Grupa Private Equity Managers SA ogłosiła wyniki po III kwartałach – zysk brutto wyniósł 12,4 mln zł | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
09 lis 2017, 09:22

Grupa Private Equity Managers SA ogłosiła wyniki po III kwartałach – zysk brutto wyniósł 12,4 mln zł

  • Historycznie najwyższy poziom aktywów brutto pod zarządzaniem
  • Spółka zamierza podtrzymać politykę dywidendową i w przyszłym roku przeznaczy na dywidendę podobną kwotę jak w roku 2017
  • PEM rozpoczyna przeprowadzenie skupu akcji własnych

Aktywa pod zarządzaniem

Na koniec trzeciego kwartału aktywa brutto będące pod zarządzaniem Grupy osiągnęły rekordowy poziom i wyniosły 2.290,2 mln zł.

Dywidenda

Zarząd Grupy chce utrzymać dywidendowy charakter spółki. Od debiutu giełdowego w 2015 roku spółka, dzieląc się zyskiem z inwestorami, przeznaczyła na ten cel 159 mln zł. W listopadzie 2017 r. na wypłatę dywidendy za rok 2016 Spółka przeznaczy 10 mln zł, co na dzień odcięcia prawa do dywidendy daję stopę dywidendy w wysokości 6%.

„Wchodząc na GPW w 2015 r. składaliśmy naszym inwestorom obietnicę, że będziemy realizować atrakcyjną politykę dywidendy i przeznaczać na ten cel regularnie nawet do 100 proc. wypracowanego zysku. Dywidenda za 2016 r. to już trzecia kolejna wypłata dla naszych akcjonariuszy, w dodatku kolejny raz ze stopą dywidendy plasującą nas w czołówce wszystkich giełdowych spółek"

powiedział Tomasz Czechowicz, prezes zarządu Private Equity Managers SA.

Skup akcji własnych

Działając w oparciu o postanowienia uchwały nr 6/NWZ/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 9 stycznia 2017 r. zarząd PEM w dniu 8 listopada 2017 r. zatwierdził i rozpoczął realizację programu skupu akcji własnych. Spółka zamierza skupić nie więcej niż 125.000 sztuk akcji własnych. Na ten cel przeznaczone zostanie do 5 mln zł.

„W naszym przekonaniu kurs akcji PEM z ostatnich tygodni jest niewspółmiernie i nieuzasadnienie niski w relacji do wyników oraz perspektyw rozwojowych Grupy. Dlatego zdecydowaliśmy się na uruchomienie programu skupu akcji własnych"

dodał Czechowicz.

Wyniki

Łączne przychody z tytułu zarządzania aktywami wyniosły po 9 miesiącach roku 34,7 mln zł – co oznacza 1,5 mln zł wzrostu w odniesieniu do tego samego okresu w ubiegłym roku. Grupa osiągnęła skonsolidowany zysk brutto na poziomie 12,4 mln zł w porównaniu do 9,8 mln zł przed rokiem, co daje roczną dynamikę wzrostu na poziomie 26%. Do zysku brutto spółki najistotniej kontrybuowały przychody z zarządzania funduszami MCI.TechVentures, MCI.EuroVentures oraz MCI.CreditVentures. Stopy zwrotu zrealizowane przez te fundusze w analizowanym okresie wyniosły odpowiednio 3,6%, 5,7% oraz 4,1%.

Wzrost zysku brutto był spowodowany nie tylko rosnącymi przychodami, ale i redukcją kosztów finansowych w związku z refinansowaniem zadłużenia z tytułu wysoko oprocentowanych obligacji serii C pozyskanym finansowaniem bankowym. W sierpniu 2017 r. spółka wykupiła obligacje serii C o łącznej wartości nominalnej 5,8 mln euro, finansując wykup pozyskanym finansowaniem bankowym w wysokości 25 mln zł.

Osiągnięcia

Rok 2017 upływa zarządzającym funduszami głównie na pracy operacyjnej ze spółkami portfelowymi, a w odniesieniu do części z nich - na przygotowaniu do procesu sprzedaży. Fundusz MCI.TechVentures, widząc bardzo duży potencjał wzrostu rozwiązań insurtech oferowanych przez NaviExpert, zdecydował o pozostaniu w spółce. Jednocześnie, wykorzystując bardzo dobre wyniki finansowe NaviExpert, zrealizował rekapitalizację spółki wraz z funduszem współzarządzanym przez Credit Value Investments (CVI). Tym samym, MCI.TechVentures pozyskał 40 mln zł, które przeznaczy na dalszą działalność operacyjną.

W obszarze pozyskiwania finansowania do funduszy zarządzanych przez spółki z Grupy PEM do największych sukcesów należy zaliczyć emisję dwóch pierwszych serii obligacji publicznych funduszu MCI.PrivateVentures (z subfunduszami MCI.TechVentures oraz MCI.EuroVentures). Fundusz MCI.PV pozyskał już 70 mln zł w ramach programu emisji, który łącznie pozwala na pozyskanie 200 mln zł. Obligacje oferowane dotychczas we wrześniu i październiku zostały objęte przez ponad 1.400 inwestorów indywidualnych.

Perspektywy

PEM pracuje intensywnie także nad tworzeniem nowych funduszy. Najbliższe ukończeniu są projekty związane z inwestycjami w obszarach seed & startup oraz CVC (corporate venture capital).

Źródło: Spółka, #PEM

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości