Stelmet publikuje wstępne wyniki za trzy kwartały roku obrotowego 2016/17 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
08 sie 2017, 08:36

Stelmet publikuje wstępne wyniki za trzy kwartały roku obrotowego 2016/17

Grupa Stelmet, lider w produkcji i dystrybucji drewnianej architektury ogrodowej w Europie, opublikowała wstępne wyniki za trzy kwartały roku obrotowego 2016/17. Przychody Grupy w tym okresie wyniosły blisko 425 mln zł, EBITDA sięgnęła 48 mln zł, a zysk netto prawie 24 mln zł.

Grupa Stelmet obserwuje kontynuację trendów odnotowanych w I połowie roku obrotowego, tj. przede wszystkim mniejszą niż rok wcześniej wartość sprzedaży wyrobów drewnianej architektury ogrodowej (DAO) na rynku brytyjskim, wynikającą z istotnego osłabienia się kursu funta brytyjskiego wobec złotego, jak i niższej wielkości sprzedaży na tym rynku w ujęciu wolumenowym. Narastająco, za trzy kwartały roku obrotowego 2016/17 (tj. w okresie październik 2016 r. – czerwiec 2017 r.) spadek przychodów Grupy Stelmet w Wielkiej Brytanii (wyrażonych w PLN) wyniósł ponad 27% rok do roku.

Jednocześnie w trzech kwartałach bieżącego roku obrotowego sprzedaż DAO realizowana przez Grupę Stelmet na głównych rynkach Europy kontynentalnej wzrosła. W ujęciu wolumenowym, wzrost ten na wiodących rynkach zbytu wyniósł: niemal 9% w Niemczech i ponad 8% we Francji, a w ujęciu wartościowym (w PLN) – odpowiednio ponad 5% oraz niemal 3%. Niższa dynamika sprzedaży wyrażonej w PLN wynika z umocnienia się polskiej waluty wobec euro oraz zmiany asortymentowej.

W omawianym okresie Grupa zanotowała ponadto niemal 22%. wzrost rok do roku przychodów ze sprzedaży pelletu wyrażonych w PLN.

Jak wynika z opublikowanych wstępnych wyników finansowych, narastająco za pierwsze trzy kwartały roku obrotowego 2016/17 przychody Grupy Stelmet wyniosły 424,7 mln zł (wobec 456,2 mln zł rok wcześniej), EBITDA wyniosła 48,0 mln zł (wobec 78,3 mln zł), a zysk netto wyniósł 23,7 mln zł (47,2 mln zł rok wcześniej).

- Z uwagi na zjawiska niezależne od nas, takie jak silne osłabienie się funta brytyjskiego wobec złotego oraz dostrzegalny niższy popyt na wyroby drewnianej architektury ogrodowej na rynku brytyjskim, w bieżącym roku obrotowym notujemy niższy poziom sprzedaży w Wielkiej Brytanii. Sądzimy, że sentyment konsumentów na Wyspach będzie się stopniowo poprawiał. Zakładamy, że w ujęciu wolumenowym spadek sprzedaży na rynku brytyjskim nie będzie się już pogłębiał, a począwszy od IV kwartału roku obrotowego 2016/17 widzimy szansę na odwrócenie negatywnych tendencji z pierwszych trzech kwartałów

powiedział Piotr Leszkowicz, członek zarządu Stelmet S.A.

– Cieszy nas utrzymujący się wzrost sprzedaży DAO na naszych pozostałych rynkach eksportowych, który jest widoczny szczególnie w ujęciu wolumenowym (tj. w m3) i świadczy o rosnącym udziale rynkowym Grupy Stelmet w Europie kontynentalnej. Trzeci kwartał bieżącego roku obrotowego był również kolejnym z rzędu, w którym zanotowaliśmy dynamiczny wzrost sprzedaży pelletu – osiąga ona rekordowe poziomy, przy praktycznie w pełni wykorzystanych zdolnościach produkcyjnych naszego zakładu w Zielonej Górze. Wzrosty przychodów ze sprzedaży pelletu oraz wyższa sprzedaż DAO w Europie kontynentalnej tylko częściowo kompensują spadek sprzedaży DAO w Wielkiej Brytanii. Dlatego też podejmujemy szereg działań, mających na celu zwiększenie sprzedaży na pozostałych rynkach eksportowych, jak i ograniczenie kosztów, np. poprzez zastąpienie transportu kołowego znacznie tańszym kontenerowym transportem morskim przy dostawach wyrobów na rynek brytyjski

dodał Piotr Leszkowicz.

W zakończonym, trzecim kwartale roku obrotowego 2016/17 na rynku brytyjskim realizowano także sprzedaż produktów wytworzonych we wcześniejszych okresach tj. głównie w I i II kwartale. Ich koszty wytworzenia były wyższe z uwagi na wygaszanie produkcji w zakładzie w Telford i niższą efektywność nowego zakładu w Grudziądzu w fazie rozruchu.

Grupa Stelmet, podobnie jak wiele innych polskich firm produkcyjnych, zaczęła odczuwać narastającą presję płacową. Czynniki te również przyczyniły się do spadku rentowności EBITDA Grupy Stelmet rok do roku.

Jak wyjaśnił członek zarządu Spółki, w trzecim kwartale roku obrotowego 2016/17 wzrosło wykorzystanie mocy produkcyjnych w polskich zakładach Grupy Stelmet, w tym w nowym zakładzie MrGarden w Grudziądzu, uruchomionym jesienią ubiegłego roku. Ma to przede wszystkim związek z całkowitym przeniesieniem do Polski produkcji realizowanej wcześniej w Wielkiej Brytanii. Proces restrukturyzacji związany z zamknięciem produkcji w Wielkiej Brytanii i przeniesieniem jej do Polski został zakończony i w kolejnych kwartałach Zarząd liczy na realizację zakładanych efektów synergii.

Ostateczne wyniki finansowe i operacyjne za III kwartał roku obrotowego 2016/17 zostaną opublikowane 28 sierpnia br.

Podstawowe informacje o Grupie Stelmet

Grupa Stelmet zajmuje się produkcją i dystrybucją tzw. drewnianej architektury ogrodowej. Wytwarza wyroby z drewna sosnowego i świerkowego, obejmujące m.in. różnego rodzaju płoty, kratki, deski, podesty, pergole, kwietniki, altany czy domki narzędziowe. Produkty te przeznaczone są do grodzenia, wyposażania, upiększania oraz dekoracji ogrodów, działek, parków, tarasów i wszelkiego rodzaju przestrzeni o charakterze rekreacyjnym.

W ocenie Zarządu, pod względem wolumenu produkcji w m3, Grupa Stelmet jest największym w Polsce i Europie pionowo zintegrowanym producentem i dystrybutorem drewnianej architektury ogrodowej. Grupa wykonuje samodzielnie wszystkie procesy technologiczne ‑ od zakupu surowca drzewnego, poprzez produkcję aż po pakowanie gotowych wyrobów. Grupa także zarządza w pełni logistyką dostaw do większości swoich klientów.

Znacząca większość produktów Grupy Stelmet sprzedawana jest poza granicami Polski. Trafiają one do odbiorców w ponad 25 krajach, głównie do czołowych europejskich sieci sklepów DIY („Zrób To Sam”) i specjalistycznych marketów budowlanych.

W roku obrotowym 2015/16 (tj. w okresie od 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r.) Grupa Stelmet wypracowała 67,5 mln zł zysku netto przy przychodach przekraczających 567 mln zł.

Źródło: Spółka, #STL


 

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości