Zysk netto Mennicy Polskiej wzrósł r/r do 124,24 mln zł w 2017 r. | StrefaInwestorow.pl
Obrazek użytkownika Wiadomości
09 mar 2018, 08:52

Zysk netto Mennicy Polskiej wzrósł r/r do 124,24 mln zł w 2017 r.

Mennica Polska odnotowała 124,24 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2017 r. wobec 46,98 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk netto z działalności kontynuowanej przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 53,21 mln zł wobec 68,49 mln zł rok wcześniej.

Zysk operacyjny (ogółem) wyniósł 123,67 mln zł wobec 42,8 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 926,91 mln zł w 2017 r. wobec 882,37 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2017 r. wyniósł 69,48 mln zł wobec 56,65 mln zł zysku rok wcześniej.

"W dniu 4 grudnia 2017 roku Mennica Polska złożyła […] zlecenie sprzedaży na rzecz spółki Cyfrowy Polsat akcji spółki Netia S.A. w ilości 63 407 500 sztuk, stanowiących 18,2% kapitału zakładowego oraz […] głosów. Cena za akcję ustalona została na poziomie 5,77 zł, a wartość całej transakcji to 365 861 tys. zł. […] Opisana wyżej transakcja wywarła znaczący i pozytywny wpływ zarówno na strukturę bilansu, jak i rachunek wyników. W efekcie jej realizacji nastąpiła całkowita redukcja zobowiązań finansowych Mennicy, podwyższenie stanu środków pieniężnych, wzrost kapitałów własnych (w efekcie odwrócenia wykazywanego przed realizacją transakcji w kapitałach własnych odpisu aktualizującego wartość akcji pomiędzy ostatnią wyceną ewidencyjną równą 242 217 tys. zł a historycznym kosztem nabycia równym 341 032 tys. zł w ujęciu skonsolidowanym i 349 422 tys. zł w ujęciu jednostkowym), a także wykazany na poziomie przychodów finansowych wzrost wyniku o 24 683 tys. zł w ujęciu skonsolidowanym i 16 293 tys. zł w ujęciu jednostkowym"

podano w raporcie.

Mennica Polska, uznawana za jedną z najbardziej zaawansowanych technologicznie mennic na świecie, jest czołowym producentem monet i numizmatów w Polsce oraz Europie. Jest także jedynym producentem sztabek złota inwestycyjnego w Polsce oraz liderem w zakresie wdrażania, obsługi i rozwoju systemów karty miejskiej. Ponadto realizuje inwestycje deweloperskie w Warszawie. Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews), #MNC

Śledź Strefę Inwestorów w Google News

Ostatnie wiadomości