Przychody ZM Ropczyce na rekordowym poziomie | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
01 mar 2018, 08:47

Przychody ZM Ropczyce na rekordowym poziomie

Skonsolidowane przychody producenta materiałów ogniotrwałych w 2017 roku osiągnęły rekordowy poziom 277,0 mln zł (+13,5% r/r). Zysk operacyjny w analizowanym okresie ukształtował się na poziomie 22,3 mln zł (+18,3% r/r.), a EBITDA wyniósł 35,6 mln zł (+12,7% r/r). Spadek zysku netto o 15,6% r/r do poziomu 11,4 mln zł był spowodowany odpisem aktualizującym wartość akcji ZM Invest.

Istotny wpływ na działalność gospodarczą producenta materiałów ogniotrwałych miała w minionym roku sprzyjająca koniunktura gospodarcza oraz uwarunkowania dotyczące sytuacji w samej branży wyrobów ogniotrwałych na świecie. Chodzi tutaj głównie o zawirowania na rynkach surowcowych oraz procesy konsolidacyjne na globalnym rynku producentów materiałów ogniotrwałych.

„Wypracowane w 2017 roku wyniki jednoznacznie pokazują, że konsekwentnie realizujemy postawione przed sobą zadania oraz potrafimy sprawnie działać w każdej sytuacji rynkowej. Przez ostatnie 12 miesięcy przykładaliśmy dużą wagę do systematycznej rozbudowy naszego zaplecza badawczo-rozwojowego, stale podnosząc stopień kompleksowości i innowacyjności oferty oraz do poszerzania współpracy ze specjalistycznymi podmiotami inżynieringowymi. W 2018 roku chcemy to kontynuować, zachowując tym samym naszą dotychczasową elastyczność w dostosowaniach do zmian, jakie zachodzą na światowym rynku wyrobów ogniotrwałych"

mówi Józef Siwiec, prezes ZM Ropczyce.

Podstawowym obszarem działalności rynkowej Zakładów Magnezytowych „ROPCZYCE” S.A. jest nadal branża hutnictwa żelaza i stali, dla której sprzedaż w 2017 roku wyniosła 157,1 mln zł, co oznacza wzrost o 23% r/r. Przychody ze sprzedaży dla przemysłu cementowo – wapienniczego utrzymały się na podobnym poziomie r/r i wyniosły 44,4 mln zł. Jedyną branżą z ujemną dynamiką sprzedaży było hutnictwo metali nieżelaznych. Przychody ze sprzedaży dla tek branży wyniosły 46,4 mln zł, co oznacza zmniejszenie o 11% r/r. Spółka skompensowała to zmniejszenie ponad 50% wzrostem sprzedaży do odlewni i pozostałych odbiorców.

„Wykorzystując dobrą koniunkturę sektora stalowniczego oraz ograniczoną podaż wybranych materiałów ogniotrwałych, istotnie zwiększyliśmy zakres i poziom współpracy z hutnictwem krajowym oraz z partnerami w Niemczech i Rosji. Jeżeli chodzi o przemysł cementowo-wapienniczy, to dostrzegamy znaczący wzrost zapotrzebowania na nasze produkty ze strony odbiorców z całego świata. Odpowiadając na te sygnały, zdecydowaliśmy się na zwiększenie mocy produkcyjnych, poprzez uruchomienie kolejnego pieca tunelowego. Efekty tej inwestycji będą widoczne już w tym roku"

dodaje Józef Siwiec.

O spółce

Przedmiot działalności obejmuje produkcję i sprzedaż zasadowych wyrobów ogniotrwałych, które są niezbędnym elementem konstrukcji wyłożeń pieców i urządzeń cieplnych pracujących w wysokich temperaturach, głównie w hutnictwie żelaza i stali, hutnictwie metali nieżelaznych i szkła, przemyśle cementowo-wapienniczym, odlewniczym. Spółka świadczy także usługi w zakresie nawęglania i ulepszania cieplnego wyrobów oraz prowadzi prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie związanej z przedmiotem jej działalności.

Źródło: spółka, #RPC

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości