Stelmet pozostawi środki z ubiegłorocznej emisji akcji w kapitale obrotowym Spółki | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
19 paź 2017, 16:45

Stelmet pozostawi środki z ubiegłorocznej emisji akcji w kapitale obrotowym Spółki

Zarząd Stelmetu podjął decyzję o pozostawieniu środków pozyskanych z emisji akcji w ramach oferty publicznej w kapitale obrotowym Spółki. Środki te efektywnie obniżyły zadłużenie, a takie ich przeznaczeniezapewnia większą elastyczność w zakresie wykorzystania dostępnych źródeł finansowania rozwoju Grupy.

W ramach oferty publicznej przeprowadzonej w październiku 2016 roku Spółka pozyskała 42,3 mln zł netto z emisji nowych akcji.Zgodnie z informacjami prezentowanymi w prospekcie emisyjnym,środki te miały zostać przeznaczone na akwizycję podmiotu zagranicznego lub krajowego, a gdyby w ciągu12 miesięcy nie udało się zrealizować transakcji, miały zostać przeznaczonena spłatę części kredytu inwestycyjnego zaciągniętego w związku z budową zakładu produkcji drewnianej architektury ogrodowej w Grudziądzu.Do czasu wykorzystania pozyskanych środków w powyższy sposób, zgodnie z zapisami w prospekcie,zasilały one kapitał obrotowy Spółki.

W ostatnim roku Stelmet prowadził poszukiwania potencjalnych celów akwizycyjnychprzy wsparciu wiodących firm doradczych, a także przeprowadził wstępne, niewiążące rozmowy z potencjalnymi podmiotami, jednak nie przyniosły one zakładanych efektów i proces przejęcia nie został zrealizowany.Po analizie bieżącej sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej Stelmet oraz innych wariantów najbardziej efektywnego wykorzystania środków z emisji, Zarząd podjął decyzję o pozostawieniu ich w kapitale obrotowym Spółki.Zarząd uznał to za zdecydowanie bardziej optymalny wariant, niż przeznaczenie tych środków na spłatę długoterminowego kredytu inwestycyjnego, z którego sfinansowano budowęzakładu w Grudziądzu.

Środki pozyskane w ramach emisji akcji efektywnie obniżyły zadłużenie Spółki. Dzięki pozostawieniu ich w kapitale obrotowym, nie musimy posiłkować się dodatkowymi kredytami krótkoterminowymi. Tym samym zachowujemy korzystniejszą strukturę zadłużenia w porównaniu z alternatywnym sposobem przeznaczenia tych środków, jakim była spłata kredytu długoterminowego.Jednocześnie zapewniamy sobie większą elastyczność w zakresie wykorzystania dostępnych źródeł finansowania działalności i rozwoju Grupy. Nadal monitorujemy rynek pod kątem celów do przejęcia. Jeśli takie znajdziemy, to na realizację procesów akwizycyjnych możemy potencjalnie przeznaczyćśrodki pieniężne pozostające w dyspozycji Spółki

 mówi Piotr Leszkowicz, członek Zarządu i dyrektor finansowy Stelmet.

Na koniec czerwca 2017 roku wskaźnik ogólnego zadłużenia liczony jako stosunek długu netto do kapitału zaangażowanego (kapitał własny + oprocentowany dług netto) wynosił 35% i był niższy o 5 pkt. proc. w porównaniu z końcem czerwca 2016 roku.

O Grupie Stelmet

Grupa Stelmet zajmuje się produkcją i dystrybucją tzw. drewnianej architektury ogrodowej. Wytwarza wyroby z drewna sosnowego i świerkowego, obejmujące m.in. różnego rodzaju płoty, kratki, deski, podesty, pergole, kwietniki, altany czy domki narzędziowe. Produkty te przeznaczone są do grodzenia, wyposażania, upiększania oraz dekoracji ogrodów, działek, parków, tarasów i wszelkiego rodzaju przestrzeni o charakterze rekreacyjnym.

W ocenie Zarządu, pod względem wolumenu produkcji w m3, Grupa Stelmet jest największym w Polsce i Europie pionowo zintegrowanym producentem i dystrybutorem drewnianej architektury ogrodowej. Grupa wykonuje samodzielnie wszystkie procesy technologiczne ‑ od zakupu surowca drzewnego, poprzez produkcję aż po pakowanie gotowych wyrobów. Grupa także zarządza w pełni logistyką dostaw do większości swoich klientów.

Większość produktów Grupy Stelmet sprzedawana jest poza granicami Polski. Trafiają one do odbiorców w ponad 25 krajach, głównie do czołowych europejskich sieci sklepów DIY („Zrób To Sam”) i specjalistycznych marketów budowlanych.

W roku obrotowym 2015/16 (tj. w okresie od 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r.) Grupa Stelmet wypracowała 67,5 mln zł zysku netto przy przychodach przekraczających 567 mln zł.

Źródło: Spółka, #STL

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości