GLG Pharma uplasowała wszystkie akcje zaoferowane w prywatnej emisji pozyskując 3 mln zł na dalszy rozwój | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
14 lip 2017, 09:47

GLG Pharma uplasowała wszystkie akcje zaoferowane w prywatnej emisji pozyskując 3 mln zł na dalszy rozwój

GLG Pharma S.A. – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna będąca właścicielem innowacyjnego projektu onkologicznego z zastosowaniem wobec potrójnie negatywnego raka piersi (TNBC) – z sukcesem zakończyła prywatną emisję akcji serii F. W wyniku oferty uplasowano wszystkie z 1,3 mln oferowanych akcji po cenie emisyjnej 2,25 zł za walor, co pozwoliło na pozyskanie zakładanych 2,93 mln zł. Pozyskane środki posłużą realizacji projektu TNBC, a także przygotowaniu do rozpoczęcia kolejnych projektów onkologicznych. W najbliższych tygodniach spółka planuje przedstawić średnioterminowe plany rozwoju.

Oferta prywatna GLG Pharma obejmowała wyłącznie akcje nowej emisji z serii F. Inwestorzy objęli 1,3 mln akcji po cenie emisyjnej ustalonej na 2,25 zł za walor, co oznacza, że uplasowanych zostało 100 proc. oferowanych akcji. W ofercie udział wzięło m.in. trzech inwestorów instytucjonalnych. Wszystkie sprzedane akcje zostaną objęte wnioskiem o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect.

– Przeprowadzona przez nas emisja akcji spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem inwestorów, co wyraziło się w nadsubskrypcji. Przeważającą jej część objęli inwestorzy instytucjonalni, którzy dość wnikliwie przeanalizowali zarówno potencjał naukowy, jak i komercyjny naszego flagowego projektu. Udało nam się pozyskać 3 mln zł – całość zakładanych przez nas potrzeb kapitałowych. Szczególnie doceniony został fakt, że ze względu na charakter stosowanej cząsteczki – będącej znaną i stosowaną już substancją chemiczną – projekt TNBC wymaga stosunkowo niskich nakładów finansowych na rozwój oraz ma ponadprzeciętną szansę na sukces komercyjny

mówi Piotr Sobiś, prezes zarządu GLG Pharma S.A.

– Pozyskane przez nas środki odpowiadają na nasze potrzeby określone w biznes-planie na co najmniej najbliższe 12 miesięcy. Dadzą nam one pełny komfort w realizacji projektu TNBC oraz pozwolą nam przygotować się do rozpoczęcia kolejnych projektów onkologicznych opartych o inhibitory białek STAT-3

dodaje.

W czerwcu br. GLG Pharma otrzymała zgodę od Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) na wprowadzenie zaliczkowania wydatków ponoszonych przez Spółkę w ramach dofinansowania projektu TNBC – terapii celowanej wobec potrójnie negatywnego raka piersi w oparciu o innowacyjny inhibitor białka STAT-3 tj. cząsteczkę GLG-805 oraz stworzenia testów diagnostycznych opartych na metodach immunochemicznych do szybkiej diagnostyki tego właśnie nowotworu.

– Zgoda NCBiR na zaliczkowanie środków jest dla nas ważniejsza niż mogłoby się wydawać – odwraca ona zupełnie przepływy pieniężne w projekcie, redukując do minimum poziom niezbędnego kapitału obrotowego ze strony GLG 

mówi prezes GLG Pharma.

Całkowita wartość projektu TNBC wynosi 13,6 mln zł, z czego wsparcie NCBiR, które Spółka uzyskała w czerwcu
2016 r. stanowi 10 mln zł. Czas jego realizacji został przewidziany na lata 2016-2018.

Zarząd spółki planuje w ciągu kilku tygodni przedstawić średnioterminowe plany rozwoju. Obejmą one zarówno harmonogram prac nad projektem TNBC, jak i będą przedstawiały plany dywersyfikacji portfela projektów
GLG Pharma.

O GLG Pharma

GLG Pharma S.A. jest polską Spółką zależną od amerykańskiej firmy GLG Pharma LLC, zajmującą się rozwojem zaawansowanych terapii onkologicznych. Firma posiada światową licencję na opracowanie i wprowadzenie na rynek farmaceutyków opartych o białka STAT3, opracowaną przez Dana Farber Cancer Institute oraz Moffitt Cancer Center & Research Institute. Inhibitory STAT3 uważane są obecnie za jedną z najbardziej obiecujących technologii w leczeniu wielu nowotworów m.in raka piersi, wątroby, jajnika, prostaty, pęcherza moczowego, zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca, białaczki oraz innych chorób hiperproliferacyjnych. Wstępne badania kliniczne wykazały, że inhibitory STAT3 są bezpieczne oraz bardzo dobrze tolerowane. Technologia GLG Pharma jest chroniona przez sześć amerykańskich patentów oraz dwa międzynarodowe.

Od 2015 roku GLG Pharma S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect.

Źródło: Spółka, #GLG

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości