Syntaxis Capital pozytywnie ocenia postępy rozwoju Trans Polonii po przejęciu Orlen Transport | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
15 maj 2017, 16:11

Syntaxis Capital pozytywnie ocenia postępy rozwoju Trans Polonii po przejęciu Orlen Transport

Syntaxis Capital, fundusz mezzanine inwestujący w Europie Środkowej, który udzielił wsparcia kapitałowego Trans Polonii w ubiegłorocznym przejęciu Orlen Transport, pozytywnie ocenia postępy w rozwoju Grupy. Fundusz widzi możliwości dalszego zwiększania skali działalności przez TPG, zwłaszcza na rynkach Europy Zachodniej.

29 lutego 2016 roku Trans Polonia objęła kontrolę nad 100 proc. akcji Orlen Transport S.A. i stała się liderem w Polsce, świadczącym usługi w zakresie transportu drogowego paliw samochodowych (olej napędowy, benzyna), LNG i paliw lotniczych (JET). Fundusz Syntaxis Capital pełniąc rolę strategicznego partnera, udzielił Spółce wsparcia kapitałowego w postaci finansowania mezzanine oraz wziął udział w emisji akcji, dedykowanej akwizycji. Obecnie dysponuje pakietem 15,9 proc. akcji.

Z perspektywy kilkunastu miesięcy decyzja o wsparciu Grupy Trans Polonia w procesie akwizycji była działaniem słusznym, co potwierdzają kolejne prezentowane dane finansowe. Włączenie części paliwowej do gamy usług TPG w naszej opinii nie tylko skokowo powiększyło skalę działalności, ale także stało się katalizatorem pozytywnych zmian w ramach dotychczasowych usług logistycznych - przede wszystkim Spółka stała się bardziej znaczącym graczem na arenie międzynarodowych usług przewozów płynnych chemikaliów

powiedział Paweł Łakomy, Partner w Syntaxis Capital i Członek Radu Nadzorczej Trans Polonia.

Przejęcie podmiotu obsługującego 2 tys. stacji paliwowych w Polsce zmieniła postrzeganie TPG na rynkach usług logistycznych w Europie Zachodniej, co jest widoczne w 20,30-procentowej dynamice przychodów i obsługiwanych wolumenów w tym segmencie. Mimo tego, udział TPG nadal oscyluje na relatywnie niewielkim poziomie, co rodzi możliwość wielokrotnego wzrostu skali w dłuższej perspektywie.

W naszej ocenie ogłoszony w marcu Program Inwestycyjny na lata 2018-2020 jest zasadny, co w horyzoncie kolejnych lat dodatkowo może przyczynić się do wzrostu przewag konkurencyjnych i skali, zarówno w Polsce, jak i na rynkach zagranicznych. Dlatego traktujemy tę inwestycję długoterminowo
i chcemy być beneficjentem wzrostu wartości Spółki w najbliższych latach

dodał Paweł Łakomy.

Trans Polonia 16 marca 2017 r. przedstawiła założenia Programu Inwestycyjnego na lata 2018-2020. Wzrost floty własnych ciągników i naczep-cystern o ponad 140 jednostek umożliwi Spółce odpowiedzieć na coraz wyższy popyt na oferowane usługi. Realizacja Programu rozpocznie się w II połowie 2017 r. Grupa zakłada nabycie 66 cystern chemicznych i bitumicznych, 40 cystern paliwowych i LPG, a także 40 ciągników siodłowych o łącznej wartości ok. 55,8 mln zł. Program obejmuje także przeznaczenie części środków (ok. 6,2 mln zł) na wzrost kapitału obrotowego.

Szacunkowe wyniki I kwartału, jak i pełne dotyczące minionych okresów w 2016 r. wpisują się w nasze oczekiwania. Porównując wyniki EBITDA I kwartału 2017 i 2016 roku (uwzgledniający działalność Spółki OTP przed włączeniem jej do Grupy), łączny, skonsolidowany wynik okresu styczeń - marzec bieżącego roku przynosi kilkunastoprocentowy wzrost, co cieszy. Dla nas jako inwestorów finansowych istotny jest rozwój w obydwu segmentach TPG, co widzimy po ostatnich marcowych danych przychodowych

uzupełnił.

Trans Polonia 10 maja opublikowała szacunki wyniku EBITDA oraz przychodów w I kwartale 2017 r. EBITDA wzrosła orientacyjnie do 4,68 mln zł (wobec -0,92 w okresie sprzed roku, a po wyłączeniu kosztów akwizycji: 1,6 mln zł), a sprzedaż TPG była wyższa o 112 proc. i wyniosła 48,74 mln zł (wobec 22,97 mln zł przed rokiem).

W marcu w ujęciu przychodów ze sprzedaży, segment paliwowy wygenerował 8-procentowy wzrost (11,06 mln zł), a segment chemii, asfaltów i produktów spożywczych - przyniósł 40-procentową dynamikę (6,38 mln zł).

Źródło: Spółka #TRN

Zobacz także: Wykres, wyniki finansowe, akcjonariat i dywidendy Trans Polonia

Ostatnie wiadomości