MEDIACAP ze spektakularnym wzrostem w segmencie Data | StrefaInwestorow.pl

Cavatina Holding

Obrazek użytkownika Wiadomości
15 lis 2016, 10:56

MEDIACAP ze spektakularnym wzrostem w segmencie Data

­MEDIACAP, polska niezależna grupa działająca w branży marketingu, data i IT, zakończyła 3Q 2016 roku ze skonsolidowanymi przychodami ze sprzedaży na poziomie 15,7 mln PLN, zbliżonym do roku ubiegłego, co przełożyło się na wzrost EBITDA do poziomu 1,6 mln PLN (+34,7% r/r), a zysku netto – do 1 mln PLN (+40,4 r/r).

 Trzeci kwartał okazał się dla branży reklamowej trudniejszy niż się spodziewaliśmy. Mimo to jesteśmy zadowoleni z wyników, jakie udało nam się w tym czasie osiągnąć. Powodem do dumy pozostaje dla nas przede wszystkim znaczący wzrost EBITDA (3Q +34,7% r/r) oraz zysku netto (3Q +40,4% r/r). Nie ulega wątpliwości, że skokowy wzrost zysków w 3Q jest zasługą spektakularnych wzrostów w segmencie Data zajmującym się gromadzeniem, analityką i obróbką dużych zbiorów danych, który już teraz generuje ponad 40% naszej sprzedaży. Od kilku miesięcy intensywnie rozwijamy wystandaryzowane i powtarzalne produkty, w tym innowacyjne rozwiązania w obszarach Big Data, Cloud Computing i Machine Learning – chcemy dostarczać naszym klientom zaawansowane narzędzia technologiczne wspierające ich efektywność biznesową. Jesteśmy przekonani, że to właśnie wzmocnienie oferty produktowej o wystandaryzowane i powtarzalne produkty takie jak panel badawczy Opinie.pl czy platforma video Plastream stanie się siłą napędową naszego wzrostu organicznego i kluczem do osiągania wyższych marż EBITDA i netto w następnych kwartałach. Jak wynika z danych opublikowanych przez PMR, dynamika samego rynku Cloud wyniesie w 2016 roku 30%, a jego wartość szacowana jest na około 1 mld PLN, co sprawia, że jest to dla nas bardzo obiecujący segment działalności

mówi Jacek Olechowski, prezes zarządu MEDIACAP SA.

W trzecim kwartale 2016 roku przychody w segmencie Data wyniosły 6,5 mln PLN (+13,7% r/r), co przełożyło się na 1,5 mln PLN (+79,5% r/r) EBITDA. Nieco słabsze wyniki osiągnięto natomiast w segmencie Marketing, gdzie przychody wyniosły 9,3 mln PLN, co przełożyło się na 0,1 mln PLN EBITDA.

Mniejsza liczba przetargów w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku w negatywny sposób wpłynęła na nasze przychody w segmencie Marketing. Wierzymy jednak, że konsolidacja poszczególnych biznesów w tym segmencie, którą prowadzimy od blisko roku, pozwoli nam na znaczącą poprawę wyników w nadchodzącym roku. Warto pamiętać, że przed nami tradycyjnie najlepszy dla całej branży, czwarty kwartał, w którym wielu klientów zwiększa swoją aktywność marketingową. Co istotne, przeniesienie z New Connect na główny parkiet GPW, które miało miejsce w trzecim kwartale, otwiera także drogę do aktywnej realizacji naszej strategii wzrostu poprzez M&A. Jako spółka giełdowa głównego parkietu, nieposiadająca długu netto i systematycznie generująca nadwyżki gotówki w naszych podstawowych obszarach działalności, jesteśmy doskonale przygotowani do dalszych przejęć i podtrzymujemy plany związane z przeprowadzeniem kolejnej transakcji akwizycyjnej, która pozwoli na zwiększenie naszego zysku EBITDA o co najmniej 2-3 mln PLN w ciągu najbliższych kilku miesięcy

dodaje Jacek Olechowski, prezes zarządu MEDIACAP SA.

Celem strategicznym MEDIACAP jest osiągnięcie pozycji największego niezależnego podmiotu na polskim rynku marketingu z dwukrotnym lub trzykrotnym wzrostem udziału w rynku do końca 2017 roku dzięki stałemu poszerzaniu oferty świadczonych usług, dalszemu rozwojowi technologicznemu, przejęciom kolejnych podmiotów, a także intensywnemu rozwojowi w obszarze innowacyjnych technologii segmentu Big Data i wdrożeń w modelu Cloud, które w ciągu najbliższych 2-3 lat staną się kluczowym źródłem biznesu w segmencie Data.

Źródło: Mediacap #MCP

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości