GLG Pharma rozpoczyna badanie przedkliniczne dla GLG-805 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
05 lut 2018, 15:40

GLG Pharma rozpoczyna badanie przedkliniczne dla GLG-805

GLG Pharma S.A. – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna prowadząca badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie onkologii – otrzymała zgodę Lokalnej Komisji Etycznej na rozpoczęcie badania przedklinicznego nad innowacyjnym inhibitorem białka STAT3 w formulacji dożylnej – GLG-805 – w Projekcie TNBC. Badania mają na celu ustalenie bezpiecznej dawki leku oraz opracowanie pełnej dokumentacji rejestracyjnej. Zgodnie z harmonogramem prace badawcze potrwają 12 miesięcy.

Ponadto, GLG zawarło strategiczne porozumienie z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu, które ma na celu współpracę naukową i realizację wspólnych przedsięwzięć naukowo-badawczych mających na celu rozwój nowych technologii w zakresie terapii przeciwnowotworowych. Partnerzy planują wymieniać się wiedzą oraz udzielać wzajemnego wsparcia przy rozpoczętych badaniach lub projektach, wzmacniając tym samym osiągnięcie oczekiwanych rezultatów.

W ramach Projektu TNBC (ang. Triple Negative Breast Cancer) GLG opracowuje lek w oparciu o innowacyjne inhibitory białka STAT3 – cząsteczki GLG-801 (forma doustna) i GLG-805 (forma dożylna) – do zastosowań w terapii onkologicznej wobec potrójnie negatywnego raka piersi.

„O ile forma doustna (GLG-801) jest substancją już znaną i stosowaną przy innego typu wskazaniach, o tyle formulacja dożylna (oznaczana jako GLG-805) została po raz pierwszy opracowana przez nasz zespół naukowy we współpracy z Instytutem Farmaceutycznym"

mówi Piotr Sobiś, prezes zarządu GLG Pharma S.A.

„Poprzez stworzenie nowej formulacji tego leku mamy nadzieję na zwiększenie jego biodostępności oraz skuteczności. Oczekujemy, że zwiększy to szanse na powodzenie terapii" 

dodaje.

Podstawowym celem badań przedklinicznych, których wykonanie zostało powierzone Instytutowi Przemysłu Organicznego, będzie przeprowadzenie badań toksykologicznych i toksykokinetycznych, co pozwoli na ustalenie bezpiecznej dawki podawanego leku. Zgodnie z harmonogramem, przewiduje się, że prace badawcze potrwają
12 miesięcy.

Równolegle do prowadzonych prac nad cząsteczką GLG-805, Spółka kontynuuje prace nad GLG-801. Zakończony został pierwszy etap przygotowań do badania klinicznego - opracowanie finalnej wersji protokołu badania klinicznego z udziałem pacjentek ze zdiagnozowanym potrójnie negatywnym rakiem piersi.

Co więcej, w ubiegłych tygodniach GLG nawiązało strategiczną współpracę z Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu. Porozumienie ma zapewnić m.in. realizację wspólnych przedsięwzięć naukowo-badawczych mających na celu rozwój nowych technologii w zakresie terapii przeciwnowotworowych, organizację kursów, szkoleń i konferencji poświęconych metodom badawczym i diagnostycznym, opracowanie publikacji naukowych oraz doradztwo w projektach. Ponadto, Partnerzy wzajemnie zapewniają wsparcie przy pozyskiwaniu dofinansowania projektów ze środków unijnych i krajowych oraz podjęcie niezbędnych działań mających na celu wdrożenie wyników prac badawczych do praktyki.

GLG Pharma posiada wyłączną licencję na opracowywanie i wykorzystywanie technologii opartej o innowacyjne inhibitory białek STAT-3, które w połączeniu z tradycyjnymi terapiami przeciwnowotworowymi mają przyczynić się do zwiększenia ich skuteczności.

O GLG Pharma

GLG Pharma S.A. jest polską Spółką zależną od amerykańskiej firmy GLG Pharma LLC, zajmującą się rozwojem zaawansowanych terapii onkologicznych. Firma posiada światową licencję na opracowanie i wprowadzenie na rynek farmaceutyków opartych o białka STAT3, opracowaną przez Dana Farber Cancer Institute oraz Moffitt Cancer Center & Research Institute. Inhibitory STAT3 uważane są obecnie za jedną z najbardziej obiecujących technologii w leczeniu wielu nowotworów m.in raka piersi, wątroby, jajnika, prostaty, pęcherza moczowego, zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca, białaczki oraz innych chorób hiperproliferacyjnych. Wstępne badania kliniczne wykazały, że inhibitory STAT3 są bezpieczne oraz bardzo dobrze tolerowane. Technologia GLG Pharma jest chroniona przez sześć amerykańskich patentów oraz dwa międzynarodowe.

Od 2015 roku GLG Pharma S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect.

Źródło: spółka, #GLG

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości