GLG Pharma o krok od rozpoczęcia badania klinicznego dla GLG-801 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
19 lut 2018, 13:38

GLG Pharma o krok od rozpoczęcia badania klinicznego dla GLG-801

GLG Pharma S.A. – notowana na NewConnect spółka biotechnologiczna prowadząca badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie onkologii – zakończyła drugi etap współpracy z IQ Pharma – podwykonawcą w badaniu klinicznym dla innowacyjnej cząsteczki GLG-801 w terapii celowanej wobec potrójnie negatywnego raka piersi (TNBC). Wybrano pierwszy ośrodek, w którym przeprowadzane będzie badanie oraz złożona została pełna dokumentacja rejestracyjna badania do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (URPL) jak i wniosek do Centralnej Komisji Bioetycznej. Koordynatorem badania został prof. dr hab. n. med. Piotr Wysocki, specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej.

W ramach zakończonego etapu, IQ Pharma przeprowadziła analizę krajowych ośrodków onkologicznych pod kątem możliwości przeprowadzenia w nich badania klinicznego w Projekcie TNBC. W wyniku tej oceny, oraz wyboru koordynatora badania, zawarto pierwszą umowę z Oddziałem Klinicznym Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego
w Krakowie.

Przygotowanie dokumentacji wymagało m.in. opracowania wzorów dokumentów dla pacjentów, karty obserwacji klinicznej (tzw. CRF). Sporządzono szereg procedur niezbędnych do prawidłowego prowadzenia projektu.

„Przeprowadzone prace stanowią silny fundament realizacji badania klinicznego. Mamy przygotowane wszelkie niezbędne procedury postępowania. Opracowaliśmy m.in. schemat projektu, plan monitoringu badania, scenariusz rekrutacji pacjentów oraz stworzyliśmy efektywne narzędzia przetwarzania i zbieranych danych"

mówi Piotr Sobiś, prezes zarządu GLG Pharma S.A.

„Teraz skupimy się na wyborze pozostałych ośrodków badawczych, w których zostanie przeprowadzona I/II faza badań. Po pozytywnym rozpatrzeniu naszego wniosku przez Prezesa URPL oraz zgodzie Centralnej Komisji Bioetycznej będziemy gotowi do rozpoczęcia badania i podania cząsteczki GLG-801 pierwszemu pacjentowi"

wyjaśnia.

Funkcję koordynatora badania klinicznego dla GLG-801 objął prof. dr hab. n. med. Piotr Wysocki – Kierownik Kliniki Onkologii Uniwersytetu Jagiellońskiego - Collegium Medicum oraz Oddziału Klinicznego Onkologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

„Bardzo cieszy nas fakt, że prof. Wysocki zgodził się wspólnie z nami poprowadzić badanie kliniczne dla GLG-801. Wsparcie osoby o tak bogatym doświadczeniu klinicznym, specjalizującej się m.in. w leczeniu raka piersi, również agresywnych jego typów jak np. TNBC, stanowi dla nas bezcenną wartość. Jestem przekonany, że praca naszego zespołu, przy dodatkowym wsparciu prof. Wysockiego, pozwoli nam na sprawne i rzetelne przeprowadzenie I/II fazy badania"

dodaje Piotr Sobiś.

Głównym celem projektu TNBC (ang. Triple Negative Breast Cancer) jest opracowanie leku w oparciu o innowacyjne inhibitory białka STAT3 – cząsteczki GLG-801 (forma doustna) i GLG-805 (forma dożylna) – do zastosowań w terapii onkologicznej wobec potrójnie negatywnego raka piersi. I/II faza badania klinicznego ma za zadanie ustalenie optymalnej dawki terapeutycznej (I faza) oraz określenie skuteczności (II faza) GLG-801.

Badanie kliniczne zostanie przeprowadzone w oparciu o zasady Dobrej Praktyki Klinicznej oraz zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi prowadzenia badań klinicznych produktów leczniczych.

Równolegle do badania klinicznego, Spółka wspólnie z Instytutem Przemysłu Organicznego prowadzi badania przedkliniczne mające za zadanie ustalenie bezpiecznej dawki dla nowej, dożylnej formulacji tego samego leku (dożylnej, oznaczonej jako GLG-805).

GLG Pharma posiada wyłączną licencję na opracowywanie i wykorzystywanie technologii opartej o innowacyjne inhibitory białek STAT-3, które w połączeniu z tradycyjnymi terapiami przeciwnowotworowymi mają przyczynić się do zwiększenia ich skuteczności.

Prof. dr hab. n med. Piotr Wysocki – Kierownik Kliniki Onkologii Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum w Krakowie. Prezes Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej. Absolwent Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Autor ponad 200 artykułów naukowych i licznych rozdziałów w podręcznikach. Laureat m.in. Nagrody Prezesa Rady Ministrów, Nagrody Ministra Zdrowia, Nagrody IDEA Amerykańskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej (ASCO). Odbywał stypendia w Roswell Park Cancer Institute w Bufallo, USA oraz Princess Margaret Hospital Uniwersytetu w Toronto, Kanada.

Zainteresowania kliniczne prof. Wysockiego związane są przede wszystkim z leczeniem raka piersi oraz nowotworów układu moczowego ze szczególnym uwzględnieniem tzw. trudnych grup pacjentów oraz agresywnych typów nowotworów. Sfera zainteresowań naukowych obejmuje nowe strategie leczenia systemowego (immunoterapia, chemioterapia metronomiczna, chemio-hormonoterapia) w leczeniu m.in. raka piersi oraz badania nad personalizacją chemioterapii w oparciu o analizy genetyczne i molekularne.

O GLG Pharma

GLG Pharma S.A. jest polską Spółką zależną od amerykańskiej firmy GLG Pharma LLC, zajmującą się rozwojem zaawansowanych terapii onkologicznych. Firma posiada światową licencję na opracowanie i wprowadzenie na rynek farmaceutyków opartych o białka STAT3, opracowaną przez Dana Farber Cancer Institute oraz Moffitt Cancer Center & Research Institute. Inhibitory STAT3 uważane są obecnie za jedną z najbardziej obiecujących technologii w leczeniu wielu nowotworów m.in raka piersi, wątroby, jajnika, prostaty, pęcherza moczowego, zaawansowanego niedrobnokomórkowego raka płuca, białaczki oraz innych chorób hiperproliferacyjnych. Wstępne badania kliniczne wykazały, że inhibitory STAT3 są bezpieczne oraz bardzo dobrze tolerowane. Technologia GLG Pharma jest chroniona przez sześć amerykańskich patentów oraz dwa międzynarodowe.

Od 2015 roku GLG Pharma S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect.

Źródło: spóła, #GLG

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości