SIMPLE zamyka 2016 rok zyskiem wobec straty rok wcześniej | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
23 mar 2017, 10:48

SIMPLE zamyka 2016 rok zyskiem wobec straty rok wcześniej

Informatyczna spółka SIMPLE zakończyła 2016 rok notując ponad 3 mln zł zysku. Spółka szybko i sprawnie reagowała na wyzwania rynkowe dzięki czemu zanotowała dobre wyniki na wszystkich poziomach operacyjnych oraz osiągnęła cele przyjęte na 2016 rok.

Miniony rok upłynął dla SIMPLE pod znakiem dużych zmian. Przeprowadziliśmy gruntowne rozpoznanie potrzeb rynku i naszego potencjału, czego efektem były sprawnie przeprowadzone zmiany organizacyjne. Dogłębna analiza oraz przygotowanie skonkretyzowanego planu wzmocnienia Grupy oraz bardzo szybkie wcielenie go w życie, pozwoliły nam na osiągniecie wszystkich założonych celów, w tym tych związanych z wynikami finansowymi. Grupa ustabilizowała swoją sytuację finansową i zanotowała zysk

powiedział Rafał Wnorowski, Prezes Zarządu SIMPLE S.A.

Jednostkowe przychody ze sprzedaży SIMPLE wyniosły 34,22 mln zł i były niższe od osiągniętych przed rokiem, co jest m.in. efektem sytuacji na rynku zamówień publicznych. Spółce udało się jednak zwiększyć przychody ze sprzedaży usług utrzymaniowych i z sukcesem zadebiutować na kolejnym rynku – podpisując znaczące umowy z dwoma przewoźnikami kolejowymi.

Działania takie jak zrównoważenie przychodów pomiędzy poszczególnymi branżami, wprowadzenie polityki planowania kosztów, zwiększenie udziału własnych specjalistów w pracach wykonywanych do tej pory przez podwykonawców, przemodelowanie założeń biznesowych i struktur organizacyjnych Spółki, zaowocowały dobrymi wynikami.

Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 3,36 mln zł wobec 3,33 mln zł straty przed rokiem. Spółka osiągnęła też 2,49 mln zł zysku netto wobec 2,95 mln zł straty w 2015 r. Co ważne, w 2016 r. SIMPLE sprawnie generowało gotówkę – przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wyniosły ponad 6 mln zł wobec ok. 1,5 mln zł w 2015 r.

Skonsolidowany zysk Grupy SIMPLE w 2016 r. wyniósł ponad 0,61 mln zł.

Dzięki dobrym wynikom spółka jest gotowa do dalszego rozwoju.

Rozpoczynamy intensywną pracę nad realizacją planu przyjętego na rok 2017. SIMPLE powinno w jego trakcie stabilnie zwiększać przychody i rentowności ze sprzedaży usług utrzymaniowych i dosprzedaży produktów do obecnych klientów. Chcemy też osiągnąć wzrost przychodów generowanych na rynku komercyjnym, przy utrzymywaniu poziomów przychodów z rynku publicznego na poziomie z lat 2013-2014. Ważny element naszej strategii to dalszy rozwój systemów SIMPLE.ERP i SIMPLE.iMED oraz wzbogacenie oferty o nowe rozwiązania

podsumował prezes Wnorowski.

Ważnym elementem działalności Grupy Kapitałowej SIMPLE S.A. jest stałe podnoszenie jakości produktów i świadczonych usług. Spółka chcąc jak najlepiej sprostać oczekiwaniom i nowym potrzebom klientów zarówno z rynku komercyjnego jak i publicznego wprowadziła do oferty kilka nowości - m.in. „paczki” gotowych usług oraz dodatkowe moduły oprogramowania SIMPLE.ERP.

W tym roku implementacji nowych modułów rozwiązania SIMPLE.ERP dokonało już ponad 75 klientów. Ponadto pod koniec pierwszej połowy 2017 roku użytkownicy SIMPLE.ERP będą mogli zapoznać się nową wersją systemu.

Źródło: Spółka #SME

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości