Trans Polonia S.A. | StrefaInwestorow.pl

Trans Polonia S.A.

Karty podstawowe

2.96
0.00
0.00%
09:00
Poprzednia wartość: 
2.96
Otwarcie: 
2.96
Wolumen: 
1
Zasięg dzienny: 
2.96
 - 
2.96
Obrót: 
2.96

Grupa Kapitałowa Trans Polonia jest specjalistycznym operatorem transportowo-logistycznym, świadczącym usługi w zakresie transportu i logistyki: płynnych produktów chemicznych; płynnych mas bitumicznych; płynnych produktów spożywczych oraz produktów w temperaturze kontrolowanej. Grupa działa na terenie całej Europy, prowadząc zarządzanie operacyjne z polskiego biura w Tczewie oraz trzech biur zagranicznych: Francji, Holandii oraz Wielkiej Brytanii. Międzynarodowy zespół pracowników Grupy Kapitałowej Trans Polonia jest złożony z doświadczonych i wyszkolonych osób. Kadra kierownicza posiada certyfikaty kompetencji zawodowych, które są dowodem poziomu jej profesjonalności. Kierowcy posiadają odrębny system oceny pracy, który jest wzorowany na najlepszych tego typu systemach światowych. Wśród klientów Grupy Kapitałowej Trans Polonia znajdują się największe przedsiębiorstwa działające w branży petrochemicznej. Współpraca na tym wysoko wyspecjalizowanym rynku oparta jest przede wszystkim na wysokiej jakości oferowanych usług, renomie dostawcy oraz umiejętności zbudowania wzajemnego zaufania. Trans Polonia spełnia najwyższe standardy branży począwszy od konwencji ADR do certyfikatów ISO 9001:2008 oraz SQAS. Dzięki stosowaniu przez Grupę tak wysokich norm, klienci powierzają jej realizację istotnej części procesu logistycznego. Wychodząc naprzeciw potrzebom dynamicznie zmieniającego się rynku oraz wymogom klientów GK Trans Polonia rozwinęła transport intermodalny, łączący różne gałęzie transportu (drogowy, kolejowy, morski, śródlądowy) przy udziale jednej jednostki ładunkowej (kontener) na całej trasie przewozu. Wykorzystując najbardziej efektywne siatki połączeń i opierając się na najwyższych standardach bezpieczeństwa Grupa organizuje transport intermodalny o zasięgu krajowym, międzynarodowym oraz interkontynentalnym. Trans Polonia S.A. jest spółką publiczną notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 12 września 2008 roku.