Zarząd Grupy Recykl przyjął politykę dywidendową | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
24 lis 2016, 09:43

Zarząd Grupy Recykl przyjął politykę dywidendową

Zarząd Grupy Recykl, największego w Polsce producenta granulatów gumowych, ogłosił politykę dywidendową zakładającą wypłatę na rzecz Akcjonariuszy do 30% skonsolidowanego zysku netto za dany rok obrotowy. Coraz lepsze wyniki finansowe i sytuacja płynnościowa będą umożliwiać skorzystanie z prawa do dywidendy, przy jednoczesnym zachowaniu zdolności kapitałowej do realizacji inwestycji strategicznych w kolejnych latach.

Ogłoszona polityka dywidendowa pierwszy raz będzie odnosić się w relacji do zysków wypracowanych w 2017 roku. Warunkiem stosowania przyjętych założeń jest wskaźnik długu netto do EBITDA nie przekraczający wartości 3. W 2016 r. wskaźnik nie przekraczał wartości 2.

 Zakładamy, że coraz lepsza i bardziej stabilna sytuacja finansowa Spółki będzie pozwalać nam na dzielenie się wypracowanymi zyskami w kolejnych latach. Chcemy, aby nasi Akcjonariusze korzystali
z prawa do dywidendy, stąd jako Zarząd począwszy od wyników osiągniętych w 2017 r., będziemy rekomendować wypłatę do 30% skonsolidowanego zysku netto. Budowa zaufania i relacji z Inwestorami i Akcjonariuszami Grupy Recykl jest jednym z naszych priorytetów

– powiedział Roman Stachowiak, Prezes Zarządu Grupa Recykl S.A.

Przy rekomendacji wypłaty zysku na rzecz Akcjonariuszy w danym roku obrotowym, Zarząd Spółki będzie brał pod uwagę aktualną i przewidywaną sytuację finansową i płynnościową Grupy, istniejące i przyszłe zobowiązania, potencjalne potrzeby kapitałowe w zakresie inwestycji i akwizycji, bezpieczny poziom zadłużenia oraz ocenę perspektyw Spółek Grupy w określonych uwarunkowaniach rynkowych
i makroekonomicznych.

W okresie styczeń-wrzesień 2016 r., Grupa Recykl wypracowała 29,4 mln zł przychodów ze sprzedaży (+12%), przy niezmiennym zysku EBITDA (6,7 mln zł) i wzroście zysku netto do 2,1 mln zł (+3%). Na koniec III kwartału 2016 r., zadłużenie finansowe Grupy Recykl wynosiło 16,7 mln zł i wobec końca III kwartału ubiegłego roku spadło o 13% (19,2 mln zł na dzień 30.09.2015 r.).

Źródło: Grupa Recykl #GRC

Ostatnie wiadomości