Stelmet poprawia wyniki na poziomie EBITDA i zysku netto za pierwszy kwartał roku obrotowego 2017/18 | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
28 lut 2018, 09:12

Stelmet poprawia wyniki na poziomie EBITDA i zysku netto za pierwszy kwartał roku obrotowego 2017/18

Grupa Stelmet, europejski lider w produkcji i dystrybucji drewnianej architektury ogrodowej (DAO), osiągnęła w pierwszym kwartale roku obrotowego 2017/18 zysk netto na poziomie 40 tys. zł. To wynik o ponad 15 mln zł wyższy niż osiągnięty w tym samym okresie ubiegłego roku, kiedy grupa zanotowała stratę.

Pierwszy kwartał roku obrotowego przypadający w grupie Stelmet na okres od 1 października do 31 grudnia to czas, kiedy sprzedaż realizowana jest na najniższych poziomach w ciągu całego roku, odpowiadających historycznie za 12-13% całorocznej sprzedaży grupy. W pierwszym kwartale roku obrotowego 2017/18 przychody wyniosły 62 mln zł, co oznacza spadek o 6% w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej.

Największą część w strukturze przychodów stanowią produkty drewnianej architektury ogrodowej (DAO), które w pierwszym kwartale odpowiadały za blisko 54% łącznej sprzedaży. W porównaniu z poprzednim rokiem wzrosło znaczenie sprzedaży pelletu – udział tego produktu w łącznych przychodach sięgnął niemal 33% w ślad za wzrostem sprzedaży w tym segmencie, natomiast produktów ubocznych prawie 14%, co jest z kolei efektem dynamicznego wzrostu wolumenu produkcji realizowanej w zakładzie spółki MrGarden w Grudziądzu.

„Patrząc na wyniki ostatnich lat, widać, że dynamicznie rośnie sprzedaż pelletu. Średnioroczny wzrost przychodów za ostatnie 3 lata sięga niemal 19%. W pierwszym kwartale roku obrotowego zakończonym 31 grudnia dynamika wzrostu przychodów była niższa, gdyż produkcja pelletu odbywała się tylko w zakładzie w Zielonej Górze, którego moce produkcyjne wykorzystane zostały praktycznie w 100%. W styczniu uruchomiliśmy dodatkowo produkcję pelletu w nowym zakładzie w Grudziądzu. Uruchomienie nowych zdolności produkcyjnych umożliwi nam dalsze zwiększenie sprzedaży w tym segmencie. W pierwszym kwartale, zgodnie z planem, realizowaliśmy ostatnie etapy procesu inwestycyjnego i stopniowo zwiększane były zdolności produkcyjne i efektywność operacyjna zakładu w Grudziądzu"

powiedział Andrzej Trybuś, wiceprezes zarządu Stelmet.

Przychody ze sprzedaży DAO w pierwszym kwartale 2017/18 wyniosły 33,4 mln zł i były o prawie 17% niższe niż rok wcześniej. W ujęciu wolumenowym sprzedaż spadła o 6,5%. Produkty DAO były w tym czasie sprzedawane do 19 krajów – przy czym najważniejszymi dla grupy zagranicznymi rynkami pozostają Niemcy, Wielka Brytania i Francja. Rynkami, które w pierwszym kwartale przyniosły wzrost sprzedaży DAO były Niemcy i Polska. W Wielkiej Brytanii sprzedaż w ujęciu wolumenowym ustabilizowała się, spadek zanotowano natomiast na rynku francuskim. Dodatkowym czynnikiem negatywnie wpływającym na przychody ze sprzedaży tej grupy asortymentu było osłabienie się kursów euro oraz funta brytyjskiego wobec złotego.

Zwiększenie efektywności zakładu produkcji drewnianej architektury ogrodowej w Grudziądzu oraz niższe koszty zakupu surowca drzewnego pozwoliły grupie Stelmet obniżyć w pierwszym kwartale koszt własny sprzedaży, co z kolei wpłynęło na poprawę marży brutto na sprzedaży o 0,7 p.p. do 26%.

„Naszym głównym kosztem wytworzenia jest koszt nabycia surowca drzewnego. W pierwszym kwartale cena nabycia była o 7,5% niższa niż przed rokiem, głównie za sprawą zakupów spotowych w systemie e-drewno. W kolejnych kwartałach spodziewamy się, że koszt nabycia drewna będzie utrzymywał się na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego"

powiedział Piotr Leszkowicz, członek zarządu Stelmet.

W pierwszym kwartale roku obrotowego 2017/18 skorygowana EBITDA wyniosła 4,2 mln zł, co oznacza poprawę o ponad 5 mln zł w stosunku do analogicznego okresu roku 2016/17 i jest efektem poprawy efektywności operacyjnej zakładu MrGarden oraz widocznych efektów przeprowadzonej w poprzednich okresach restrukturyzacji spółki Grange Fencing i integracji jej działalności w ramach grupy Stelmet. Negatywnie na EBITDA wpłynął z kolei spadek kursów euro i funta brytyjskiego wobec złotego.

Wyższy o ponad 16 mln zł niż rok wcześniej wynik na działalności finansowej, wynikający głównie z wyceny i realizacji instrumentów pochodnych oraz różnic kursowych od zobowiązań finansowych, wpłynął z kolei pozytywnie na osiągnięty w pierwszym kwartale wynik netto. Zysk netto w omawiany okresie wyniósł 40 tys. zł (wobec ponad 15 mln zł straty w tym samym okresie przed rokiem).

Na koniec pierwszego kwartału roku obrotowego 2017/18 łączne zdolności produkcyjne zakładów grupy zlokalizowanych w Polsce wynosiły ok. 300 tys. m3 drewnianej architektury ogrodowej rocznie. Największymi inwestycjami realizowanymi przez grupę była kontynuacja budowy zakładów DAO i pelletu w Grudziądzu. Poniesione nakłady inwestycyjne związane z budową zakładu DAO wyniosły do końca grudnia blisko 236 mln zł (w tym w pierwszym kwartale prawie 4 mln zł), a pelletu - 13,5 mln zł (w tym w pierwszym kwartale blisko 8 mln zł).

O spółce

Grupa Stelmet zajmuje się produkcją i dystrybucją tzw. drewnianej architektury ogrodowej. Wytwarza wyroby z drewna sosnowego i świerkowego, obejmujące m.in. różnego rodzaju płoty, kratki, deski, podesty, pergole, kwietniki, altany czy domki narzędziowe. Produkty te przeznaczone są do grodzenia, wyposażania, upiększania oraz dekoracji ogrodów, działek, parków, tarasów i wszelkiego rodzaju przestrzeni o charakterze rekreacyjnym.

W ocenie zarządu, pod względem wolumenu produkcji w m3, grupa Stelmet jest największym w Polsce i Europie pionowo zintegrowanym producentem i dystrybutorem drewnianej architektury ogrodowej. Grupa wykonuje samodzielnie wszystkie procesy technologiczne ‑ od zakupu surowca drzewnego, poprzez produkcję aż po pakowanie gotowych wyrobów. Grupa także zarządza w pełni logistyką dostaw do większości swoich klientów.

Znacząca większość produktów grupy Stelmet sprzedawana jest poza granicami Polski. Trafiają one do odbiorców w ponad 25 krajach, głównie do czołowych europejskich sieci sklepów DIY („Zrób To Sam”) i specjalistycznych marketów budowlanych.

W roku obrotowym 2016/17 (tj. w okresie od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r.) przychody grupy Stelmet wyniosły 538 mln zł. Wypracowany w tym okresie wynik EBITDA sięgnął blisko 58 mln zł, a zysk netto ponad 19 mln zł.

Źródło: spółka, #STL

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości