Grupy Recykl: pozytywne wyniki finansowe i dalsza redukcja zadłużenia w III kwartale 2016 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
10 lis 2016, 11:05

Grupy Recykl: pozytywne wyniki finansowe i dalsza redukcja zadłużenia w III kwartale 2016 r.

Grupa Recykl, największy w Polsce producent granulatów gumowych, osiągnął w III kwartale 2016 r. dobre rezultaty finansowe i sukcesywnie obniżał zadłużenie odsetkowe. Przychody ze sprzedaży w okresie lipiec-wrzesień 2016 r. wzrosły do 9,9 mln zł (+12%), przy zysku EBITDA i netto na poziomach 2,2 mln zł (bez zmian) i 0,67 mln zł (+18%). Spadek cen Spółka kompensowała wzrostem wolumenów sprzedaży, zwłaszcza w obszarze granulatu SBR i złomu stalowego oraz w zakresie wykonywania usług odzysku i recyklingu opon.

W ciągu III kwartałów 2016 r., sprzedaż podmiotu wzrosła o 12% w stosunku do analogicznego okresu sprzed roku (29,4 wobec 26,3 mln zł rok wcześniej), przy niezmiennym zysku EBITDA (6,7 mln zł) i wzroście zysku netto do 2,1 mln zł (+3%). W ramach największego segmentu „Sprzedaż produktów z przerobu opon”, Spółka zwiększyła sprzedaż czystego granulatu SBR i złomu stalowego do odpowiednio 15 tys. t. (+14%) i 7,1 tys. t. (+20%). Produkcja paliwa alternatywnego nieznacznie spadła i wyniosła 23 tys. ton (-6%). Najwyższą dynamikę w ramach pozostałych segmentów odnotowano w ramach „Wykonywania usług odzysku i recyklingu opon” – tu przychody ze sprzedaży wzrosty w ciągu 9 miesięcy do 4,4 mln zł (+170%).

W III kwartale obserwowaliśmy kontynuację trendów rynkowych obecnych w poprzednich miesiącach bieżącego roku, czyli spadku cen naszych wyrobów. Z drugiej strony, Grupa dzięki wzrostowi wolumenów produkcji oraz utrzymywaniu na niskim poziomie kosztów wytwarzania, uzyskała zadowalające wyniki finansowe. Dodatkowo na uwagę zasługuje wzrost zysku netto, będący efektem coraz niższych kosztów finansowych, co wynika z sukcesywnego spadku zadłużenia.

powiedział Roman Stachowiak, Prezes Zarządu Grupa Recykl S.A.

Na koniec III kwartału 2016 r., zadłużenie finansowe Grupy Recykl wynosiło 16,7 mln zł i wobec końca III kwartału ubiegłego roku spadło o 13% (19,2 mln zł na dzień 30.09.2015 r.). Niższe wartości wpływają na spadek regulowanych odsetek, które w ciągu III kwartału 2016 r. wyniosły 289 tys. zł (wobec 387 tys. rok wcześniej).

O SPÓŁCE:

Grupa Recykl S.A. poprzez podmioty zależne, prowadzi działalność w zakresie gospodarowania odpadami poużytkowymi, jakimi są zużyte opony. Spółki z Grupy Recykl prowadzą zbiórkę zużytych opon, wytwarzają granulat gumowy wykorzystywany w wielu dziedzinach gospodarki, paliwo alternatywne przeznaczone głównie na potrzeby cementowni oraz odzyskują wysokiej jakości drut stalowy. Ponadto podmiot oferuje usługi recyklingu i odzysku zużytych opon oraz - w imieniu producentów i importerów - prowadzi rozliczenia z tytułu opłaty produktowej.

Źródło: Grupa Recykl #GRC 

Ostatnie wiadomości