Polski Bank Komórek Macierzystych wytworzy produkty ATMP na potrzeby badań klinicznych nowego leku na cukrzycę | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
19 gru 2016, 10:01

Polski Bank Komórek Macierzystych wytworzy produkty ATMP na potrzeby badań klinicznych nowego leku na cukrzycę

Polski Bank Komórek Macierzystych S.A. (PBKM) – przewodzący międzynarodowej Grupie Famicord jeden z największych i najszybciej rosnący wśród liczących się w Europie bank komórek macierzystych – podpisał z partnerem z Europy Zachodniej ramową umowę, której przedmiotem będzie wytworzenie produktów zaawansowanej terapii medycznej (ang. Advanced Therapy Medicinal Products, ATMP) na potrzeby badań klinicznych nowego leku na cukrzycę. Koszt badań klinicznych będzie pokryty przez partnera. Współpraca ma rozwojowy charakter.

Cukrzyca jest jedną z najczęściej występujących na całym świecie chorób. Istnieje kilka rodzajów cukrzycy, które nie leczone powodują bardzo dużo komplikacji zdrowotnych i zwiększają prawdopodobieństwo zachorowania na inne choroby.

Rozpoczęcie próby klinicznej wymagać będzie uzyskania zgody regulatora. Stosowne dokumenty złożone zostaną w pierwszym kwartale 2017 r. Badania zostaną przeprowadzone w Europie Zachodniej. W pierwszym etapie badań PBKM wytworzy produkty ATMP niezbędne do kuracji kilkudziesięciu pacjentów. Dalsza współpraca w tym obszarze będzie zależała od wyników badań.

Produkty ATMP zostaną wytworzone przez PBKM w ramach komercyjnego zamówienia. Na potrzeby realizacji projektu powołana została nowa spółka, w której PBKM może objąć udziały.

Poza oczekiwanymi przychodami za samo wytworzenie produktów ATMP, rozmawiamy o zacieśnieniu współpracy i objęciu kilkuprocentowego udziału w spółce. Potencjalny sukces projektu oznaczałby dla nas komercyjne korzyści w przyszłości

mówi Jakub Baran, współzałożyciel, istotny akcjonariusz i Prezes Zarządu PBKM.

Jednocześnie prowadzimy z tym samym partnerem rozmowy nt. wspólnych projektów dot. innych chorób. Rozważamy różne modele współpracy

dodaje.

PBKM zintensyfikował w ostatnich kwartałach działania związane z wytwarzaniem i wykorzystywaniem produktów ATMP. Przychody z usług wytwarzania produktów ATMP oraz terapii z ich wykorzystaniem wyniosły w trzech pierwszych kwartałach 2016 r. ponad 4 mln zł, co oznacza wzrost o 196 proc. r/r. Spółka planuje kolejne projekty.

Oczekujemy, że udział w omawianym projekcie będzie dla nas bardzo cennym doświadczeniem. Zgodnie z zapowiedziami, planujemy w przyszłości prowadzić własne badania kliniczne z wykorzystaniem produktów opartych o komórki macierzyste

tłumaczy Jakub Baran.

Analizujemy obecnie które obszary medyczne dają największą szansę na naukowy i komercyjny sukces. Weryfikujemy jednocześnie możliwe źródła finansowania projektu, tak aby zminimalizować wkład kapitałowy spółki. W grę wchodzą nie tylko granty. Prowadzimy również rozmowy z zagranicznymi podmiotami, które chciałyby dołączyć do projektów

dodaje.

Zdolność do wytwarzania przez PBKM produktów ATMP wzrosła w grudniu czterokrotnie za sprawą zakończonej rozbudowy warszawskiego laboratorium. Powierzchnia obiektu wzrosła z 730 do 1390 m2. Spółka pracuje nad dalszym zwiększeniem mocy wytwórczych.

Liczymy na dalszą, istotną optymalizację procesu wytwarzania. Współpracujemy w tym zakresie od jakiegoś czasu z partnerem z Izraela

wyjaśnia Jakub Baran.

W kwietniu tego roku działalność rozpoczął Instytut Terapii Komórkowych – joint venture nawiązany przez PBKM z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim oraz osobą fizyczną pełniącą funkcję prezesa. Do tej pory hospitalizowanych w ramach terapii eksperymentalnych z wykorzystaniem produktów ATMP było ponad 60 pacjentów chorych na stwardnienie zanikowe boczne, znane również jako ALS.

Wytwarzane obecnie przez PBKM produkty lecznicze ATMP bazują na komórkach mezenchymalnych, pozyskiwanych ze sznura pępowinowego. Znajdują zastosowanie w przypadku wielu groźnych chorób, przede wszystkim w obszarach neurologii, hematologii i okulistyki. Przeprowadzane z ich wykorzystaniem terapie polegają najczęściej na kilkukrotnym dożylnym lub dokanałowym podaniu określonej – zależnej przede wszystkim od masy ciała pacjenta i sposobu podania – liczby komórek macierzystych w postaci indywidualnie wytworzonego produktu leczniczego.

O PBKM

Polski Bank Komórek Macierzystych przewodzi międzynarodowej Grupie Famicord zarządzającej bankami komórek macierzystych zlokalizowanymi na terenie Europy. Biorąc pod uwagę liczbę pozyskiwanych próbek Grupa jest obecnie najszybciej rosnącym podmiotem spośród liczących się banków w Europie i jednocześnie liderem jeśli chodzi o liczbę nowo pozyskiwanych próbek krwi pępowinowej.

Głównym obszarem działalności PBKM jest pozyskiwanie, przetwarzanie i długotrwałe przechowywanie komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych na zlecenie rodziców (bankowanie rodzinne). Celem bankowania jest zapewnienie bezpieczeństwa rodziny na wypadek wystąpienia ciężkiej choroby wymagającej przeszczepienia komórek macierzystych u dawcy lub członków jego najbliższej rodziny.

Rynki strategiczne Grupy to Polska (pozycja lidera), Hiszpania (pozycja lidera) i Turcja (pierwszy/drugi podmiot). Famicord obecny jest bezpośrednio również na rynkach węgierskim, rumuńskim, włoskim i łotewskim, a poprzez współpracę z lokalnymi partnerami biznesowymi także na serbskim, chorwackim, ukraińskim, szwedzkim i innych.

Dodatkowo Grupa inwestuje w rozwój usług w zakresie wytwarzania produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATMP), uważanych za jeden z najważniejszych kierunków rozwoju medycyny.

Od maja 2016 r. PBKM notowany jest na głównym rynku warszawskiej giełdy. Od czasu debiutu kapitalizacja spółki wzrosła o 15 proc., gdzie w IPO Spółka sprzedawała akcje po 47 zł.

Źródło PBKM #BKM

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości