Wyniki finansowe Baltona za III kw. 2016 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
17 lis 2016, 15:57

Wyniki finansowe Baltona za III kw. 2016 r.

Grupa Baltona – wiodący operator sklepów wolnocłowych działający na lotniskach regionalnych w Europie, należący do Grupy Flemingo International – opublikowała wyniki finansowe za trzeci kwartał 2016 roku.

  • skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów i usług wyniosły w 3Q 2016 117,5 mln PLN (wobec 134,4 mln PLN w 3Q 2015);
  • narastająco skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów i usług w okresie 1-3Q 2016 wyniosły 294,8 mln PLN (wobec 346,7 mln PLN w 1-3Q 2015);
  • zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w 3Q 2016 wyniósł 4,8 mln PLN (wobec 6,6 mln PLN w 3Q 2015);
  • narastająco zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej w okresie 1-3Q 2016 wyniósł 2,9 mln PLN (wobec 5,8 mln PLN w okresie 1-3Q 2015);
  • cash flow operacyjny za okres 1-3Q 2016 wzrósł do poziomu 20,4 mln PLN (wobec 9,9 mln PLN w 1-3Q 2015);
  • wyraźna poprawa wyników sprzedażowych we wszystkich segmentach działalności w październiku;

W trzecim kwartale 2016 roku Grupa Baltona kontynuowała proces optymalizacji działalności we wszystkich segmentach działalności – travel retail, food & beverage oraz B2B.

Przychody ze sprzedaży w sklepach ogólnodostępnych i wolnocłowych wyniosły w trzecim kwartale 2016 roku 80,4 mln PLN wobec 83,3 mln PLN w analogicznym okresie 2015 roku, co było spowodowane przede wszystkim zakończeniem działalności na lotnisku w Krakowie.

Znaczący wzrost przychodów ze sprzedaży zanotowano natomiast w punktach gastronomicznych prowadzonych w portach lotniczych i na dworcu kolejowym w Krakowie, które w trzecim kwartale 2016 roku wyniosły 15,9 mln PLN wobec 13,2 mln PLN w trzecim kwartale 2015 roku, co oznacza wzrost o 20% r/r. Osiągnięcie dwucyfrowej dynamiki wzrostu w wysoko marżowym segmencie food & beverage było możliwe przede wszystkim dzięki konsekwentnemu rozwojowi formatów gastronomicznych należących do Grupy Baltona, do których należą: Cavarious, Coffee Express i Travel Chef.

Po raz kolejny nieco słabsze wyniki osiągnięto w segmencie B2B, obejmującym zaopatrywanie statków oraz placówek dyplomatycznych – realizowanym głównie przez spółki zależne Baltona Shipchandlers oraz Chacalli De Decker – gdzie przychody ze sprzedaży spadły z 38,0 mln PLN w trzecim kwartale 2015 roku do 21,3 mln PLN w trzecim kwartale 2016 roku, co było pochodną rozpoczętego pod koniec 2015 roku procesu porządkowania działalności i stopniowego wygaszania nierentownej części biznesu.

W efekcie skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów i usług wyniosły w trzecim kwartale tego roku 117,5 mln PLN wobec 134,4 mln PLN w analogicznym okresie 2015 roku.

EBITDA za 3Q 2016 roku wyniosła 7,0 mln PLN wobec 10,4 mln PLN w 3Q 2015 roku. Skumulowana EBITDA za ostatnie 4 kwartały zakończone 30 września 2016 roku wyniosła 11,3 mln PLN, co – wraz z wyraźnie niższym r/r poziomem zadłużenia finansowego – pozwoliło na utrzymanie wskaźnika długu netto/EBITDA poniżej 1,6x.

Zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej wyniósł 4,8 mln PLN.

W tym samym okresie Grupa Baltona wygenerowała cash flow operacyjny na poziomie 20,9 mln PLN wobec 10 mln PLN w trzecim kwartale 2015 roku.

W trzecim kwartale zanotowaliśmy niewielki spadek przychodów ze sprzedaży produktów i usług, co było spowodowane przede wszystkim wygaszeniem działalności na lotnisku w Krakowie, gdzie byliśmy obecni w ubiegłym roku, a także konsekwentnie realizowanym procesem optymalizacji działalności, który powinien zaowocować poprawą wyników finansowych w następnych kwartałach. Wszystko wskazuje na to, że czynnikiem wspierającym naszą działalność będzie także dalszy wzrost ruchu pasażerskiego – z roku na rok transport lotniczy cieszy się coraz większą popularnością wśród Polaków. Jak wynika z danych opublikowanych przez Urząd Lotnictwa Cywilnego w pierwszym półroczu 2016 roku polskie porty lotnicze obsłużyły ponad 6,4 mln pasażerów, co stanowi ponad 13 proc. wzrost r/r, a prognozy wyglądają bardzo optymistycznie.

Co istotne, już teraz możemy pochwalić się bardzo dobrymi wynikami, jakie udaje nam się osiągać w jednym z kluczowych segmentów naszej działalności – food & beverage. Dzięki systematycznemu rozwojowi usług gastronomicznych udało nam się osiągnąć w ostatnim kwartale wzrost aż o 20% r/r. To dla nas niewątpliwie powód do dumy, zwłaszcza, że działamy w tym segmencie stosunkowo krótko, bo dopiero od czterech lat. W przyszłości planujemy dalszy rozwój usług gastronomicznych – chcielibyśmy otwierać co najmniej kilka nowych punktów rocznie. Po 3 kwartałach 2016 roku działalność gastronomiczna jest na wyraźnym plusie na poziomie zysku przed opodatkowaniem (0,7 mln PLN), podczas gdy w zeszłym roku w analogicznym okresie zanotowaliśmy 1,3 mln PLN straty.

Cieszy nas także obserwowana ostatnio wyraźna poprawa wyników sprzedażowych we wszystkim segmentach naszej działalności. W październiku dynamika sprzedaży w segmencie travel retail wyniosła +7% r/r, natomiast w wysoko rentownym segmencie food & beverage – aż +25% r/r. Znaczące wzrosty zanotowaliśmy również w przypadku segmentu B2B, w którym sprzedaż wzrosła w ubiegłym miesiącu o 43% r/r.

mówi Piotr Kazimierski, prezes zarządu spółki PHZ Baltona S.A.

O spółce:

Grupa Kapitałowa Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona S.A. zajmuje się sprzedażą towarów w sklepach wolnocłowych zlokalizowanych przede wszystkim w portach lotniczych oraz na przejściach granicznych. Placówki handlowe Grupy są zlokalizowane w Polsce (większość), w Rumunii, we Francji, we Włoszech, na Ukrainie oraz w Belgii, Niemczech i Holandii. Ponadto Grupa zajmuje się m. in. zaopatrywaniem placówek dyplomatycznych, a także załóg statków i okrętów cumujących w polskich portach morskich (działalność shipchandlerska). W 2012 roku Grupa rozszerzyła swoje portfolio o działalność gastronomiczną (sprzedaż posiłków i napojów w punktach gastronomicznych i kawiarniach zlokalizowanych w pobliżu lub na terenie portów lotniczych lub dworców kolejowych) i sprzedaż towarów w kanale B2B. W 2010 r. spółka PHZ Baltona S.A. pozyskała inwestora strategicznego - Flemingo International Limited z siedzibą w Dubaju, który jest międzynarodowym operatorem sklepów wolnocłowych posiadającym ponad 140 sklepów w 32 krajach. Przedsiębiorstwo Handlu Zagranicznego Baltona S.A. jest spółką publiczną, której akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Źródło: Baltona #BAL

Ostatnie wiadomości