Oferta publiczna Unified Factory o wartości do 10,4 mln zł rusza w środę | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
23 sty 2017, 16:00

Oferta publiczna Unified Factory o wartości do 10,4 mln zł rusza w środę

Oferta publiczna do 1 333 333 akcji serii E spółki Unified Factory o wartości do ok. 10,4 mln zł brutto rozpoczyna się w środę, 25 stycznia - od zapisów na akcje, które potrwają do 8 lutego, wynika z memorandum.

Cena emisyjna wynosi 7,80 zł za jedną akcję. Oferującym jest Noble Securities.

Środki pozyskane z emisji emitent zamierza przeznaczyć na następujące cele: rozbudowa narzędzi automatyzujących sprzedaż i obsługę klienta w ramach platformy Customer Service Automation o kanały komunikacji w social media (Facebook Messenger, Twitter, Linkedin) oraz o komunikatory o największych globalnych zasięgach (m.in. Skype, What's Up, Wechat) - 2 mln zł, rozwój platformy Customer Service Automation w modelu SaaS - 2 mln zł, rozwój narzędzi dedykowanych do samodzielnej obsługi przez użytkownika (self service) opartych na rozwiązaniach bazujących na sztucznej inteligencji (pamięć asocjacyjna) w ramach projektu Menerva, zmierzających do utworzenia kolejnej linii przychodowej, niezależnej od dotychczasowych linii opartych na platformie Customer Service Automation. Chodzi o rozwój narzędzi klasy Intelligent Search Engine i Frequently Asked Questions i Chatbot - 2 mln zł, rozbudowa narzędzi klasy Speech to Text niezbędnych do rozpoczęcia prac nad głosowym interfejsem do obsługi klienta powiązanym z rozwiązaniem silnika pamięci asocjacyjnej - 1 mln zł, podniesienie wydajności narzędzi sztucznej inteligencji (pamięć asocjacyjna) w zakresie szybkości samouczenia się i przygotowywania odpowiedzi. Chodzi o stworzenie systemu równoległych skojarzeń w ramach Machine Learning, co wpłynie na wielokrotne podniesienie wydajności systemu - 1 mln zł, wydatki marketingowe promujące Customer Service Automation oraz projekt Menerva - 2 mln zł.

W przypadku pozyskania niższych wpływów z emisji spółka rozważy sposób podziału wpływów z emisji w zależności od bieżących możliwości alternatywnego sposobu sfinansowania każdego z celów. Unified Factory nie zakłada zmiany celów emisji, ale zastrzega sobie możliwość odstąpienia od realizacji przedstawionych celów emisji lub ich zmiany w przypadku, gdyby ich realizacja okazała się niecelowa bądź gdyby wystąpiły nieprzewidziane zdarzenia mogące negatywnie wpłynąć na działalność spółki.

Zapisy odbędą się w dniach 25 stycznia - 8 lutego. Przydział akcji oferowanych nastąpi 10 lutego. W transzy otwartej oferowanych jest do 333 333 akcji oferowanych, a w transzy inwestorów instytucjonalnych oferowanych jest do 1 000 000 akcji oferowanych.

Na początku roku Unified Factory zapowiedziało, że wyemituje do 1,33 mln akcji serii E, z których chce pozyskać do 10 mln zł na inwestycje w zastosowanie sztucznej inteligencji w platformie Customer Service Automation, m.in. Chatbot czy Intelligent Search Engine, które spółka zaoferuje w modelu wdrożeniowym oraz w modelu SaaS już w 2017 roku.

W połowie ub.r. akcjonariusze Unified Factory zdecydowali o upoważnieniu zarządu do podjęcia działań mających na celu przejście na GPW z NewConnect.

Unified Factory to producent i globalny dostawca technologii automatyzującej sprzedaż i obsługę klienta opartej na rozwiązaniach klasy Customer Service Automation i algorytmach pamięci asocjacyjnej. Od 21 marca 2016 akcje spółki są notowane na rynku NewConnect.

(ISBnews), #UFC

Ostatnie wiadomości