finansowe. Ponadto dzięki podjęciu decyzji dotyczącej przejęcia Kompanii Elektrycznej w kolejnych kwartałach możemy podejmować nowe zlecenia przede wszystkim dla sektora wodno-kanalizacyjnego. Bieżący rok już w tym momencie jest rekordowy biorąc pod uwagę blisko 10-letnią historię firmy, ale wierzymy, że w 2017 r. możemy osiągnąć jeszcze lepsze rezultat

powiedział Przemysław Weremczuk, Prezes Zarządu Geotrans S.A.

Firma operująca w trzech segmentach - odbiorze komunalnych osadów ściekowych, usługach rekultywacji zdegradowanych terenów i zagospodarowywaniu ubocznych produktów spalania,
kilka miesięcy temu stała się większościowym Kompanii Elektrycznej, firmy inżynieryjno-projektowo-budowlanej. Dzięki temu Spółka może zbudować pełną ofertę dla sektora energetycznego i wodno-kanalizacyjnego, a pierwsze wygrane kontrakty w tym zakresie mogą mieć miejsce już w przyszłym roku.

Geotrans sukcesywnie wzmacnia swoją pozycję przede wszystkim w rejonie Polski Południowo-Zachodniej. W ostatnich kwartałach pozyskaliśmy kontrakty na odbiór odpadów w Katowicach, Wrocławiu, Chorzowie czy Cieszynie, a w zakresie rekultywacji naszym nowym klientem zostało miasto Krotoszyce. Kompania Elektryczna również systematycznie buduje portfel zamówień. Intensywnie pracujemy nad nowymi realizacjami, które będą miały wpływ na naszą sytuację finansową w 2017 r.

dodał Przemysław Weremczuk.

W III kwartale Spółka poinformowała o uprawomocnieniu decyzji Marszałka Województwa Dolnośląskiego, która pozwala na przetwarzanie odpadów w ramach procesów rekultywacji terenów w Ścinawie k. Lubina. Z kolei zależna od Geotransu Kompania Elektryczna we wrześniu podpisała umowy na ok. 5,7 mln zł z jednym z największych generalnych wykonawców w Polsce w zakresie robót budowlanych dotyczących instalacji elektrycznych.

O Spółce

Geotrans S.A. jest firmą działającą na rynku ochrony środowiska, której działalność obejmuje zagospodarowanie odpadów poprocesowych, a w szczególności obsługę miejskich przedsiębiorstw wodociągów i kanalizacji w zakresie odbioru ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych oraz spółek z sektora energetycznego w zakresie odbioru i zagospodarowania ubocznych produktów spalania.

Ponadto, Geotrans podejmuje rekultywacje terenów zdegradowanych oraz zamkniętych składowisk odpadów. Rekultywacja obejmuje również składowiska odpadów, szczególnie gminne składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.

Geotrans prowadzi działalność na terenie Polski Południowo-Zachodniej. Spółka powstała w 2007 roku, a od sierpnia 2015 roku jest notowana na rynku NewConnect.

Źródło: Geotrans #GTS

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości