Zarząd WDX rekomenduje najwyższą w giełdowej historii spółki dywidendę | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
19 maj 2017, 10:53

Zarząd WDX rekomenduje najwyższą w giełdowej historii spółki dywidendę

WDX S.A., notowana na GPW Spółka oferująca kompleksowe rozwiązania z zakresu wyposażenia magazynów, planuje wysoki podział zysku z Akcjonariuszami. Zarząd Spółki rekomenduje wypłatę 0,44 zł na akcję co tym samym oznacza stopę dywidendy rzędu 5,2 proc. wg kursu zamknięcia z 18 maja. To 51 proc. osiągniętego zysku netto, zgodnie z przyjętą polityką dywidendową WDX.

Zarząd WDX S.A. podjął decyzję, iż podczas WZA będzie rekomendował wypłatę dywidendy w wysokości 4 063 276,36  zł, co w przeliczeniu na  9 234 719 akcji, oznacza kwotę 0,44 zł na akcję (przy kursie zamknięcia z 18 maja stopa dywidendy wynosi 5,17 proc.). Zarząd Spółki proponuje ustalić dzień dywidendy na 27 czerwca 2017 r., a termin jej wypłaty - na dzień 18 lipca 2017 r.

– Naszym zamiarem jest bycie spółką trwale dywidendową. Wypełniając założenia przyjętej polityki, to już kolejny rok, w którym rekomendujemy dzielenie się zyskiem z naszymi Akcjonariuszami, w wysokości przekraczającej 50 proc. zysku netto. Pozwalają nam na to dobre wyniki finansowe i stabilna sytuacja Spółki. Chcemy, aby nasi Akcjonariusze osiągali korzyści nie tylko wynikające ze wzrostu wartości WDX, ale także korzystali z prawa do dywidend

powiedział Marek Skrzeczyński, Prezes Zarządu WDX S.A.

Grupa Kapitałowa WDX w 2016 roku wypracowała 136,3 mln zł przychodów ze sprzedaży (podobny poziom wobec 2015 r.). Zysk EBITDA za ubiegły rok wyniósł 21,6 mln zł (+35,7%), a zysk netto 8 mln zł (w zaokrągleniu do 7,998 mln zł). Zgodnie z intencją Zarządu, pozostała część zysku zostanie przeznaczona na wzrost kapitału zapasowego. Na koniec 2016 r. kapitały własne WDX wynosiły 51,5 mln zł.

Proponowana wysokość wypłaty zysku spełnia założenia polityki dywidendowej Spółki. 25 czerwca 2015 r. Zarząd WDX S.A. przyjmując Plan Rozwoju na lata 2016-2018, założył rekomendowanie wypłaty dywidendy w wysokości ok. 50 proc. zysku netto osiągniętego w danych roku obrotowym. Spółka z zysku za 2015 rok wypłaciła 0,30 zł na akcję (2,8 mln zł), a z zysku dotyczącego 2014 r. – 0,40 zł (3,6 mln zł). Łącznie od debiutu na GPW w 2000 r. Spółka (łącznie z dywidendą za 2016 r.) ustanowiła dywidendy przekraczające 20 mln zł.

O Spółce:

WDX S.A. to czołowy dostawca zintegrowanych rozwiązań z zakresu wyposażenia magazynów, projektowania systemów logistycznych w transporcie wewnętrznym i  składowania. Dzięki własnej pracowni projektowej
i zakładowi produkcyjnemu w Zgierzu WDX posiada w ofercie innowacyjne przenośniki i regały magazynowe. Ponadto Spółka dystrybuuje i serwisuje wózki widłowe wiodących marek – Crown, Doosan.

Bazę klientów Spółki tworzą najważniejsze podmioty handlowo-logistyczne w Polsce (Amazon, IKEA, SAG, General Motors, Samsung, Philips, International Paper, Inter Cars, Agata Meble, ThyssenKrupp, NEUCA, Bridgestone i in.).

Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2000 r.

Źródło: Spółka, #WDX

Ostatnie wiadomości