Rekordowe przychody za I półrocze Grupy Kapitałowej ZM Ropczyce | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
29 sie 2017, 09:30

Rekordowe przychody za I półrocze Grupy Kapitałowej ZM Ropczyce

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej ZM Ropczyce w I połowie 2017 roku wyniosły 132,6 mln zł (+10% r/r), zysk operacyjny 9,9 mln zł (+15% r/r), EBITDA 16,5 mln zł (+10% r/r), a wynik netto 7,1 mln zł (+36% r/r).

Motorem napędowym dla przychodów Grupy Kapitałowej ZM Ropczyce w I połowie 2017 roku była sprzedaż na rynku hutnictwa żelaza i stali, która wyniosła 66,6 mln zł (+12% r/r) oraz rynek cementowo-wapienniczy, dla którego sprzedaż wzrosła r/r. o 25% osiągając 27,3 mln zł. Spadek o 28% do poziomu 22,5 mln zł zanotowano natomiast na rynku metali nieżelaznych.

Sprzedaż krajowa i eksportowa stanowiły po I połowie 2017 roku odpowiednio 55% i 45% w strukturze ogólnych przychodów.

Wzrost wyników w I połowie 2017 roku na rynku krajowym był efektem ożywienia branż hutnictwa żelaza i stali oraz cementowo-wapienniczej, gdzie poziom zapotrzebowania na materiały ogniotrwałe utrzymuje się wciąż na wysokim poziomie. Dobrze prezentuje się również sytuacja na rynkach zagranicznych. Duży wpływ na przychody z eksportu miała współpraca z jednym ze światowych liderów producentów cementu, dzięki któremu osiągnęliśmy rekordową sprzedaż na rynek RPA. Cały czas prowadzimy intensywne działania mające na celu pozyskanie odbiorców z różnych rejonów świata. W ciągu ostatnich 6 miesięcy udało nam się m.in. zrealizować pierwszą w historii Spółki dostawę do odbiorcy w Wietnamie oraz pozyskać kolejne kontrakty w Iraku i Malezji. Ponadto rozwijaliśmy działalność na terenach Białorusi, Węgrzech i Libii. Wierzymy, że dzięki tym działaniom w dłuższej perspektywie sprzedaż eksportowa będzie systematycznie rosnąć

mówi Józef Siwiec, prezes Zarządu ZM Ropczyce.

Istotnym wydarzeniem w I połowie 2017 roku było uzyskanie dofinansowania na rozbudowę Centrum Badawczo-Rozwojowego w kwocie 3,4 mln zł. Całkowita wartość projektu wynosi ok. 10,8 mln zł. Pozostałą część inwestycji ZM Ropczyce sfinansują ze środków własnych. Planowany czas zakończenia inwestycji to 30 listopada 2020 roku.

Rozbudowa Centrum Badawczo Rozwojowego jest ważnym elementem strategii przyjętej na lata 2017-2020. Umożliwi ona kreowanie innowacyjnych rozwiązań konstrukcyjno-materiałowych dla poszczególnych segmentów rynku. Otworzy to drogę do rozszerzenia oferty o specjalistyczne usługi projektowe, co niewątpliwie umocni naszą pozycję na rynku jako lidera wśród polskich producentów materiałów ogniotrwałych

komentuje Józef Siwiec, prezes Zarządu ZM Ropczyce.

Grupa Kapitałowa ZM Ropczyce regularnie poprawia sytuację finansową. W I połowie 2017 roku dług netto wyniósł 55,6 mln zł (-15% r/r.). Wskaźnik zadłużenia netto do EBITDA ukształtował się na poziomie 1,6 (-20% r/r).

O Spółce

Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. – Przedmiot działalności obejmuje produkcję i sprzedaż zasadowych wyrobów ogniotrwałych, które są niezbędnym elementem konstrukcji wyłożeń pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach, głównie w hutnictwie żelaza i stali, hutnictwie metali nieżelaznych i szkła, przemyśle cementowo-wapienniczym, odlewniczym. Spółka świadczy także usługi w zakresie nawęglania i ulepszania cieplnego wyrobów oraz prowadzi prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie związanej z przedmiotem jej działalności.

Źródło: Spółka, #RPC


 

Ostatnie wiadomości