Stelmet publikuje wstępne wyniki za pierwszy kwartał roku obrotowego 2017/18 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
14 lut 2018, 08:47

Stelmet publikuje wstępne wyniki za pierwszy kwartał roku obrotowego 2017/18

Grupa Stelmet, europejski lider w produkcji i dystrybucji drewnianej architektury ogrodowej (DAO), osiągnęła w pierwszym kwartale roku obrotowego 2017/18 przychody na poziomie 63 mln zł i poprawiła wynik netto o ponad 15 mln zł w stosunku do pierwszego kwartału rok wcześniej. Pierwszy kwartał roku obrotowego (ostatni kalendarzowy) z uwagi na sezonowość działalności Grupy ma przy tym najmniejszy udział w wynikach rocznych, zarówno jeśli chodzi o przychody, jak i wyniki finansowe.

Charakter prowadzonej działalności Grupy Stelmet sprawia, że pierwszy kwartał roku obrotowego jest sezonowo najsłabszym okresem zarówno pod względem osiąganych przychodów ze sprzedaży, jak i wyników operacyjnych. W tym czasie Stelmet buduje zapasy i przygotowuje się na nadchodzący sezon sprzedażowy. Historycznie przychody ze sprzedaży drewnianej architektury ogrodowej (DAO) w pierwszym kwartale to średnio około 10% sprzedaży z tego segmentu w całym roku.

Całkowite przychody ze sprzedaży Grupy Stelmet w pierwszym kwartale roku obrotowego 2017/18 (tj. w okresie od 1 października do 31 grudnia 2017 r.) wyniosły 63 mln zł i były niższe o 4% wobec tego samego okresu rok temu. Grupa odnotowała zysk netto w wysokości 40 tys. zł, wobec 15 mln zł straty netto przed rokiem. Jest to rezultat zwiększania efektywności produkcji kierowanej na rynek brytyjski, która w całości dostarczana jest z polskiego zakładu MrGarden w Grudziądzu. W porównaniu do ubiegłego roku zredukowano również koszty funkcjonowania brytyjskiej spółki Grange Fencing. Oprócz poprawy na poziomie operacyjnym, istotny wpływ na zysk netto miały również przychody finansowe wynikające z umocnienia się złotego wobec innych walut: euro i funta brytyjskiego, w których denominowana jest znacząca część kredytów Grupy. Poprawa efektywności operacyjnej, w połączeniu z wyższą amortyzacją wynikającą z uruchomienia zakładu MrGarden, pozytywnie wpłynęła na wynik EBITDA, który po pierwszym kwartale roku obrotowego był wyższy o 5,5 mln zł rok do roku i wyniósł 4,2 mln zł (wobec 1,3 mln zł straty na poziomie EBITDA w analogicznym okresie roku 2016/17).

Poziom sprzedaży DAO na rynku brytyjskim pozostawał na poziomie porównywalnym jak w roku poprzednim. Mimo zwiększenia przychodów z rynku niemieckiego, z uwagi na niższą sprzedaż na rynku francuskim, nastąpił spadek sprzedaży DAO w Europie kontynentalnej.

Przychody ze sprzedaży pelletu były o 3% wyższe w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, przy maksymalnym poziomie wykorzystania mocy produkcyjnych w tym okresie. Należy dodać, iż w styczniu 2018 r. Grupa Stelmet uruchomiła nowy zakład produkcji pelletu w Grudziądzu.

„Grupa Stelmet obserwuje kontynuację trendów z końcówki minionego roku obrotowego, zakończonego we wrześniu 2017 r. Na rynku brytyjskim sprzedaż drewnianej architektury ogrodowej ustabilizowała się i pozostaje na poziomie z poprzedniego roku. Pomimo wyczerpania zdolności produkcyjnych utrzymaliśmy bardzo wysoki poziom sprzedaży pelletu. W porównaniu do pierwszego kwartału poprzedniego roku obrotowego, w wynikach Grupy na poszczególnych poziomach notujemy poprawę efektywności operacyjnej zakładu w Grudziądzu, z którego dostarczane są wyroby do Wielkiej Brytanii, oraz ujawnione zostały pozytywne efekty przeprowadzonej w ubiegłym roku restrukturyzacji działalności naszej brytyjskiej spółki Grange Fencing"

powiedział Piotr Leszkowicz, członek zarządu Stelmet.

Ostateczne wyniki finansowe i operacyjne za I kwartał roku obrotowego 2017/18 zostaną opublikowane 28 lutego br.

O Grupie Stelmet

Grupa Stelmet zajmuje się produkcją i dystrybucją tzw. drewnianej architektury ogrodowej. Wytwarza wyroby z drewna sosnowego i świerkowego, obejmujące m.in. różnego rodzaju płoty, kratki, deski, podesty, pergole, kwietniki, altany czy domki narzędziowe. Produkty te przeznaczone są do grodzenia, wyposażania, upiększania oraz dekoracji ogrodów, działek, parków, tarasów i wszelkiego rodzaju przestrzeni o charakterze rekreacyjnym.

W ocenie Zarządu, pod względem wolumenu produkcji w m3, Grupa Stelmet jest największym w Polsce i Europie pionowo zintegrowanym producentem i dystrybutorem drewnianej architektury ogrodowej. Grupa wykonuje samodzielnie wszystkie procesy technologiczne ‑ od zakupu surowca drzewnego, poprzez produkcję aż po pakowanie gotowych wyrobów. Grupa także zarządza w pełni logistyką dostaw do większości swoich klientów.

Znacząca większość produktów Grupy Stelmet sprzedawana jest poza granicami Polski. Trafiają one do odbiorców w ponad 25 krajach, głównie do czołowych europejskich sieci sklepów DIY („Zrób To Sam”) i specjalistycznych marketów budowlanych.

W roku obrotowym 2016/17 (tj. w okresie od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r.) przychody Grupy Stelmet wyniosły 538 mln zł. Wypracowany w tym okresie wynik EBITDA sięgnął blisko 58 mln zł, a zysk netto ponad 19 mln zł.

Źródło: spółka, #STL

Ostatnie wiadomości