Kancelaria Prawna-Inkaso WEC: wzrost przychodów i zysków w 1 kw. 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
26 maj 2017, 11:19

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC: wzrost przychodów i zysków w 1 kw. 2017 r.

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, miała w 1 kw. 2017 r. ponad 163 tys. zł zysku netto na poziomie skonsolidowanym przy przychodach netto wynoszących 1.393 tys. zł. Spółka rozbudowuje oraz dostosowuje swoją ofertę do potrzeb rynkowych i liczy na pozytywny wpływ realizowanych działań na jej wyniki finansowe.

W 1 kw. 2016 r. zysk netto Grupy Kapitałowej Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. wynosił 142 tys. zł, a jej przychody netto ze sprzedaży ukształtowały się na poziomie 1.295 tys. zł. Spółka poprawiła również swoje jednostkowe wyniki finansowe. W 1 kw. 2017 r. jednostkowy zysk netto Emitenta przekroczył 158 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży sięgających 1.325 tys. zł. Rok wcześniej było to odpowiednio 122 tys. zł zysku netto oraz 1.254 tys. zł przychodów netto ze sprzedaży. Głównym czynnikiem wzrostu zysku netto oraz przychodów jest realizowanie przyjętej polityki rozwoju sprzedaży w oparciu zdobywanie i obsługiwanie zleceń inkasa windykacyjnego, a także rozwijanie usługi mikrofaktoringu. Rozbudowa oferty usług świadczonych przez podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. pozwala na budowanie istotnej przewagi konkurencyjnej.

„Coraz większa dywersyfikacja świadczonych usług pozwala na zwiększanie przychodu, bowiem klienci biznesowi znajdują w spółkach Grupy WEC szeroką paletę usług, dzięki czemu zostają z nami. Pomagamy im zarówno w kwestiach prawnych, jak i windykacyjnych, czy też finansujemy wierzytelności.”

wyjaśnia Remigiusz Brzeziński, Prezes Zarządu Spółki Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A.

Spółka pozyskała w 1 kw. 2017 r. ok. 300 nieprzedawnionych zleceń inkasa windykacyjnego o wartości ponad 4 mln zł, co należy uznać za zadowalający wynik. Emitent złożyła również blisko 300 pozwów o zapłatę i skierował do egzekucji komorniczej 350 spraw w celu dochodzenia należności. Z kolei w dynamicznie rozwijanym segmencie biznesowym związanym ze świadczeniem usług mikrofaktoringu Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. pozyskała dotąd 20 klientów, którym udzieliła łącznie 0,9 mln zł limitów faktoringowych. Spółki zależne SME Solutions Sp. z o.o. oraz E-Wierzyciel.pl Sp. z o.o. kontynuowała proces budowania marki i pozyskiwania nowych klientów, głównie poprzez wykorzystanie kanału internetowego.

„Grupa aktualnie stara się zwiększać przychody bez zwiększania zatrudnienia. Wykorzystujemy wewnętrzne rezerwy, ale zgodnie z planami będziemy chcieli w 2 lub 3 kwartale tego roku otworzyć jeszcze co najmniej jedno regionalne biuro sprzedaży w celu lepszego dotarcia do kolejnych klientów. Świadczone usługi oraz nasz target - firmy sektora MSP, wymagają spotkania osobistego z klientem, dlatego rozbudowa sieci sprzedaży jest niezbędna i będzie przez nas kontynuowana.”

dodaje Prezes Brzeziński.

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. zakończyła 2016 r. skonsolidowanym zyskiem netto na poziomie 550 tys. zł, a jej przychody netto ze sprzedaży wyniosły 5.632 tys. zł. Zarząd Spółki zarekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki wypłatę dywidendy dla jej Akcjonariuszy z zysku wypracowanego w 2016 r. w kwocie 0,04 zł na akcję. Zgodnie z rekomendacją Zarządu, Akcjonariusze Emitenta otrzymaliby środki w łącznej wysokości ponad 197 tys. zł.

Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. specjalizuje się w kompleksowej obsłudze firm z zakresu windykacji i zarządzania wierzytelnościami z sektora B2B. Podstawowym celem Emitenta jest szybkie oraz skuteczne odzyskiwanie należności dla jego klientów. Spółka posiada elastyczną ofertę dla przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw oraz dla innych podmiotów gospodarczych. Kancelaria Prawna-Inkaso WEC S.A. jest notowana na rynku NewConnect od maja 2015 r., a od września 2016 należy do segmentu NC Focus. W 2016 r. Emitent wypłacił dywidendę w wysokości 0,03 zł na akcję z zysku za 2015 r.

Źródło: Spółka, #KPI

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości