Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. planuje wypłatę dywidendy | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
05 maj 2017, 10:22

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. planuje wypłatę dywidendy

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, zakończyła 2016 r. skonsolidowanym zyskiem netto na poziomie 550 tys. zł. Emitent zamierza wypłacić dywidendę w wysokości 0,04 zł na akcję.

Zarząd Spółki zarekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wypłatę dywidendy dla jej Akcjonariuszy z zysku wypracowanego w 2016 r. w kwocie 0,04 zł na akcję. Zgodnie z rekomendacją Zarządu, Akcjonariusze Emitenta otrzymaliby środki w łącznej wysokości ponad 197 tys. zł. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. podtrzymałaby w ten sposób dotychczasową politykę dywidendową, bowiem w ostatnich latach Spółka regularnie dzieliła się osiąganym zyskiem ze swoimi inwestorami. Ostateczną decyzję w zakresie wypłaty dywidendy podejmą Akcjonariusze podczas najbliższego ZWZA.

„Spółka zgodnie z przyjęta polityką dywidendową zamierza w tym roku podzielić się wypracowanym zyskiem ze swoimi Akcjonariuszami. Celem naszych działań jest pozyskiwanie Inwestorów długoterminowych, którzy współpracują ze Spółką ze względu na jej fundamenty ekonomiczne.”

podkreśla Remigiusz Brzeziński, Prezes Zarządu Spółki Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A.

Miniony rok należał do bardzo udanych dla Spółki i udało jej się znacząco poprawić wyniki finansowe. Skonsolidowany zysk netto Emitenta w 2016 r. przekroczył 550 tys. zł, a jego przychody netto ze sprzedaży sięgnęły 5.632 tys. zł. Rok wcześniej zysk netto Grupy Kapitałowej Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. wyniósł 428 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży na poziomie 5.352 tys. zł. Wzrost zysku netto Spółki w ujęciu rdr. był wyższy od prognoz, które zakładały, że wyniesie on 10%. Duże znaczenie dla dalszego rozwoju całej Grupy Kapitałowej ma ekspansja działalności w zakresie obsługi wierzytelności z sektora B2B oraz świadczenia usług szkoleniowych i usług prawnych przeznaczonych dla przedsiębiorstw. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. bardzo dynamicznie rozwija również swoje nowe usługi, m.in. mikrofaktoring oraz jednostkowy wykup wierzytelności. Środki na dalszą progresję segmentu mikrofaktoringu pochodzą z zakończonej z sukcesem emisji obligacji serii, z której Emitent pozyskał ponad 800 tys. zł. Do chwili obecnej Spółka przyznała blisko 0,9 mln zł limitów faktoringowych 19 klientom, co świadczy o bardzo dobrych perspektywach dla tego produktu finansowego. Nadrzędnym celem strategicznym Emitenta pozostaje nadal osiągnięcie czołowej pozycji na rynku windykacji i zarządzania wierzytelnościami B2B sektora MSP w Polsce.

„Spółka będzie systematycznie zwiększać w swojej ofercie i co za tym idzie także w strukturze przychodów, usługi finansowe, takie jak mikrofaktoring oraz wykup wierzytelności B2B. Działanie to pozwoli nam świadczyć komplementarne usługi zarządzania wierzytelnościami. Klient znajdzie u nas zarówno usługi windykacji, usługi prawne, jak i odpowiednie szkolenia, a także finansowanie swoich działań pod zastaw wierzytelności. W przyszłości planujemy uzupełnienia naszej oferty o usługi związane z doradztwem podatkowym oraz usługi świadczone przez biegłych rewidentów. Wszystko to ma na celu zapewnienie klientowi jak najlepszej i najpełniejszej obsługi, aby nie musiał szukać rozwiązań poza Grupą WEC.”

zakończył Prezes Brzeziński.

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm z zakresu windykacji i zarządzania wierzytelnościami z sektora B2B. Podstawowym celem Emitenta jest szybkie oraz skuteczne odzyskiwanie należności dla jego klientów. Spółka posiada elastyczną ofertę dla przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla innych podmiotów gospodarczych. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. jest notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r., a od września 2016 należy do segmentu NC Focus. W 2016 r. Emitent wypłacił dywidendę w wysokości 0,03 zł na akcję z zysku za 2015 r.

Źródło: Spółka, #KPI

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości