Akcjonariusze PEManagers zdecydowali o skupie do 133,33 tys. akcji | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
09 sty 2017, 19:14

Akcjonariusze PEManagers zdecydowali o skupie do 133,33 tys. akcji

Akcjonariusze Private Equity Managers (PEManagers) zdecydowali o upoważnieniu spółki do nabycia do 133,33 tys. akcji własnych, stanowiących łącznie nie więcej niż 3,90% kapitału zakładowego za maksymalną cenę nie wyższą niż 75,0 zł za jedną akcję, wynika z uchwał walnego.

Upoważnienie do nabycia akcji na warunkach określonych w niniejszej uchwale udzielone jest na okres do dnia 31 grudnia 2017 roku, nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków […] Nadzwyczajne walne zgromadzenie spółki postanawia utworzyć w spółce 'kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych' i wydziela z kapitału zapasowego spółki na 'kapitał rezerwowy na nabycie akcji własnych' kwotę w łącznej wysokości 10 000 000 zł

czytamy w uchwale.

Przedstawiciel akcjonariusza CKS Inwestycje, który głosował przeciwko uchwale, podano również.

Grupa Private Equity Managers S.A. to grupa kapitałowa wyspecjalizowana w zarządzaniu różnymi klasami aktywów, w tym w funduszach venture capital. Fundusze inwestycyjne, których portfelami inwestycyjnymi zarządzają podmioty z grupy inwestują przede wszystkim w szybko rosnące spółki z sektora technologicznego z regionu CEE, Turcji, Rosji, Niemiec i innych krajów Europy Zachodniej. Spółka jest notowana na GPW od kwietnia 2015 r.

Źródło: (ISBnews) #PEM

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości