Przychody ZM Ropczyce najlepsze od 7 lat | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
10 lis 2017, 08:45

Przychody ZM Ropczyce najlepsze od 7 lat

Skonsolidowane przychody producenta materiałów ogniotrwałych w ostatnich trzech kwartałach osiągnęły poziom 202,9 mln zł (+16,1% r/r), najwyższy od 2010 roku. Zysk operacyjny w analizowanym okresie wyniósł 15,2 mln zł (+13,8% r/r.), a EBITDA 25,1 mln zł (+9,7% r/r). Wynik netto uplasował się na poziomie 10,8 mln zł (+11,6% r/r).

„W ostatnich miesiącach obserwujemy istotne zmiany w naszej branży na rynku światowym. Wprowadzenie zaostrzonej polityki środowiskowej w Chinach, poprzez chwilowe zamknięcie kopalń, istotnie wpłynęło na wzrost cen oraz na okresowe zmniejszenie dostępności podstawowych dla branży surowców do produkcji wyrobów ogniotrwałych. W rezultacie ceny wyrobów po latach presji kosztowej zaczęły ponownie rosnąć, a rynki wykazują wzrost elastyczności w zakresie podziału wyższych kosztów logistyki i dostaw. Staramy się wykorzystać ten okres pozytywnie, rozwijając sprzedaż na rynkach zagranicznych"

mówi Józef Siwiec, prezes zarządu ZM Ropczyce.

Największy udział w przychodach Grupy w ostatnich trzech kwartałach miała sprzedaż w segmencie hutnictwa żelaza i stali, która wyniosła 110,7 mln zł (+22% r/r). Następnymi w kolejności były: sektor hutnictwa metali nieżelaznych z 34,6 mln zł przychodu (-17% r/r) oraz przemysł cementowo-wapienniczy z 34,4 mln zł przychodu (+21% r/r). Największą dynamiką sprzedaży charakteryzował się segment hutnictwa szkła, dla którego sprzedaż ukształtowała się na poziomie 6,3 mln zł (+322% r/r).

„Nasza strategia dywersyfikacji branżowej, produktowej i geograficznej znowu przynosi efekty. Hutnictwo żelaza i stali w Polsce odnotowało 18% wzrost w stosunku do roku poprzedniego. Wykorzystujemy ten fakt systematycznie rozwijając zakres sprzedaży w ramach kompleksowych projektów inwestycyjnych. Natomiast spadek sprzedaży w segmencie metali nieżelaznych wynikał z wysokiej bazy z ubiegłego roku, kiedy realizowaliśmy duży projekt w kraju oraz z przesunięć terminów realizacji. Jeżeli chodzi o hutnictwo szkła, to widzimy duży potencjał w tym segmencie. Ponad trzykrotny wzrost sprzedaży wynika z intensywnie rozwijanej współpracy z naszymi odbiorcami w Europie Zachodniej. Potrafimy odnaleźć się w każdym otoczeniu gospodarczym. Bacznie analizujemy rynek i szukamy swoich szans. Jak dotychczas z pozytywnym skutkiem"

dodaje Józef Siwiec.

Potencjał Grupy został dostrzeżony przez austriacką spółkę Interminex, która w październiku ogłosiła ofertę nabycia prawie 10% akcji ZM Ropczyce po 24-27 zł za sztukę.

„Interminex to nasz wieloletni partner biznesowy, którego darzymy ogromnym zaufaniem. Z optymizmem odbieramy chęć zwiększenia jego zaangażowania w naszym akcjonariacie" 

komentuje prezes ZM Ropczyce.

O ZM Ropczyce

Zakłady Magnezytowe „ROPCZYCE” S.A. – Przedmiot działalności obejmuje produkcję i sprzedaż zasadowych wyrobów ogniotrwałych, które są niezbędnym elementem konstrukcji wyłożeń pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach, głównie w hutnictwie żelaza i stali, hutnictwie metali nieżelaznych i szkła, przemyśle cementowo-wapienniczym, odlewniczym. Spółka świadczy także usługi w zakresie nawęglania i ulepszania cieplnego wyrobów oraz prowadzi prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie związanej z przedmiotem jej działalności.

Źródło: Spółka, #RPC

Ostatnie wiadomości