SIMPLE konsekwentnie realizuje plan rozwoju i zmian organizacyjnych | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
01 wrz 2017, 08:25

SIMPLE konsekwentnie realizuje plan rozwoju i zmian organizacyjnych

Grupa SIMPLE wypracowała w I półroczu 2017 r. 17,8 mln zł przychodów ze sprzedaży, zwiększając je o prawie 0,5 mln zł względem pierwszego półrocza roku ubiegłego i osiągając przy tym 1,3 mln zł zysku EBITDA. SIMPLE realizuje plan rozwoju i zmian optymalizacyjnych, których efektem są zmiany operacyjne w Grupie oraz backlog o wartości ponad 20 mln zł.

Grupa SIMPLE zanotowała stabilny wzrost wyników na kluczowych poziomach działalności operacyjnej. SIMPLE konsekwentnie realizuje plan rozwoju, zakładający zwiększenie przychodów dzięki działaniom dosprzedażowym, efektywnemu udziale w postępowaniach przetargowych oraz umocnieniu pozycji w strategicznych sektorach. Równocześnie w Grupie wdrożony został plan działań optymalizacyjnych w zakresie funkcjonowania organizacji, co przełożyło się na wzrost efektywności Grupy i w przyszłości pozwoli zwiększyć dynamikę przychodów.

„Od początku roku realizujemy w SIMPLE plan działań optymalizacyjnych i rozwojowych. Efekty tych działań już widać w funkcjonowaniu Grupy, a w II półroczu będzie to również widoczne we wzroście wyników i rentowności. Skupiamy się na rozwoju produktów, m.in. udostępnianiu Klientom nowych obszarów funkcjonalnych systemu ERP oraz efektywności działań handlowych. Dzięki temu możemy zwiększać dosprzedaż do obecnych Klientów Grupy, skutecznie pozyskiwać nowych Klientów oraz umacniać pozycję w kluczowych branżach.”

powiedział Rafał Wnorowski, Prezes Zarządu SIMPLE.

Skonsolidowane przychody SIMPLE w wysokości 17,8 mln zł są o 3% wyższe niż w I półroczu ubiegłego roku. Jednocześnie Grupa obniżyła koszty własne sprzedaży, dzięki czemu zysk brutto ze sprzedaży wzrósł o 9% do 8,7 mln zł. To efekt zmian organizacyjnych, dzięki którym Grupa wyraźnie poprawiła również zysk netto. W I półroczu 2017 r. wyniósł on 150 tys. zł w porównaniu do 18 tys. zł rok temu.

„Pomimo trudnego otoczenia rynkowego udało się nam umocnić pozycję wśród krajowych producentów i dostawców systemów informatycznych wspomagających zarządzanie organizacją. Pozyskaliśmy liczne umowy w kluczowych segmentach działalności, ich realizacja powinna przyczynić się do zaraportowania dwucyfrowej dynamiki wyników finansowych za cały bieżący rok. W kolejnych okresach wsparciem dla wyników będzie z pewnością uruchamianie nowych programów operacyjnych.”

dodał Rafał Wnorowski, Prezes Zarządu SIMPLE.

W I półroczu SIMPLE umocniło swoją pozycję w kluczowych branżach zawierając nowe kontrakty. Po podpisaniu w miesiącu lipcu kolejnych istotnych umów wdrożeniowych m.in. z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, SPZOZ w Węgrowie oraz SPZOZ w Nowym Mieście nad Pilicą, a także nowych umów utrzymaniowych Grupa posiada portfel zamówień o wartości przekraczającej 20 mln zł.

„Mamy silną pozycję czołowego dostawcy rozwiązań informatycznych dla branży medycznej oraz sektora edukacji. Kolejne przetargi i zadowoleni Klienci potwierdzają wysoką jakość naszych usług oraz konkurencyjną ofertę. Nie zapominamy o rozwoju w innych branżach, czego dowodem jest m.in. wybranie naszej oferty jako najkorzystniejszej przez Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o.”

 skomentował Rafał Wnorowski, Prezes Zarządu SIMPLE.

Za dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla Tramwajów Warszawskich SIMPLE otrzyma 5,2 mln zł brutto. To na chwilę obecną największa jednostkowo umowa tego roku. Obecnie Spółka uczestniczy w kilkunastu postępowaniach ofertowych, których wyniki powinny być znane w najbliższych miesiącach - w tym w przetargu opiewającym na ponad 6 mln zł.

„Jesteśmy aktywni w obszarze zamówień publicznych, ale i we współpracy z średnimi i dużymi przedsiębiorstwami. W tym roku podpisaliśmy umowę m.in. z QUBUS HOTEL MANAGEMENT. Skupiamy się na rozwoju naszej oferty i wykorzystaniu obecnych trendów poprzez m.in. obudowanie SIMPLE.ERP aplikacjami mobilnymi oraz rozwój dosprzedaży do obecnych Klientów. Działania cross- i up sellingowe to jeden z filarów naszego planu rozwoju. Od września w tym zakresie wzmocni nas Jarosław Witwicki – były Członek Zarządu Macrologic S.A.”

 dodał Rafał Wnorowski, Prezes Zarządu SIMPLE.

Jarosław Witwicki posiada bogate kompetencje w budowaniu i zarządzaniu sprzedażą w strukturach, porównywalnej do SIMPLE spółki informatycznej. Jego zadaniem będzie zbudowanie kompleksowego planu rozwoju sprzedaży nowych systemów informatycznych do obecnych Klientów oraz implementacji w tym obszarze.

„Chcemy dobrze wykorzystać potencjał naszych usług i wiedzę naszych ekspertów - przy odpowiednim ukierunkowaniu i wykorzystaniu tych zasobów możemy zaoferować znacznie więcej naszym Klientom, a co za tym idzie podnieść ergonomię pracy w systemie. Zorientowanie na potrzeby Użytkowników, a wręcz wyprzedzanie ich pozwoli na osiągnie pewnych przychodów, znaczne uniezależnienie się od trendów rynkowych, a tym samym na zwiększenie zysku. Kolejnym czynnikiem, który będzie miał pozytywny wpływ na wynik finansowy jest rosnący portfel zamówień. Dzięki zaufaniu jakim Klienci obdarzyli naszą Spółkę wartość backlogu obecnie wynosi już ponad 20 mln zł.”

 komentuje Daniel Fryga, Wiceprezes Zarządu SIMPLE.

Grupa SIMPLE zgodnie z przyjętą i realizowaną polityką zintensyfikowała działania w obrębie kluczowych segmentów, co odzwierciedla się w wzrostowych trendach wyników. Zdaniem Zarządu obecna sytuacja finansowa Grupy, jej potencjał produkcyjny oraz podpisanie nowych, istotnych kontraktów gwarantują dalszy rozwój firmy i osiągniecie pozytywnych wyników finansowych w roku 2017.

„Nasza aktywność na rynku ma bezpośrednie przełożenie zarówno na rosnącą liczbę wygrywanych postępowań, jak i pokaźną pulę zakontraktowanych prac. Na dzień dzisiejszy mamy w perspektywie kilkadziesiąt nowych kontraktów, które są na bardzo zaawansowanym etapie ofertowania."

dodaje Prezes SIMPLE.

O SIMPLE S.A.

Podmiotem dominującym Grupy, jest SIMPLE S.A., warszawska spółka notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych, producent zintegrowanych systemów informatycznych z prawie30‑letnim doświadczeniem we wdrożeniach w podmiotach publicznych i komercyjnych.

Dzięki kompleksowości oferowanego oprogramowania oraz ilości zrealizowanych projektów, SIMPLE na przestrzeni ostatnich kilku lat, stało się jednym z najczęściej wybieranych partnerów biznesowych w zakresie wdrożeń systemów klasy ERP, CRM, HCM, BI, WorkFlow oraz systemów dziekanatowych i medycznych (HIS). Spółka jest notowana na GPW od grudnia 2000r.

SIMPLE Invest sp. z o.o.

Początkowo spółka została powołana do uporządkowania nadzoru nad Grupą Kapitałową oraz finansowaniem akwizycji. Obecnie podstawowym obszarem jejdziałalności jest produkcja systemu informatycznego do obsługi części dziekanatowej Uczelni, umożliwiając Grupie oferowanie kompleksowego produktu zapewniającego pełną obsługę zarówno procesów administracyjnych jak i dydaktycznych.

Medinet Systemy Informatyczne Sp. z o.o.

Spółka MEDINET należy od 2014 roku do GK, będącej obecnie właścicielem 84% udziałów (umowa obejmuje wykupienie 100%). Jej podstawowym założeniem jest kompleksowe wspomaganie informatyzacji jednostek ochrony zdrowia w dobie gwałtownie rosnących wymagań co do jakości usług i szybkości przetwarzania informacji. Oferta opolskiego producenta systemu do zarządzania częścią medyczną szpitala, jest uzupełnieniem systemu SIMPLE.iMED o takie obszary jak HIS, RIS, PACS, Teleradiologia, Diagnostyka, e-Recepta, e-Zwolnienie.

Połączenie spółek pozwoliło Grupie znaleźć się w wąskim gronie dostawców systemów informatycznych oferujących komplementarny system dla Szpitali.

SIMPLE Locum Sp. z o.o.

SIMPLE Locum Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jest właścicielem budynku biurowego przy ulicy Bronisława Czecha 49/51. Budynek w całości wynajmowany jest na potrzeby Grupy SIMPLE.

Źródło: Spółka, #SME

Ostatnie wiadomości