Agora zawiąże 7,4 mln zł rezerw na zmniejszenie zatrudnienia | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
13 gru 2016, 08:40

Agora zawiąże 7,4 mln zł rezerw na zmniejszenie zatrudnienia

Agora podpisała trójstronne porozumienie z Organizacją Międzyzakładową NSZZ "Solidarność" Agora S.A., Inforadio Sp. z o.o. oraz Radą Pracowników spółki dotyczące zwiększenia do 190 ze 135 liczby pracowników, którzy zostaną zwolnieni. Łączna szacowana wysokość rezerwy z tytułu zwolnień grupowych do 190 osób wyniesie ok. 7,4 mln zł i obciąży wyniki spółki i grupy za IV kwartał 2016 r.

Zarząd Agory S.A. z siedzibą w Warszawie informuje o:

- zawarciu przez spółkę, w dniu 12 grudnia 2016 r. aneksu do trójstronnego porozumienia z dnia 11 października 2016 r. zawartego pomiędzy Agorą S.A., Organizacją Międzyzakładową NSZZ 'Solidarność' Agora S.A., Inforadio Sp. z o.o. oraz Radą Pracowników spółki w sprawie zwolnienia grupowego,

- podjęciu przez zarząd spółki, w dniu 12 grudnia 2016 r., uchwały o:

 - przyjęciu aneksu i przeprowadzeniu zwolnienia grupowego na zasadach określonych w trójstronnym porozumieniu z dnia 11 października 2016 r., 

- wyrażeniu zgody na podpisanie przez spółkę listu intencyjnego z Organizacją Międzyzakładową NSZZ 'Solidarność' Agora S.A. i Inforadio Sp. z o.o. dotyczącego intencji wypracowania warunków dobrowolnych odejść pracowników pionu „Gazeta Wyborcza" w razie zaistnienia przyczyny uzasadniającej konieczność ograniczania zatrudnienia w/w pionie w roku 2017

czytamy w komunikacie.

Na mocy podpisanego aneksu liczba zwalnianych pracowników w ramach zwolnienia grupowego zostanie zwiększona z około 135 do nie więcej niż 190 osób, podano także.

Spółka przekaże stosowne informacje Powiatowemu Urzędowi Pracy, w tym treść zawartego aneksu do porozumienia.

Agora podała, że łączna szacowana wysokość rezerwy z tytułu ograniczenia zatrudnienia do nie więcej niż 190 osób wyniesie około 7,4 mln zł i obciąży wyniki spółki i grupy za czwarty kwartał 2016 r.

W październiku br. Agora zawarła porozumienie ze związkiem zawodowym na mocy, którego zwolnienie grupowe potrwają do 31 grudnia 2016 r. i obejmie do 135 pracowników. Wcześniej spółka tłumaczyła, że przyczyną planowanych działań restrukturyzacyjnych, w tym ograniczenia zatrudnienia, są utrzymująca się rynkowa recesja w wydatkach na reklamę prasową oraz spadek sprzedaży egzemplarzowej prasy. Szacowane koszty rezerwy w związku z restrukturyzacją zatrudnienia miały sięgnąć 5,6 mln zł zł. Na początku grudnia Agora podjęła uchwałę o rozpoczęciu procedury konsultacji w sprawie zwiększenia liczby osób objętych zwolnieniem grupowym do ok. 190 zatrudnionych ze 135 osób. 

Agora jest m. in. wydawcą "Gazety Wyborczej" - największej polskiej gazety opiniotwórczej - oraz czasopism. Do grupy należą także serwisy internetowe, radiostacje, firma reklamy zewnętrznej AMS, operator kin Helios, drukarnie oraz Stopklatka TV. Spółka zajmuje się również koprodukcją i dystrybucją filmową. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.

Źródło: (ISBnews) #AGO

Ostatnie wiadomości