Echo ma umowę sprzedaży biurowca Q22 w Warszawie za 230,27 mln euro | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
19 gru 2016, 08:33

Echo ma umowę sprzedaży biurowca Q22 w Warszawie za 230,27 mln euro

Q22 - Projekt Echo - 128, spółka zależna Echo Investment, zawarła w formie aktu notarialnego umowę sprzedaży budynku Q22 w Warszawie na rzecz IREEF - Strykow Propco za 230,27 mln euro (1 019,02 mln zł), podało Echo.

Ponadto stronami umowy są Echo jako gwarant sprzedającego i IREEF Lux HoldCo 3 S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu jako gwarant kupującego.

Zgodnie z postanowieniami umowy przedwstępnej, w dniu zamknięcia transakcji (tj. w dniu zawarcia umowy sprzedaży) strony wraz z umową sprzedaży zawarły następujące umowy:
1) umowa gwarancji jakości na roboty budowlane dotycząca budynku - pomiędzy sprzedającym jako gwarantem, spółką jako przystępującym do długu wynikającego z zobowiązań sprzedającego oraz kupującym jako beneficjentem;
2) umowa o zarządzanie nieruchomością - pomiędzy kupującym jako właścicielem, a EPP Property Management – Minster Investments spółka z ograniczona odpowiedzialnością-spółka komandytowa z siedzibą w Kielcach jako zarządcą nieruchomości [...]
3) gwarancja czynszowa dotycząca zapewnienia minimalnego poziomu przychodów odnoszących do niezajętych pomieszczeń w budynku, pomiędzy kupującym jako beneficjentem, sprzedającym jako gwarantem oraz spółką jako przystępującym do długu wynikającego z zobowiązań sprzedającego; oraz
4) umowa na prace wykończeniowe oraz dodatkowe prace, dotycząca wykonania określonych prac, w tym przede wszystkim prac wykończeniowych, na terenie budynku, pomiędzy sprzedającym jako wykonawcą, kupującym jako zamawiającym, spółką jako przystępującym do długu wynikającego zobowiązań sprzedającego oraz gwarantem kupującego jako przystępującym do długu wynikającego z zobowiązań pieniężnych kupującego

czytamy w komunikacie.

W dniu zawarcia umowy sprzedaży część ceny została zwolniona z rachunku zastrzeżonego, natomiast część ceny w kwocie 13,09 mln euro tj. 57,91 mln zł, po spełnieniu się określonych warunków związanych z procesem wynajmu pomieszczeń budynku. Po dniu zawarcia umowy sprzedaży cena może ulec zmianie, na warunkach określonych w umowie sprzedaży. W szczególności cena może wzrosnąć po spełnieniu się określonych przesłanek dotyczących procesu wynajmu pomieszczeń w budynku.

Jednoczenie umowa na prace wykończeniowe przewiduje wynagrodzenie, należne sprzedającemu od kupującego, za wykonanie po zawarciu umowy sprzedaży prac wykończeniowych, w pomieszczeniach budynku przeznaczonych na wynajem, które na dzień zawarcia umowy sprzedaży nie są jeszcze wynajęte albo są wynajęte ale prace wykończeniowe nie zostały jeszcze zakończone. Wynagrodzenie wynosi 700 euro + VAT, tj. 3 097,71 + VAT, za każdy metr kwadratowy powierzchni wykończony przez sprzedającego i będzie płatne po spełnieniu się warunków wskazanych w umowie na prace wykończeniowe. Na podstawie umowy na prace wykończeniowe sprzedający wykona też określone roboty budowlane w odniesieniu do nieruchomości, za wynagrodzeniem do kwoty 3 136 715 euro netto, tj. 13 880 904,9 zł netto, podano również.

Q22 to 155-metrowy budynek biurowy powstający w biznesowym centrum Warszawy, przy skrzyżowaniu al. Jana Pawła II oraz ul. Grzybowskiej, oferujący ponad 50 tys. m2 powierzchni biurowej na wynajem.

Echo Investment realizuje inwestycje w czterech głównych sektorach rynku nieruchomości: budownictwie mieszkaniowym, centrach handlowych, budownictwie biurowym oraz hotelowym. Od 1996 roku spółka notowana jest na GPW. Od 2015 roku Echo jest częścią grupy kapitałowej Griffin Real Estate - Oaktree - PIMCO.

Źródło: (ISBnews) #ECH

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości